Tro det!

For English : https://www.liberatedliving.info/you-better-believe-it/

Nyhetsbrev September 2023

Vers

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.

Joh14,12 

TRO DET!!!

HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å TRO?

«La ikke ditt hjerte bli forferdet: du tror på Gud, tro også på meg.» Jesus snakker med sine disipler om å TRO. Hvorfor er det så vanskelig å tro? Han sier: Du tror på Gud, på samme måte…på samme måte, tro på meg. De ovennevnte versene er sterke, ettertrykkelige ord fra Jesus for at vi skal tro … ganske enkelt, tro. Jeg vil gi deg tre av mange grunner til å tro: 1) Tro Ham for hans Verdens skyld. 2) Tro ham for hans Ords skyld. 3) Tro ham for hans Gjerningers skyld. Tro ham!

Kan du ærlig se på verden og skaperverkets mirakler og ikke bli berørt i din tro? Kan du lese miraklene i Guds Ord og forbli i vantro. Han sa til disiplene sine “..tro meg da for gjerningenes skyld…men TRO MEG.”

Vantro er en fornærmelse mot alle tre; skapelsen, Guds hellige ufeilbarlige ord og Jesu mirakuløse gjerninger. Å leve i tvil er å leve i mangel. Vi kan ikke motta det Gud har for oss uten å ha troen. Det er virkelig ikke komplisert; Gud er en TROS GUD. Det har han alltid vært. Abraham ble ved tro «far til alle dem som tror». Hans tro ble regnet for rettferdighet. (Romerne 4). Abraham «vaklet ikke på Guds løfter ved vantro, men var sterk i troen, ga Gud ære og var fullt overbevist om at det han hadde lovet, var han i stand til å utføre.»

Vantro frarøver deg Guds velsignelser og at Gud mottar ære. Vår tilgang til Gud er gjennom tro. (Romerne 5:2) Jesus irettesatte disiplene for å ha «ingen tro» og «liten tro». Han berømmet to hedninger for å ha «stor tro»; kvinnen fra Kanaan i Matteus 15 og den romerske centurion i Lukas 7.

BARE TRO

«Jerusalem, Jerusalem, du dreper profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte ville jeg ikke ha samlet dine barn, likesom en hønemor samler kyllingene sine under vingene, og du ville ikke!» Jeg tror det var vantro som fikk Jesus til å gråte over byen. Vår vantro bedrøver uten tvil Guds hjerte og begrenser Guds velsignelser. Vantro binder hendene som velsigner. Det bedrøver Guds medfølende hjerte.

Jeg tror det var vantro som fikk Jesus til å gråte da han gikk til Lasarus sin grav. For i stedet for å tro at Jesus kunne og ville reise Lasarus fra de døde, beskyldte Maria og Marta Jesus for ikke å være der. Jesus irettesatte Thomas for ikke å tro «… vær ikke troløs, men tro … Thomas, fordi du har sett meg tror du, salige er de som ikke har sett og likevel tror.»

(Johannes 20:27-29). Gjør «å tro» deg sårbar? Er det «hva hvis» involvert som gjør at du holder igjen. Er det stolthet? Jeg tror det er begge deler.

HANS VERDEN – HANS ORD – HANS GJERNINGER

Og … vi er hans skapning … skulle ikke det være nok. Er ikke skapelsen i seg selv grunn nok til å tro? Se deg rundt, for så høy har Gud elsket VERDEN. Se på Hans Hellige ORD som er prøvd og sant, er ikke det tilstrekkelig? Jesus sa: Hvis du ikke kan tro meg uten annen grunn, «tro meg for GJERNINGENES  skyld.» Det virker som om frustrasjon kan ha aksentuert hans ord … TRO MEG! Du tror på Gud,  tro også på meg.

