12 – Å forstå demoner av Don Dickerman

12 – Å forstå demoner av Don Dickerman

(Matt 12,28-29) Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere. 29 Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. 


Det er mange ting vi ikke forstår når det gjelder åndeverdenen.


La meg først si at jeg ikke har alle svarene, og enhver som sier at han har - vær forsiktig med informasjonen du får fra dem. Vi lærer stadig nye ting om åndeverdenen. Noe av læringen betyr avlæring. Utfrielsestjenestene er mange og varierte. Men en ting vet jeg. Åndene må underordne seg de troende i Jesu navn. Ved hvert møte med demonene så blir jeg klar over hvor mye jeg ikke forstår. Jeg ønsker først å diskutere de tingene som vi vet er sanne fordi vi finner dem i Guds Ord.


Demoner blir avslørt (Markus 5)

Vi finner en mengde informasjoner om demoner i Mark. 5.1-20: 

Så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasener-landet. 2 I det samme han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd i seg 3 og holdt til der i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. 4 For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. 5 Natt og dag fór han skrikende omkring i gravhulene og i fjellet og skamslo seg selv med steiner. 6 Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham 7 og ropte høyt: «Hva vil du meg, Jesus, du Sønn av Gud, Den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud: Pin meg ikke!» 8 For Jesus hadde sagt til ham: «Far ut av mannen, du urene ånd!» 9 Nå spurte Jesus ham: «Hva er navnet ditt?» Han svarte: «Mitt navn er Legion, for vi er mange.» 10 Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av området. 11 Det gikk en stor griseflokk og beitet der ved fjellet, 12 og de urene åndene ba ham: «Send oss bort til grisene, så vi kan fare inn i dem!» 13 Det ga han dem lov til. Da fór de urene åndene ut av mannen og inn i grisene, og flokken, omkring to tusen dyr, satte utfor stupet og ned i sjøen, og der druknet de. 14 Grisepasserne løp av sted og fortalte det i byen og ute på landet omkring, og folk dro av sted for å se hva som hadde hendt. 15 Da de kom fram til Jesus, så de han som hadde hatt alle de onde åndene i seg, sitte påkledd og ved sans og samling. Da ble de grepet av frykt. 16 De som hadde sett på, fortalte dem hvordan det var gått for seg med ham som hadde hatt de onde åndene, og med grisene. 17 Og de bønnfalt Jesus om å dra bort fra området deres. 18 Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene, ba om å få være med ham. 19 Men Jesus ga ham ikke lov til det. Han sa: «Gå hjem til dine og fortell dem alt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg.» 20 Han gikk av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham. Og alle undret seg. 

Demoner kan eksistere inne i eller utenfor mennesker. Det ser ut som om de foretrekker levende vesener, de foretrekker grisene istedet for ikke å ha noe sted å bo. Demoner gjenkjenner og respekterer med frykt Jesus. De vil også gjenkjenne Jesus i troende. De kan få individet til å skade seg selv og andre. Det ser ikke ut til at menneskelig anstrengelse kan "holde nede" den onde når han har fått kontroll. Alle forsøk på å hjelpe denne mannen var mislykkede. Derfor ble han forvist til gravplassen. Neil Anderson sier, "Slike ekstreme saker viser at sentral nervesystemet er blitt tatt over." Demoner bor i "magen"....plassen der den Hellige Ånd bor ifølge Joh. 7.38: "Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann." Demoner ser ut til å ha kontroll ved fundamentet for ryggmargen. Demonene vil bøye seg for Jesus og trygle om å få bli værende.

De er i stand til å kommunisere med mennesker gjennom andre mennesker. Legg merke til i Lukas 11 at onde ånder også kommuniserer med hverandre. Luk 11,24-26 "Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: `Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.` 25 Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. 26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.» De kan også forflytte seg når de ønsker det. De kan komme og gå. De er i stand til å evaluere og ta avgjørelser basert på det de ser. De er åpenbart også i stand til å avgjøre en persons åndelige tilstand.

De som i mindre grad blir kontrollert av demoner ser vi hos de som søker bedrageriske ånder. (1Tim. 4.1) " Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære". Dette inkluderer de som følger med på horoskop, spådom etc.

Hver demon har sin egen identitet. Legg merke til de personlige pronomene i Luk. 11 "jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot". Sekulær forskning vil aldri avsløre deres eksistens. De er tenkende personligheter og ikke en upersonlig makt. Demonene har ikke bare separate identiteter. Det ser også ut som om de har forskjellige funksjoner.

Faktum at de kan evaluere og ta beslutninger indikerer at de gjør det med tanke på spesifikke ofre. De er i stand til å få inngang til våre liv gjennom våre svakheter. De er i stand til å huske og til å lage planer. Begrepet "familie ånd" er vel dokumentert i kirkehistorien.

De er i stand til å forene kreftene og vanligvis gjør de dette. "Vi er mange...". "La oss være.." Den ene ånden i Luk. 11 slår seg sammen med syv andre. Mange menesker identifiserer flere forskjellige stemmer i sinnet under utfrielse, og beskriver dem som en komite. Demonene varierer også i grader av ondskap og makt. Luk. 11 åpenbarer at den ene inviterer syv andre som var ondere enn ham selv. I Mrk. 9.29 viser Jesus til en demon som er så mektig at ": "Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste." Dette ser ut til å passe med det Paulus nevner i Efe. 6.12 "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. ". Det er forskjellige slag makter og åndskrefter. Personlig så har jeg erfart at noen mennesker er vanskeligere å lede gjennom utfrielse enn andre. Noen demoner kommer ut med en gang uten motstand. 


