Ikke vask garnene dine!

IKKE VASK GARNENE DINE

NOV 5, 2019NEWSLETTERS

Det hadde seg slik at folket trengte seg på Ham for å høre Guds ord. Han sto ved Gennesaret sjøen (Galilea sjøen). Da så han to båter som var dratt opp på land, men fiskerne var gått ut av dem. De vasket garnene sine.

Rydde på pulten din………Pakke koffertene dine……………….Kaste inn håndkleet…………….Gi opp……………Du klarer ikke mer………….Du vasker garnene dine………

Har du noensinne vært der? Du vet, ting går ikke som du planla. Du har gjort det beste du kan og det virker som om alt har mislyktes. Du føler deg som en fiasko, og du ser virkelig ikke hvordan ting kan endres til det bedre. Har du tenkt på å slutte? Er du klar til å «legge sammen teltet», «kaste håndkleet», «rydde skrivebordet»? Føler du at du gjorde ditt beste og ikke har håp om noe bedre? Har du hatt dine bortkastede netter og er du sliten? Les Lukas 5: 1-11. La oss se på syv sannheter fra denne viktige delen av Skriften.

Luk 5,1-11 Men det skjedde da folket trengte sig inn på ham og hørte Guds ord, og han stod ved Gennesaret-sjøen, 2 da så han to båter ligge ved sjøen; men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnene. 3 Han gikk da ut i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land; og han satte sig i båten og lærte folket. 4 Men da han holdt op å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet, og kast eders garn ut til en drett! 5 Og Simon svarte ham: Mester! vi har strevet hele natten og ikke fått noget; men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene. 6 Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk; og deres garn revnet. 7 Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båt, at de skulde komme og ta i med dem; og de kom, og de fylte begge båtene, så de holdt på å synke. 8 Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra mig! for jeg er en syndig mann. 9 For redsel kom over ham og alle dem som var med ham, for den fiskedrett som de hadde fått; 10 likeså Jakob og Johannes, Sebedeus’ sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon: Frykt ikke! fra nu av skal du fange mennesker. 11 Da rodde de båtene i land og forlot alt og fulgte ham.

BORTKASTEDE NETTER

Peter og medarbeiderne hans, Jakob og Johannes, har fisket hele natten og hadde ingenting igjen å vise for det. De hadde gjort sitt beste. De hadde brukt sine beste evner og ferdigheter, men hadde ingen fisk. De var på rett sted for fiske, de hadde riktig utstyr og hadde fremdeles ingen fisk.

UTSLITT

De var slitne og frustrerte. De hadde bestemt seg for å vaske garnene  og dra hjem. De hadde lagt ned en god innsats. De hadde sannsynligvis gjort alt de kunne … men var tomhendte og fast bestemt på å slutte!

Det er vanskelig når du har gjort alt du kan og ikke har noe å vise igjen for det. Ikke bare så det ut som om det var en bortkastet natt, nå var de også  slitne. De står og vasker garnene sine når Jesus kommer forbi.

Det synes som om han fremdeles går forbi når vi når dette punktet i livet. Kanskje det er der du er akkurat nå. Ikke vask garnene dine! Jesus satte seg inn i Peters båt og begynte å undervise menneskemengden som fulgte. De presset på ham… de ville alle ha et ord fra Jesus. Jeg skulle gjerne ha hørt det budskapet! Ved slutten av budskapet til folket hadde Jesus et ord til Peter … ikke vask garnene dine, gå lenger ut, kast ut garnene dine igjen. «Prøv igjen og gjør det på min måte … la meg hjelpe deg!» Ikke avslutt, jeg kan hjelpe deg med dette.

Jeg er sikker på at Peter ristet litt på hodet og kanskje mumlet for seg selv, “Jeg vet hvordan jeg skal fiske, jeg er en proff. Jeg har gjort min beste innsats her og brukt min beste kunnskap … ”Det var sannsynligvis slik han tenkte, men det han sa forandret livet hans for alltid. Til tross for hva han trodde  han visste, så bestemte han seg for å tro på Jesus, tilbød han en …

VILLIG PÅ TROSS AV

De hadde strevd hele natten. De hadde ingenting å vise for sin innsats. Det er virkelig her livsforandrende hendelser finner sted. Når alle odds ser ut til å være mot deg og Guds ord virker så vanskelig å tro. Det var en… ‘villig på tross av ‘. Selv et motvillig, forsiktig skritt i tro blir belønnet av Gud. Peter sa det vi sier mange ganger. Det gir bare ikke mening, jeg har allerede prøvd det på min måte, men fordi du sier det … ”Likevel, etter ditt ord, vil jeg kaste ut nettet.” Jakob og Johannes hadde også hørt Jesus og de reiste ut med Peter på dypere vann.

Når de trodde på ham og adlød ham, når de handlet på Hans ord, ble det som de ikke kunne gjøre med egne ferdigheter og kunnskaper, gjort. De en stor fangst av fisk… så mye at garnene de vasket revnet! De fylte begge skipene med så mye fisk at båtene begynte å synke. Wow! Velsignelsen for å holde ut er større enn du tror. Fordelene ved lydighet og tro er alltid mer enn du kan forestille deg.

ORD

Det vi trenger mest er å høre fra Gud. Jesus hadde undervist fra båten og ordet skaper tro. Tro kommer ved å høre Ordet. De trengte ikke et ord fra en annen fisker, men et ord fra Jesus. Peter sa det vi sier mange ganger når vi har opplevd bortkastede netter og er utslitt, “vi har slitt hele natten og ikke tatt noe”.

Belønningene ved lydighet og tro er større og nærmere enn du tror. Når alle odds ser ut til å være mot deg, er det du trenger et ord fra Gud. Likevel var det et….

UNDER LIKE VED

Ofte virker det som om det vi trenger mest er utenfor vår rekkevidde. Det ser ut til at bare et mirakel fra Gud kan endre ting. Miraklet her var nærmere enn de trodde. De hadde allerede gjort sitt beste, og de var flinke til å gjøre det de gjorde, men de hadde ingenting å vise for det. Selv Ordet som ble talt av Jesus var vanskelig for dem å tro, men de handlet etter Hans Ord. Enkle lydighetshandlinger kan bety et være eller ikke være. Det du trenger er nærmere enn du tror. Til tross for deres erfaring som fiskere og deres menneskelige logikk, tilbød Peter et villig «likevel». For å finne et under som var like ved.

TILBEDELSE ER NØDVENDIG

Hva ville du gjort? Tenk på hva Peter og de andre nettopp hadde opplevd. Tomme garn var nå fulle, en bortkastet natt var nå oppfylt. Et utslitt sinn  er nå gjenopplivet … tilbedelse var nødvendig! Hvorfor ikke falle ned ved Jesu føtter? Hvorfor ikke gi ham førsteplass i livet hele tiden? Når vi ser oss selv og hvor begrensede vi er og vi ser Gud og hvor grenseløs han er, er tilbedelse nødvendig!

IKKE VASK GARNENE

DU TRENGER ET ORD FRA GUD

Det er et UNDER LIKE I NÆRHETEN

Bare for Jesu

Don

DNB 1930