Godt nytt år! A blessed new year!

Jes9,6» For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.»

Jes9,6 «For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor,* Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.»