«Den som tror på meg de gjerninger jeg gjør, han skal også gjøre, og større gjerninger enn disse skal han gjøre, for jeg går til min Far.» Fordi jeg går til min far? Hva betyr det? Det betyr at den samme autoriteten som Gud hadde gitt Ham, skulle Han gi til menigheten. Senere sa han: «Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Dette er vanskelig for noen å tro. Derfor er det ikke mange mektige verk som sees. Ordet sier også at Jesus ikke kunne gjøre mange mektige gjerninger. Vantro vil hindre oss i å motta alt som Gud har for oss, for uten tro er det umulig å behage Gud.

  KREVER DET MYE TRO?

Det innebærer å ta et skritt. Gjør et trekk. Det kan kreve å gå ut av båten. Peter gikk på vannet med en «liten tro», men hadde han blitt i båten sammen med andre som tvilte på at han ikke engang kunne ha utøvd «liten tro». Peter gikk ut av båten. Abraham begynte å gå. Hvilket skritt må du ta for å uttrykke din tro på Gud og Hans Ord?

Igjen, for flere år siden hadde jeg et uventet medisinsk behov. Jeg oppdaget at jeg hadde 3 diskprolaps i nakken. Jeg konsulterte 4 forskjellige leger pluss sønnen min, som er nevrokirurg. (En av partnerne hans gjorde operasjonen). Jeg trodde Gud for min helbredelse og mottok den gjennom Guds hånd og fire meget dyktige leger. Jeg ønsker å fortelle deg at det å tro på Gud ikke har noe å gjøre med å ikke stole på at han bruker mennesker.

Gud bruker mennesker til å utføre sine mirakuløse gjerninger … Hans helbredende og befriende kraft kan sees gjennom hele Hans Ord … og mennesker er involvert.

Vi trenger en Moses, en David, en Elias … et kar som Gud kan bruke til å velsigne sitt folk. Husker du at faren til den demoniserte gutten sa til Jesus, … hvis du kan gjøre noe, ha medfølelse med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham: Kan du tro, alt er mulig for den som tror?  Og straks ropte barnets far og sa med tårer: Herre, jeg tror! Hjelp min vantro. (Mark 9:22-24).

Saken forblir den samme … ikke kan han gjøre det, men kan du tro at Ham at han vil gjøre det. Din tro er ikke sterkere hvis du tror han vil gjøre det, men han vil ikke bruke medisin og  leger. Faren ville vært glad hvis disiplene hadde drevet ut demonene. Se Gud i arbeid i ditt liv og i hans verden og takk ham for det.

Hvorfor ikke gjøre oss tilgjengelige slik at vi kan være en Moses eller Elias … Jeg hørte at Elias var en mann akkurat som meg. Jeg er ganske sikker på at jeg har lest det et sted!

Bare for Jesus

Don

En natt til med froskene

Juni 2023, Don Dickerman

In English: https://www.liberatedliving.info/tomorrow/

En natt til med froskene

2 Mos 8,8-10 Da kalte Farao Moses og Aron til sig og sa: Bed til Herren at han vil ta froskene bort fra mig og mitt folk! Da til jeg la folket fare, sa de kan ofre til Herren. 9 Og Moses sa til Farao: Ha selv den ære å si når jeg skal bede for dig og dine tjenere og ditt folk at froskene må bli drevet bort fra dig og dine hus, så de bare blir tilbake i elven. 10 Han svarte: Imorgen. Da sa Moses: La det bli som du sier, forat du kan kjenne at det ikke er nogen som Herren vår Gud.

I MORGEN?

Les det verset igjen. I MORGEN? Hva med akkurat nå! Froskeplagen hadde brakt farao på kne, han forhandlet med Moses om å bli kvitt froskene. Moses sa: «Du setter tiden» (NLT) … og Farao sa: «I morgen.»

