5. 7 dårlige dager for djevelen

7 dårlige dager for djevelen

1 Pet 5,8-9 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; 9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Satan er ikke en likeverdig motstander av Gud

Vi har en virkelig motstander, en svært virkelig fiende, djevelen! Han er en løgner og en taper. Makten han har over troende er bare i form av løgner, trusler og bedrag.

Jeg ønsker å dele litt av dette budskapet med deg som en oppmuntring. Satan er ikke det motsatte av Gud, han er ikke i nærheten engang. Han er ikke allmektig, allestedsnærværende eller allvitende. Det er derimot Gud. Satan er skapt. Han er en fallen engel og har svært avgrenset makt. Han kan ikke være der jeg er og du er på samme tid. Det kan Gud og Han er tilstede alle steder alltid. Satan kan bare være tilstede ett sted om gangen…så det vi møter er hans demoner. Og la meg legge til, han kan ikke sluke meg fordi jeg er dekket av Blodet. Jeg er i Kristus, og han søker det som han kan sluke. Satan har hatt noen dårlige dager i historien.

1. HAN FALT NED FRA HIMMELEN

Hans første dårlige dag er det skrevet om i Jesaia 14,12 – 17. Han ble kastet fra himmelen og ned på jorda. Han kalles «guden av denne verden» – prins og herre av luften, mørkets hersker. Han fikk betraktelig redusert makt da Gud sparket ham ut av det himmelske. Når vi ser tilbake og ser ham slik som han virkelig er, så vil vi si ……»er dette virkelig ham?» Det var satans første dag…det var en dårlig dag for djevelen da han ble kastet ut av himmelen. Hør, Jesus var tilstede da satan ble kastet ned på denne jorda. Han sa det til sine disipler, hans etterfølgere i Luk. 10,18.

Luk10,18 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.

«Jeg vet hvem han er, jeg kjenner til hans makt,» sa Jesus umiddelbart etterpå. Luk. 10,19

Luk10,19 Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder;

2. PROFETIER I BIBELEN OM FRELSEREN

I 1 Mos. 3,14 – 16 er det flere dårlige nyheter for satan. Satan var allerede på denne jorda da mennesket ble skapt. Han bedro og løy for Eva med den samme løgnen som han sprer i dag. Du vil bli som Gud …new age, det humanistiske budskapet er ikke nytt i hele tatt, det er den eldste av alle løgner.

Etter menneskets fall viste Gud seg i hagen og forbannet slangen. Ha ga løftet om en Frelser som skulle knuse dens hode …dette var den 2. dårlige dagen for djevelen. Etter 1 Mosebok hadde han 4000 år der han kunne se fram til denne dagen. Dagen da han ville ødelegge Frelserens hel og få hodet sitt knust. Han visste at det kom og han kunne ikke stoppe det. Det var en dårlig dag da han bedro mennesket og Gud sa at en Frelser skulle bli født og som ville knuse hans hode.

3. HANS FORSØK PÅ Å FÅ JESUS TIL Å FALLE MISLYKTES

Jesus beseiret satan på nøytral grunn i Matteus 4,1-10. Se på resultatet av denne trefningen. For Jesus var det bare en trefning. «Vik fra meg, Satan!» Etter at Satan hadde gjort sitt beste for å beseire Jesus ved å få Ham til å synde, så snakket Jesus til Ham som en hund. Ut med deg! Han beseiret Satan med Guds ord og på veien til Golgata, så tråkket han på ham igjen og igjen. Han helbredet de syke, han kastet ut hans demoner, han vekket opp de døde, han forkynte evangeliet for de fattige..dette var underveis til kampen på korset. Dette var den tredje dårlige dagen for djevelen. Du kan også ha være sikker på at når satan avfyrer sine beste skudd og du står på Ordet, så er seier rett rundt hjørnet. Englene kom og tjente Jesus. De vil komme til deg også. Fortsett å stå på Ordet. Han beseires av Ordet fordi Ordet er sannhet og han er en løgner.

4. DET BLE FULLFØRT PÅ KORSET

Ikke bare ble frelsesverket fullført på korset, men satan ble også beseiret. Mt. 28, 6 proklamerer: «Han er ikke her, Han er oppstått fra de døde.» I Åp. 1,18 sa Jesus:» Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Hver dråpe blod som rant fra hans sår på Golgata knuste slangens hode, hver dråpe Blod betalte for noe og ga oss autoritet over djevelen. En dårlig dag for djevelen! Da Jesus for ned til dødsriket, så gikk han til Satans hus og slo ham igjen. Han tok nøklene fra satan og nå har han nøklene til død og helvete. Han ødela Satans våpen og fjernet dødens brodd en gang for alltid for de som tror. Han trampet på graven og fjernet dens seier og Han lever for alltid. Det var en dårlig dag for djevelen!

