LES MINE LEPPER

Månedsbrev Don Dickerman November 2022

Sal 40,2-5 Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. 3 Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste. 4 Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren. 5 Salig er den mann som setter sin lit til Herren og ikke vender sig til overmodige og til dem som bøier av til løgn.

Du er forpliktet på det du bekjenner. Si det igjen? Forklar. Du er forpliktet på det du bekjenner. Det du bekjenner, det du sier, er det du tror, det du tror er det du vil gjøre. Negativ bekjennelse gir negative følelser og en negativ livsstil. Den åpner seg for Satan, lukker seg for Gud.

Bekjenn de positive løftene i Guds Ord. Tro at de vil materialiserer seg i livet ditt, bli til virkelighet i ditt eget liv, og du vil forplikte deg på dem. Bygg tro. Ikke la negative bekjennelser  ødelegge det du bygger. Bygg din tro gjennom bønn, Guds Ord, gudfryktige råd, gudfryktige bøker, kassetter, lovsangsmusikk og en holdning av lovprisning fra ditt hjerte. Hør: Gi Gud det negative. Nekt å dvele ved det. Når du føler deg tilbøyelig til å klage på noen, om en urettferdighet eller traumer som tilsynelatende ble forårsaket av en annen person, ta det opp med Herren ute på en fjelltopp eller i ørkenen…ikke ta med murringene dine til en annen person, og ikke la dem leve inni deg! Bekjenn synd, bekjenn din og det andre har syndet mot deg, bed om å bli renset! Innrøm hva din samvittighet overbeviser deg om; ikke dekk det til. Den Hellige Ånd er sannferdig, når du er overbevist, bekjenn det!

Ikke sett din lit til følelsene dine. Husk at Gud vil bruke dine egne ord for å skape et nytt liv for deg. Gud bor i sitt folks lovprisning … ikke i klagene og kritikken. Han bor i vår lovsang. Begynn med å bruke positiv kommunikasjon, fortsett med kommunikasjon som er positiv.

Se deg selv i et rom med to dører, den ene døren er alltid åpen, den andre er alltid lukket … etter ditt eget valg. Ved den ene døren står Gud, ved den andre står Satan…bare du kan åpne døren. Når den ene er åpen er den andre lukket! Du kan prise deg ut av hva som helst! Til og med smerten fra fortiden. Selv om du kan bli lei av å høre dette, vil det kanskje synke hjem når du hører mye. Det er et valg DU må ta. DU må bestemme om du vil være fri fra fortiden. DU MÅ GJØRE VALGET. Hvis du vil ha helbredelse, er det noen ting DU må gjøre.

Tilgivelse og LOVSANG er ikke alternativer, de er absolutter! LOVSANG har en fantastisk evne til å løfte. Første Samuel forteller om en tid da kong Saul ble plaget av en ond ånd. For en fantastisk måte å bli kvitt fienden på når han angriper med mental pine … LOVSANG. Pris Gud, pris de menneskene du elsker. Aldri fordøm eller kritiser, de er som bumeranger for ånden.

Martin Luther sa: «Når jeg ikke kan be, synger jeg alltid!» Det du fokuserer på vil til slutt fortære deg. Fokuser på Gud. Prøv BLIKK OG STIRR – PRINSIPPET … bare kast et blikk på problemet, omstendighetene, men se på Jesus!

I 2. Krønikebok finner vi beretningen om Josafat. Han ble fortalt at det var en stor mengde som kom mot ham fra andre siden av havet. Han skjønte fullt ut vanskeligheten, og han gikk til Herren med problemet som var FOR STORT FOR HAM. Kampen ble vunnet gjennom lovsang. Ordet kom til Josafat gjennom en av de unge mennene: Han utnevnte sangere til å gå foran hæren og synge. To av hærene som kom imot begynte å kjempe mot den tredje. Da de hadde ødelagt dem, snudde de seg mot hverandre til dalen var fylt med døde kropper av fienden og «ingen slapp unna». Ikke bare ga LOVSANGEN seier, men den ga stor belønning. De fikk  rikdom og belønning de aldri hadde drømt om. Det var to sanger i denne store kampen. En lovsang før og en sang om utfrielse etterpå! Husk, hvis du VELGER å håndtere din smerte og din fortid på Guds måte…Kampen er Herrens, og du kan erfare både seier og belønning ved å prise Ham.

Ikke vær opptatt av det du har prøvd og mislyktes i, men være opptatt med det som er mulig for deg å gjøre. Gå videre!

Fortiden er en sump … og en fryktelig sump! Følgende vers sier: «… og la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud: mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.» David kjente absolutt til ulykke. Han kjente en smertefull fortid. Saul behandlet ham ikke særlig bra! Når noen hater deg nok til å prøve å drepe deg, vil jeg si at det kvalifiserer til å være et smertefullt minne. Når du blir minnet av Guds profet om at du har begått utroskap og drap og din synd er åpen for alle,  så kvalifiserer det som mental pine. Når barna dine nekter å tjene Herren og søke alt det som Gud har gitt deg, må det kvalifisere som trøblete tanker.

Det var en tid da David var «svært urolig» i sitt tidlige liv. Han ledet mennene sine i kamp og kom tilbake for å finne seg selv midt i «ulykken». Folket snakket om å steine ham. De gråt til de ikke hadde mer kraft til å gråte. Deres koner, deres barn, deres eiendeler var blitt tatt til fange. Det enkle svaret på hans enkle bønn var: «Skal jeg forfølge dette banden? Skal jeg beseire dem?» Han svarte ham: «Forfølg, for du skal visselig innhente dem og få alt tilbake.» Forfølg! (1 Samuel 30:8)

Noen av de mest utfordrende ordene i hele Skriften finnes i dette kapittelet. Oppmuntre deg selv i Herren. Ikke vent på andre, det kommer kanskje aldri, de har sine egne problemer, oppmuntre deg selv i Herren – FORFØLG! Sannsynligvis, hvis du venter vil andre ikke oppmuntre deg uansett. De kan komme til å kritisere og fordømme deg. Oppmuntre deg selv i Herren.

Ansvaret for bedring og helbredelse ligger i DINE hender. I ulykke! Du tar ansvar for livet ditt eller noen andre vil. Du tar valget om å bli helbredet. Fortidens smerte er bare smerte fordi du lar den være det. Rens fortiden og  FORFØLG nåtiden.

Jeg har lært gjennom mange år i tjeneste … hvis du er avhengig av at andre ordner  ting for deg, vil du sannsynligvis forbli uendret. DU må gjøre et grep. Gjør noe annerledes. John Hagee sier: «LES LEPPENE MINE, GÅRSDAGEN ER BORTE.»

Gå for dagen i dag, planlegg for i morgendagen, du har ikke noe annet! FORFØLG NÅET, SE FRAMOVER. FORFØLG NUET! RENS FORTIDEN! FORFØLG NUET!

“Jeg søker ikke en reise tilbake over tidens sjø. Jeg vil alltid presse framover. Jeg tror at Gud ønske at nåtiden skal være bedre enn fortiden, og framtiden bedre enn nåtiden.” John Ireland

Den eneste veien å se er framover, bryt deg løs fra fortidens fengsel og sump. Dette er det eneste valget du kan gjøre. Bekjenn det……overgi deg til bekjennelsen din.

“Fortiden er forbi og jeg går videre.”

Mange velsignelser.

Bare for Jesus.

Don  

NB 1930