Hvorfor utsetter vi Guds velsignelser? Hvorfor velger vi å tilbringe en natt til med froskene? Hvorfor sier vi ikke «Nok» … «Jeg er klar nå.» På en dag da «tid» ser ut til å være viktigere enn noe annet, lurte jeg på hvor lang tid det tar å komme rett med Gud. Hvor lang tid tar det å bli født på ny. Vi har alle blitt tildelt like mye tid, 24 timer hver dag, 1440 minutter hver dag. Likevel er unnskyldningen som tilbys mest for ikke å få noe gjort, «Jeg hadde bare ikke tid,» som oftest er det ikke riktig. Kanskje mer riktig ville være: «Jeg brukte bare ikke tiden min klokt.»

Hvor lang tid tar det å bli frelst? Det tar 0,003 av et sekund å lage hull på en ballong. … hvor lang tid tar det å bli frelst???

Hvor lenge er evig? Så lenge varer frelsen. Evigheten er for alltid. La meg svare på det først. Hvor lenge varer frelsen? Jesus sa: «Den som tror på ham, skal aldri gå fortapt.» (Johannes 3:16) Her er hvor lang evigheten er.

En av de tregeste fuglene jeg noen gang har sett er pelikanen. De 10 fot lange vingene hans ser ut til å bevege seg i sakte film mens han kjemper seg opp i luften. Anta at han skal ta hvert sandkorn fra hver ørken i verden og fly med det til solen 1 om gangen, så hvert korn fra hver strand i verden 1 korn om gangen, så hver dråpe vann fra hver elv, bekk, innsjø, hav og hav, 1 dråpe om gangen. Når han er ferdig med alt dette, har den brukt 30 minutter av evigheten. Gir det deg en anelse om hvor lenge evigheten varer?

Det evige livet som Gud gir til troende gjennom Jesus, er like lenge som en ikke-troende vil tilbringe evig adskilt fra Gud. Evig atskilt!! Ikke utsett å bli  frelst!!

OK, her er hvor lang tid det tar å bli frelst. Har du stoppeklokke? Hvor lang tid tar det å lese følgende? «Gud, jeg er en synder og jeg trenger deg. Jeg vet at jeg ikke kan komme til himmelen som jeg er. Jeg trenger å bli frelst. Jeg tror Jesus døde på korset og utøste sitt blod for meg. Jeg tror han lever i dag , og han elsker meg. Kom inn i mitt hjerte, Herre Jesus, og frels min sjel.»

Tok du tiden? Hva ble det, 8-10 sekunder? Det er ikke veldig lenge. For en trist, trist retning verden vår tar. Ikke bli værende med froskene.

Noen vil bare aldri bringe seg selv til det punktet å be den bønnen. Mange vil tilbringe for alltid, evig adskilt fra Gud, på et sted som kalles helvete. Fordi de nekter å påkalle Jesu navn. Det er ikke noe annet navn som bringer frelse.

Faktisk tar det å bli frelst ikke engang 8-10 sekunder. Men så lang tid det tar deg med hjertet å nå ut ved tro og motta Guds nåde, er hvor lang tid det tar. Å bekjenne med din munn Herren Jesus og tro i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde. Ikke bruk én natt til med froskene!

Er  «ikke ha nok tid» er en latterlig unnskyldning for å gi til Gud? Kan det være at vi bare vil ha en natt til med froskene…uvillige til å omvende oss og vende oss fra synd?

Det sies at en blåhai kan svømme 1 mile på 140 sekunder. Du kan skrive et brev på 8-10 minutter; du kan be bønnen om frelse på 8-10 sekunder. E-poster er ganske raske, hvorfor ikke sende meg en og fortelle meg at du ba om å motta Jesus som din Frelser. Når du tar imot Ham og kjenner Ham, kan du gjøre Ham til HERRE og Frelser.

Froskene i Egypt var et resultat av en pest, de var overalt, et resultat av ulydighet mot Guds Ord. De var overalt, på soverommene, kjøkkenet, skapene, sølvtøyskuffene,  forgården og bakgården. Støyende, slimete. De var i sengene, en forbannelse som følge av ulydighet.

