Januar 2022

Nyhetsbrev Januar 2022 Don Dickerman Norsk

Takk for at dere har vært trofaste lesere av vårt månedlige nyhetsbrev. Når vi er på vei inn i det Nye Året, så er vi glade for at dere har valgt å være partnere med Don Dickerman Ministries.

Takk for deres bønner for Don og teamet vårt. Vi ber om at Faderen vil velsigne hver enkelt av dere.

Apg 16,30-33 Og han førte dem utenfor og sa: Herrer! hvad skal jeg gjøre for å bli frelst? 31 De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus! 32 Og de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. 33 Så tok han dem til sig i samme time på natten og vasket dem efter slagene, og straks blev han døpt med alle sine,

En berøring – En gang

I den hedenske kulturen i Filippi var det svært vanlig med spåmenn. Når du leser Apostlenes gjerninger, så vil du se at demonisk aktivitet forkledd som magi alltid sto imot Evangeliet. Men magien ble beseiret igjen og igjen av Guds kraft. Etter at slavepiken hadde irritert Paulus mange dager med sine rop, så kastet han den til slutt ut i Jesu navn. Herrene hennes ble sinte på grunn av dette fordi de hadde mistet inntektene sine.

Apg 16,19-24 Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt var ute, tok de fatt på Paulus og Silas og slepte dem avsted til torvet for å stille dem for retten, 20 og de førte dem frem for styresmennene og sa: Disse mennesker forstyrrer rent vår by; de er jøder, 21 og forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve efter, vi som er romere. 22 Folket reiste sig også imot dem; styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke, 23 og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel, og bød fangevokteren å passe godt på dem. 24 Da han hadde fått dette bud, kastet han dem i det innerste fangerum og satte deres føtter fast i stokken.

Apg 16,25-28 Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. 26 Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengslets grunnvoller rystet, og straks sprang alle dører op, og alles lenker løstes. 27 Fangevokteren fór da op av søvne, og da han så fengslets dører åpne, drog han et sverd og vilde drepe sig, fordi han trodde at fangene var rømt. 28 Men Paulus ropte med høi røst: Gjør dig ikke noget ondt! vi er her alle.

Apg 16,30-31 Så spurte fengselsvokteren det viktige spørsmålet: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» 31 De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.»  

Jeg vet ikke om du har tenkt over dette, men da dette fant sted, så hadde vi ikke noe NT. Det fantes ingen Apostlenes Gjerninger. Joh. 3.16 hadde ikke blitt skrevet ned, heller ikke noen av de fire evangeliene. Alt det som hadde skjedd i evangeliene hadde skjedd, med det hadde ikke blitt skrevet ned. Så det som Apostel Paulus svarte ham, var SVARET på hans spørsmål og det eneste svaret. Paulus kunne ikke si – sjekk også Hebreerne eller Johannes evangelium eller Apgj 2,38. Ingen av disse bøkene hadde blitt skrevet. Synes du dette er utfordrende når det gjelder ditt kirkesamfunn?

Det ser ut som om et direkte svar fra Guds største forkynner er tilstrekkelig. Fengselsbetjenten visste ikke at han snakket med mannen som kom til å skrive halvparten av NT. Kunne han funnet en viktigere kilde for å stille det viktigste spørsmålet i verden? På det mest kritiske  punkt i denne mannens liv, hvor han ble møtt av død og evighet forårsaket av sin egen hånd, så ropte han ut “Hva må jeg gjøre for å bli frelst?” 

Blir du minnet på tyven på korset? Tyven sto foran evigheten i løpet av timer. Det var ingenting han kunne gjøre bortsett fra å tro! Det var det eneste han kunne gjøre! Da han gjorde det, så fikk han en umiddelbar bekreftelse fra Herren Jesus selv. Denne utrolige hendelsen ble ikke nedskrevet da det skjedde. Sannsynligvis skjedde fengslingen i Filippi ca 51 e. Kristus. På denne tiden fantes  bare Jakobs brev – 50 e.Kristus. 

Deretter skulle det gå mer enn 15 år før evangeliene ble skrevet, 40 år før Johannes evangelium. Lukas evangelium som forteller dette ble ikke skrevet av Lukas før 64 e. Kristus. 

Hvorfor skriver jeg dette?

Hvorfor gjør menneskene det så vanskelig å bli frelst? Alle du snakker med har en personlig, men ikke bibelsk  mening om frelse. Men det kan ikke bli enklere enn hvordan Jesus gjorde det og Paulus forkynte det. Hvorfor legger folk betingelser til frelsen, og gjør evig liv midlertidig? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det slett ikke. 

Hvorfor brukes uttrykket “billig nåde”. Fordi de ønsker å inkludere gjerninger og bevis som betingelser for at Guds løfte skal være sant. Nåden er slett ikke billig. Den kostet Gud Hans egen Sønn som et sonoffer på korset. Det koster ikke deg noe som helst. Du kan ikke kjøpe den eller kjøpslå om den. Du kan ikke gjøre den mindre enn den er. Den er Guds gave som gis gratis uten gjerninger. Du gjør den “billigere” når du tror at du må gjøre noe for å motta den eller beholde den! 

Hvorfor skal evig bety noe annet enn evig. Billig nåde betyr “Jeg må yte noe for at dette skal være sant”.  For meg virker dette nesten blasfemisk. 

Når et menneske tar imot Kristus, så er personen frelst for evig. Det er aldri basert på deres jordiske gjerninger etter det! Dersom du kaller det noe annet enn “TRO PÅ DEN HERRE JESUS SÅ SKAL DU BLI FRELST” så blir du bedratt av kjødet. 

Dersom du er frelst, så er du alltid frelst. Ordet evig blir brukt 105 ganger (engelsk : eternal og everlasting) i forbindelse med frelse. Vi skulle føle oss sikre i Guds løfter. Jeg gjør det!

Dersom det er noe du må gjøre i tillegg for å bli frelst og motta evig liv…..Noe du må gjøre for å beholde det, så leser vi forskjellige bibler. Gud gjorde frelsen slik at enhver i enhver situasjon kan motta den, og han bevarer alle. Faderen som ga meg til Jesus er større enn alle og intet menneske er i stand til å ta dem vekk fra Faderens hånd. En berøring – en gang!

En bekjennelse – evig eiendom.

Som den store pastoren Dr. E.V. Hill sa, “Takk Gud for Jesus”

Bare for Jesus

Don

NB 1930