Maktens hierarki

Ef 6,12 "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. " Living Bible har en interessant oversettelse her: "Vi kjemper mot personer som ikke har kropper--onde herskere i den usynlige verden, de mektige sataniske skapningene og mektige onde prinsene i mørket som hersker over denne verden; mot enorme mengder av onde ånder i åndeverdenen". 

Makter og åndskrefter, prinser i mørket. Det ser ut til å passe med moderne satanisme som opererer med fire nivåer i åndeverdenen. Det finnes mange satanister og de er svært hemmelighetsfulle. 

I hans bok, The bondage breaker (Han som bryter lenker), sier Neil Anderson: "Satanister møtes fra 12.00 til 3.00 om natten. En del av deres rituale er å sende bud på og sende ut demoner. Klokken tre om morgenen er demonene mest aktive, og dersom du har blitt vekket på denne tiden kan det være at du har blitt utsatt for demoniske angrep. Jeg har blitt angrepet av demoner mange ganger."


Ikke frykt

Etter å ha lest dette, så begynner du kanskje å bli redd for at demoner skal ta over i livet ditt. Ikke vær redd eller la tankene være opptatt med dem. Frykt er et av deres våpen. Frykt har plage i seg, men "Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. " Husk at demoner ikke kan trenge seg på deg, de må ha en adgang som bare du kan gi deg. De må ha lovmessig adgang. Du kan alltid irettesette dem i Jesu Kristi Navn. Fokuser på Ham ved Hans Ord og Hans Hellige Ånd. Demonene er ingen sak for Jesus eller et barn av Gud som virker i den Hellige Ånds kraft. 1 Joh 4,4 "Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. "

Skriftordet foran oss forteller oss at det første vi må gjøre er å binde den sterke. FØRST bind satan og hans demoner. SÅ kan du kaste dem ut.


Demoner kan forandre seg slik at de ser ut som mennesker.

(2 Kor 11,14-15) "Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. 15 Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. " (Hebr 13,2)" Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. "

Husk at demoner er falne engler. De er mye mer sofistikerte, mye sterkere, mye klokere enn vi er og de har overnaturlige evner. Du kan aldri lure dem eller seire over dem i din egen visdom eller styrke. Du kan ikke analysere dem under mikroskopet eller medisinere dem vekk. De er mestere i bedrag. De er alle løgnere, drapsmenn, tyver. De har kommet for å rane, stjele, drepe og ødelegge. De må behandles bare i kraften og autoriteten til Herren Jesu Kristi navn.

Demonene er mestre i bedrag. Det som forundrer meg er stillheten når det gjelder dette emnet fra predikantene. Jesus tar tak i dette emnet gjennom evangeliene. Apostlenes gjerninger refererer til demonisk aktivitet og autoriteten som de første troende handlet i. Paulis forteller oss i sine brev hvordan de er beseiret og befinner seg under Jesu føtter. Han advarer oss om deres sluhet og sier at han ikke er ukjent med deres onde planer for å få lurt ham. Han forteller oss at vi må ta på hele Guds rustning. Han gir oss råd om at våpnene i kampen ikke er kjødelige, men åndelige. Johannes forteller oss å prøve åndene for å se om de er av Gud. I åpenbaringen forteller han om ondskap som vil komme fra demoniske makter. Jeg er forundret over stillheten fra talerstolene. Er det bedrag? Uvitenhet? Upopulært? Eller hva?

Demonenes makt over en troende er bare gjennom trusler og løgner. Dersom du tror løgnen, dersom du tror truslene så har DU gitt dem makt. Guds Ord forteller oss ganske enkelt at vi skal stå imot djevelen og han vil flykte fra deg. Å tro på deres løgn er neppe å stå imot? Irettesett dem i Jesu Kristi Navn, så vil de fly.

Husk at demoner er Guds fiender og deres ondskap er rettet mot Guds hjerte. Deres mål er å ødelegge alt som er rett. De er opprørere. De var de første som gjorde opprør mot autoriteten og det er et av de første tegnene på demonisk aktivitet i et menneske, opprør. Skriften sier at opprør er synd på linje med trolldom. En opprørsk ånd gir seg selv til det demoniske. Opprørskhet er ikke en demon, men det ligger fare ved foten til opprøreren.

De er ansvarlige for kriminalitet, sykdom og ulykke. Vær vennlig å les den neste uttalelsen nøye. De forsøker å hindre Guds plan. De vil forsøke å hindre de bundne fra utfrielse. De vil gjøre det vanskelig å lese Guds Ord, å be, å tilbe, å ha samfunn med andre troende. De gir ikke opp så lett. Men dersom du ØNSKER å bli fri, så vil du bli det.

Demonene forsøkte å senke båten der Jesus lå og sov på vei for å sette den demoniserte mannen i frihet. Men Jesus kan våkne opp fra en dyp søvn, og med søvnen fortsatt i øynene kunne han true vinden og bølgene til å være stille. Det er han som har kontrollen. Du må finne trøst og fred i den sannheten. Han har kontroll han alene.