Likevel avslører et av de merkeligste versene i Skriften dybden av Faraos opprør. Når det ser ut til at lønnen for synd og opprør var så overveldende at man ville overgi seg til Gud, er dette verset nedtegnet…Moses spurte Farao, når vil du at forbannelsen skal oppheves? «Du setter tiden,» svarte Moses … «Jeg vil be om at du og huset ditt blir kvitt froskene… Da skal bare froskene i Nilen være igjen. Og farao sa: ‘I morgen …» 2. Mosebok 8:9-10

I morgen? Ja. Jeg vil ha en natt til å leve i konsekvensene av min ulydighet mot Guds stemme. Hva? Du ønsker å bli utfridd, men ikke nå? Minner det deg om en mann som heter kong Agrippa? Farao og kong Agrippa, begge menn med høy intelligens og kloke i å ta avgjørelser. Den store apostelen Paulus forkynte for Agrippa og Moses for farao. Kong Agrippa ble «nesten overtalt» til å overgi seg, men han ønsket et mer passende tidspunkt. Farao ville ha en natt til med froskene. Vise menn tar ofte tåpelige avgjørelser.

Jeg husker en mor som desperat ønsket hjelp til sønnen sin som hadde fryktelige drømmer om natten. “Han skriker, jeg går til sengen hans, og jeg binder demoner, men det fortsetter å skje, natt etter natt”. Jeg ba damen få mannen til å gjøre det. Hun sa at det er problemet, han vil ikke gjøre det. Han vil ikke gjøre det fordi hantror at  «demoner» er tåpelig snakk.

Ja, han ønsker at sønnen skal bli fri fra plagene, men ikke nok til å få hjertet sitt i orden. Kloke mennesker tar tåpelige avgjørelser.

Hva er det som får en person til å ta et så tåpelig valg? Det er alltid stolthet. JEG, bøye knærne mine? Aldri! Vel, jeg kan kanskje når det er et mer passende tidspunkt, men ikke nå.

Det ligger alltid en begrunnelse bak en bestemmelse  for å overgi seg.  “Ja, jeg skal gjøre det en dag, bare ikke nå.» Froskene kan bli en natt til, konsekvensene av min opprørske nytelse, jeg er ikke klar til å overgi meg selv om jeg har det helt elendig.

Hvor mange ganger har jeg ikke hørt dette. “Jeg skulle ønske jeg hadde gjort dette tidligere før det hadde ødelagt barna mine og ekteskapet mitt.”” Jeg skulle ønske at mamma og pappa hadde oppdratt meg annerledes, og jeg vet at det er slik de ble oppdratt…Jeg må bryte denne syklusen av ulydighet mot Gud. Jeg må bryte lenkene. Men ikke nå.”

“Jeg vil ikke ha en natt til med froskene! Jeg utsetter det ikke, jeg venter ikke på en dag som passer.  Jeg vil bli fri, og jeg vil at familien skal bli fri!

Ingen flere netter med froskene!”

Bare for Jesus,

Don

En kristen kan ha demoner!

Kan en kristen ha demoner? (av Don Dickerman)

En av de mest åpenbare mangler i min kristne utdanning er at kristne kan ha og ofte har demoner. Jeg har alltid blitt undervist, (og trodd) at en troende ikke kan ha demoner. Et skriftsted som ofte brukes for å understøtte dette er 2 Kor. 6.14 » Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? «

For det første snakker dette skriftstedet om jordiske relasjoner, ekteskap. Det er ikke et godt skriftsted for å understøtte en tro at onde ånder ikke kan bo i kristne. Jeg har lært en veldig enkel sannhet….når demoner er tilstede, så ER DET IKKE FELLESSKAP, MEN KRIG!