5. HAN FYLTE OSS MED KRAFT TIL Å TJENE

Disiplene fikk i oppdrag å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet…men de ble befalt å vente til de fikk kraften. De ventet i bønn i ti dager. Har du bedt og ingenting skjedde? Fortsett å be til svaret kommer. De ba 1. dag, så 2. osv. inntil den tiende dagen. Plutselig kom det en lyd fra himmelen. Apgj. 1,8 og 2,1-4.

Kraften kom. Gå nå, forkynn nå, vitne nå. Folkemengdene begynte å ta imot Kristus. Evangeliet ble spredt overalt og ble tatt imot over alt. Jesus hadde allerede sagt til djevelen …»når jeg blir løftet opp så skal jeg dra alle til meg.» Vel, Satan løftet ham opp allikevel. Satan må ha sagt til seg selv «Å nei! Jeg hadde en Jesus å ta meg av. Nå har jeg små jesuser alle vegne.» EN DÅRLIG DAG FOR DJEVELEN.

Kristne begynte å forstå prinsippet med å binde og løse. Ordene som Jesus talte ble levende for dem.

«Se jeg gir dere makt…..hele over fiendens velde!»

Det er en dårlig dag for djevelen når denne sannheten blir levende i troende i dag. Tal til demonene i Jesu navn. Fortell djevelen rett i ansiktet «du er beseiret. Jeg har seier i Jesus Kristus. Jeg er i ham og han er i meg. Og han som er i meg er større enn han som er i verden. Stikk av, du er den som skal til helvete, ikke meg. Du er den som har et problem, ikke meg. Jeg har evig liv i meg, du har en dårlig framtid foran deg og du og dine makter og myndigheter er alle under Jesu føtter. Stikk av. Gå i Jesu navn. Jeg seirer over deg ved Blodet og kraften i Hans navn. Jeg står imot deg. Jeg står imot deg og du må adlyde!» Gjør det, gi ham en dårlig dag.

6. HAN SKAL BINDES I 1000 ÅR

Åpenbaringen 20, 1-3 forteller oss at satan har noen dårlige dager i vente også. En dag vil han bli bundet av en engel i 1000 år og mens Satan er bundet så vil vi herske og regjere med Jesus på denne jorden i 1000 år. Det vil være den 6. dårlige dagen for djevelen. Tenk på det…en hellig engel vil binde ham. «Er dette djevelen?» Løgn, bedrag, trusler. Han har noen dårlige dager som kommer. Minn ham på det av og til.

7. DEN SISTE DÅRLIGE DAGEN

I Åpenb. 20, 7 – 10 blir djevelen, dyret og den falske profeten , den vanhellige treenigheten kastet i sjøen med ild og svovel og skal bli plaget dag og natt til evig tid. Han har en dårlig dag som kommer. Hver gang han minner deg på dine feil, din skyld, din fortid….minn ham på hans framtid. Stå på ordet, vi har seier, han er beseiret. Jesus har gitt oss makt over hele fiendes velde. Priset være Gud. Vi har noen fantastiske dager som kommer.

Når Satan er bundet i 1000 år, så vil vi herske og regjere med Jesus på denne jorda. Det vil si vi som er frelst. Dersom du ikke er frelst, så har du en dårlig dag som kommer. Din skjebne vil være den samme som satans. Men fordi han er beseiret kan du også ha evig liv ved Jesus Kristus. Troende har noen fantastiske dager foran seg. En dag da Gud selv skal tørke vekk alle tårer, da det ikke vil være mer sorg eller smerte fordi de tidligere ting ikke vil være der mer. Det er de tidligere tingene som vi tar oss av nå.

Kanskje du som leser dette ikke har tatt imot Jesus Kristus ennå. Jeg oppmuntrer deg til å bøye hodet ditt og be denne lille bønnen:

«Kom inn i hjertet mitt Herre Jesus og frels meg. Jeg er en synder, du er frelseren. Jeg trenger deg. Jeg tror at du elsker meg og jeg tror at du lever i dag. Ditt ord lover at dersom jeg bekjenner med min munn og tror i mitt hjerte at Jesus Kristus er min Herre og at Gud reiste ham opp fra de døde, så vil jeg bli frelst. Jeg har nå gjort akkurat det, så ifølge ditt ord som ikke kan lyve, så er jeg frelst. Akkurat nå er jeg født på ny og ønsket velkommen inn i Guds familie. Jeg takker deg av hele mitt hjerte.

DNB 1930