Område engler i Bibelen lll

Område engler i Bibelen lll

I Daniel 10, 20 leser vi: “ Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som støtter meg mot dem, unntatt Mikael, som er fyrsten over dere.” 

Dette er en del av engelens utsagn til Daniel. Engelen Mikael er fyrste (leder, hersker) over jødefolket.

Antakelig er det ikke bare jødefolket som har en egen engel utplassert av Gud. Men uansett er Guds plan og organisering bedre enn Satans. Satan er god til å kopiere, men har ingen originalitet.

Han er avhengig av sine utsendinger (demonene)  for å få rapporter og for å utføre sine ødeleggende planer. Han er en mektig engel som bare kan være ett sted.

Slik er er det ikke med Gud. Den Hellige Ånd er utøst over alt kjød – over alle mennesker. Gud vet alt, og  Han er tilstede over alt ved sin Ånd, og Han sender sine engler til hjelp for dem som skal arve frelse. Hebr 1,14: “ Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?”

Gud har myriader av engler til sin ” disposisjon”. De sendes ut når det er behov. 

Vårt fokus skal imidlertid ikke være på englene og deres makt, men på Gud og Hans Sønn Jesus Kristus.

 

 

.