Ganske åpenbart er det ikke noe fellesskap mellom onde ånder og den Hellige Ånd. Dersom dette skriftstedet lærte at det ikke kunne være noe ondt i en troende, så kunne det heller ikke være noen synd eller onde tanker. Det er virkelig ikke noe fellesskap med synd eller syndige tanker, men de bor allikevel i en kristen. Selvsagt!

Et menneske kan ikke tjene to herrer.

Hva med (1 Joh. 4.4) «Han som er i oss er større enn han som er i verden.». Den Hellige Ånd er uten tvil større. Det er ikke spørsmålet. Tenk sammen med meg på denne måten. Den Hellige Ånd kan bli «slukket» av den troende og den Hellige Ånd kan bli «bedrøvet»……den Hellige Ånds kraft i våre liv er avhengig av oss. Vi kan gå «i ånden» eller gå i kjødet. Det er vårt valg. Ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene eller klynge seg til den andre. Som du ser kan det være to herrer, men den troende må hele tiden velge hvem han vil tjene. Vi kan bare tjene en herre …på en gang. Det er sikkert og visst at noen overgir seg til en annen mester enn Jesus av og til.

Demoner kan ikke «besette» (eie) en troende, for «besettelse» betyr eierskap og vi er kjøpt med en pris…vi er eiet av Jesus Kristus. Det betyr ikke at vi ikke kan gi kontrollen til noen områder av livene våre til demoner ved valgene vi gjør. De kan få eierskap (besette) områder av livene våre. Dr. Charles Stanley sier. «En kristen kan ikke bli fullstendig besatt (eiet) av demoner.» Men en invasjon av demoner inn i livet til en troende er sannelig mulig og sannsynlig mer vanlig enn vi noensinne kommer til å skjønne.

Når en kristen åpner livet sitt til demoner, så bor demonene i legemet og i sjelen, ikke i ånden. Menneskets ånd er der den Hellige Ånd bor. Sammenlign tabernakelet eller tempelet i GT med menneskets tabernakel. Mennesket er en treenighet – kropp, sjel og ånd. Vi er en ånd som har en sjel som bor i en kropp. Kroppen kan vi sammenligne med forgården i tabernakelet, sjelen med det hellige og ånden med det aller helligste.

Kanskje det vil hjelpe deg til å forstå og motta sannheten dersom du ser sammenligningen. Så lenge som du forblir blind for sannheten, så vil du være utsatt for bedrag og kontroll. Det er vanskelig å kjempe mot en fiende som du ikke vet at du har. Dersom du vil søke Skriften med den Hellige Ånds ledelse, så vil du se sannheten og med en gang du gjør det, så kan du hjelpe andre å bli fri. Dersom Skriften ikke var klar nok om dette, så måtte jeg allikevel tro det på grunn av tusener av troende som har blitt fri fra demoner. En av de mest kjente forkynnerne blant Sør statsbaptistene i Amerika ble nylig befridd fra demoner.

De kan ikke bare bestemme seg for å invadere en troende.

Akkurat som Gud verken kan eller vil tvinge seg på noen, kan heller ikke onde ånder gjøre det samme. På samme måte som Gud respekterer vår frie vilje og vårt valg må også demonene gjøre det samme. Gud vil komme dit han er velkommen og invitert, slik også med onde ånder. De kan ikke bare bestemme seg for å invadere en troende. De kan gjøre det og de angriper oss, men for å få adgang og styre enkelte områder av livet vårt må de bli invitert. Troende skulle aldri frykte at onde ånder kan komme ut av en annen person og inn i dem. Demonene har ikke rett til å gjøre dette. Kristne inviterer demoner når de holder på utilgivelighet og når nærer opp under sinne. Dersom du leser Mt. 18.23-35 med bønn i hjertet, så vil du se at utilgivelighet er en «Gudgitt» rett for torturistene å komme inn i en troende. Det er en absolutt og ugjendrivelig sannhet som er åpenbart her, men det var ingen som fortalte meg dette på seminaret eller fra talerstolen.

Vi hadde en gjeld vi ikke kunne betale.

Se på liknelsen Jesus brukte for å illustrere bundetheten som kommer ved utilgivelighet. En mann hadde en skyld han ikke kunne betale….(60 millioner daglønner)…men den store gjelden ble ettergitt. Bare strøket vekk. Den samme mannen går ut og finner noen som skylder ham 100 daglønner og truer ham med fengsel dersom han ikke betaler. Da han som hadde ettergitt den store gjelden fikk høre dette, sa han «Finn mannen og overlever ham til fangevokterne til alt er betalt.» I Matt. 18. 35 sa Jesus: «Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Vi er den som hadde en gjeld vi ikke kunne betale og Gud tilga oss, strøk det vekk. Når vi nekter å tilgi noen etter å ha tatt imot Guds store tilgivelse, så er det en uendelig stor fornærmelse mot Gud og den blir straffet hardt. Gud overlater den utilgivende til fangevokterne. Vi mister ikke vår frelse, Gud tar ikke avstand fra oss, men han tillater at demonene får adgang til våre liv. Ikke lev i den tro at de ikke vil komme. De kommer og de har en gudgitt rett til å være der så lenge det er utilgivelighet.

Demonene gjør mye skade

Dette er grunnen til at mange er syke og hvorfor mange er deprimerte og desperate selv om de er frelst. Demonene gjør stor skade. De gjør sin herres arbeid. Deres herre er Satan, og han kom for å røve, drepe, stjele og ødelegge. Demonene vil ikke gå før vi har vi har bedt om tilgivelse for vår utilgivelighet. Selv om du angrer, så vil demonene bli værende til du irettesetter dem i Jesu Kristi navn. Dette forklarer hvorfor en person tilsynelatende kan ha alt sitt i orden, og allikevel erfare at han blir plaget.

Se på 2 Kor. 2.10,11 og du vil se at Paulus fortalte de troende i Korint at utilgivelighet gir Satan adgang i våre liv. I Efe. 4.26 forteller Paulus de troende i Efesus at sinne som blir værende gir rom for djevelen.

Jesus må ha tenkt på noe da han ga sine troende autoritet

Det er mange synder som kan bli en invitasjon til onde ånder. En troende kan ikke ha to herrer, han vil velge den som skal ha mest plass i livet. Onde ånder kommer der det er en åpen dør, og de vil bli værende til de blir befalt å gå i Herren Jesu Kristi navn. Jesus må ha hatt noe i tankene da han ga troende autoritet over onde ånder. Han må ha visst noe som vi ikke har klart å se når han sa: «Disse tegn skal følge dem som tror…I mitt navn skal de kaste ut demoner.» (Markus 16.17)

Kan jeg få spørre deg hvorfor demoner skal kastes ut av ikke troende? Hva oppnår du med det? Den ikke troende har ingen motstand og de onde åndene kan komme igjen. Den ikke troende vil fortsatt gå fortapt, hvis han ikke tar imot Jesus Kristus som Frelser. All instruksjon i det nye testamente er for troende, og vi blir fortalt at vi skal kjempe. Vi blir fortalt at (Ef 6,12) «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet » …..vår kamp er mot demoner, «vi» står i kampen og bruker Guds mektige våpen for å rive ned festningsverk i oss selv. Det er troende som trenger å blil utfridd. Hvem tror du Jesus snakket om når han henviste til «den sterke» (Mt. 12.29)? Hvem er det som skal bindes? Hvorfor all instruksjonen i brevene om åndelig krigføring. Hvorfor blir vi igjen og igjen minnet på at makter og myndigheter har blitt beseiret?

Med fullmakt

Jesus sendte aldri ut disipler som han ikke ga autoritet til å kaste ut demoner. Han sa at all autoritet hadde blitt gitt til ham, i himmel og på jord, og han ga hver troende autoritet til å trå på slanger og skorpioner, (Satan og hans demoner). Han ga oss fullmakt til å handle i Hans Navn.

Jeg vet at mange av dere som leser dette blir ukomfortable fordi dere har alltid blitt undervist at kristne ikke kan ha demoner. Du foretrekker å tro dette og er klar til å forsvare deg. Slik hadde jeg det også. Jeg måtte ta tak i noe i min tjeneste som Gud hadde gitt meg. Igjen og igjen møtte jeg mennesker som var trygge i sin frelse, men som ble plaget. Jeg møtte en ung kvinnelig innsatt i et kanadisk fengsel som vokste opp i det okkulte hvor man forgrep seg på henne i ritualene de hadde. Hun endte opp i fengsel og tok imot Kristus som Frelser.

Hun kom til meg etter en gudstjeneste og sa: «Jeg vet ikke hvorfor jeg forteller deg dette, men jeg føler at jeg bør snakke med deg og jeg tror du vil forstå…»

Gud planla det

Hun begynte med å fortelle meg om hvordan hun var trygg på at hun var født på ny. Men hun ble fortsatt plaget av demonene som hadde kommet inn i hennes liv som satanist. Jeg måtte ta tak i dette. Frelst….med demoner. Jeg hadde møtt en utfrielses predikant som jeg hadde tillit til og derfor sa jeg til henne at jeg ville hente ham til henne slik at hun kunne bli fri. Gud hadde en plan med dette. Jeg er glad Gud gjorde det slik og at han lærte meg noe. Det ble gjort planer og en dato ble bestemt for utfrielsen. Men hva skjedde? Utfrielsespredikanten kunne ikke komme. Jeg var der alene og den unge damen ønsket å bli fri. Jeg visste hva Skriften sa, men jeg hadde aldri handlet på det.

Men denne dagen handlet jeg. Jeg bandt de demoniske ånder i Jesu Kristi navn. Jeg bandt «den sterke» for å røve hans hus. Jeg befalte åndene å være lydige. Jeg visste at Jesus sa at åndene var lydige mot troende. Og gjett hva. De adlød, de snakket, de truet, de sto imot, men de kom ut i Jesu Kristi navn. Jeg har lært at mange kristne har onde ånder. Jeg har sett tusener av troende utfridd. Innsatte, hjemmeværende, lærere, forretningsmenn, søndagsskolelærere, diakoner, fra alle samfunnslag, med alle slags nivå av bibelsk kunnskap og vekst. De fleste hadde trodd at de ikke kunne ha ånder siden de var frelst.

Nesten alle hadde utilgivelighet i livene sine.

Med en gang du ser mennesker bli satt fri og erfarer at Gud holder sitt ord, så vil du bli frimodig. Du vet at åndene lyder deg. En fantastisk opplevelse. Pastorer tillater at deres forsamlinger forblir i mørke fordi dette er en upopulær sannhet. Tiden for å gjemme seg bak skjørtene til kirkesamfunnene er over. Gud reiser opp et folk som vil handle på Hans Ord på tross av. Jeg tror at han ønsker at hans folk skal bli satt i frihet og jeg vet han kan gjøre det uten deg og meg…men jeg ønsker å være en del av det. Jeg elsker å gjøre det og jeg kan gi deg hundrevis av vitnesbyrd på troende som har blitt utfridd fra fiendens makt.

Jeg utfordrer deg til å søke Gud om denne sannheten. Den kan revolusjonere tjenesten din, livet ditt, din familie. Jeg vet en ting. En gang var jeg blind for denne sannheten, men nå ser jeg og jeg priser ham for det!

Keep the pigs out.

If you think of going through deliverance, then this book is a must. Read it

before or just after you have been through the deliverance.

Read this book! Read it once – read it many times!

A wisdom founded on the Word of God.

The teaching is practical and life changing.

It should be in the library of every christian.