Juni 2016 – For mye av det ene og ikke nok av det andre

For mye av det ene og ikke nok av det andre.

Hor Umoral Utskeielser Avgudsdyrkelse Trolldom Fiendskap Strid Sjalusi Sinne Selvhevdelse Stridigheter Splittelser Misunnelse Fyll Festing og mer av samme slag

Det er 16 kjødets gjerninger (på engelsk 18) som er nevnt i Gal. 5.20 – 21. 16! Alle er støtende mot Gud og andre. Dessverre er dette ofte karaktertrekk hos mange troende som kommer til oss for utfrielse. Det er også interessant at det er dobbelt så mange kjødets gjerninger som det er Åndens frukt.

Kjødet er svakt! Det må overgis til Jesus ellers kan vi ikke se Åndens frukt. Dette er så åpenbart i utfrielses tjenesten. Det er en utsagn som går slik: «når man ønsker å oppnå noe, så er det ofte slik at skrøpeligheten i den menneskelige kropp gjør det umulig.» Jesus sa til de trette disiplene i Getsemane at Ånden er villig, men kjødet er svakt.

Kjødet ønsker bare å tilfredstille kjødet…selv om det ofte hater selve handlingen. Jeg tror at de fleste troende ville foretrekke å ikke gjøre det som ikke er til Guds behag. Les listen over, folk som gjør disse tingene hater seg selv fordi de gjør dem, men de er hjelpeløse når det kommer til å forandre sine handlinger. Resultatene av slike handlinger er skyld og skam. Som en kontrast ser vi Åndens frukt. Se på dem:

Kjærlighet Glede Fred Overbærenhet Vennlighet Godhet Trofasthet Ydmykhet og Selvbeherskelse.

Halvparten så mange og dobbelt så livsforvandlende. Åndens frukt viser seg ikke før du har seiret over kjødet. Kjødet blir overvunnet bare ved din tillatelse, din villighet. Kjødet vil holde deg fast. Jeg blir lei meg når jeg ser mennesker fortsette å kjempe i dårlige valg og ugudelige avgjørelser. Til tross for sine valg, så undrer de seg hvorfor Gud ikke velsigner dem mer.

Dersom du har levd i nærheten av en avhengig, så vet du at kjødet er svakt. Du vet aldri når den personen overgir seg til kjødets kraft. Selv om individet ønsker å bli fri fra det som drar, så er det ikke nok kraft i kjødet….og de faller igjen. Du kan ikke diskutere med personen, for det «vet det» allerede. «Viljes» – krafte er så svak, at det som trenges er kraften til Guds Hellige Ånd. Åndens kraft kan bare erfares gjennom et overgitt kjød.

Noe trenger å kastes ut…noe kan ikke bli kastet ut så lenge man ikke ønsker å ta avstand fra synden……derfor er begynnelsen for den troende å overgi seg. Demoner kan ikke bli kastet ut og Guds Hellige Ånd kan ikke gjøre sin gjerning så lenge kjødet hersker. Når kjødet er overgitt til Gud og en foretrekker Guds nærvær, så er fordelen det som bibelen kaller Åndens frukt. Den Hellige Ånd hjelper deg å si nei, og åpenbarer for deg konsekvensene av å adlyde ropene fra kjødet, men Den Hellige Ånd vil ikke si NEI for deg.

Det er her seieren kommer. Når du foretar et valg ledet av Ånden. Sjekk listen over kjødets og åndens frukt. Er det for mye av det ene og ikke nok av det andre?

Jeg kjenner til svaret på det. Jeg også lever i denne verden. For mange påstander og ikke nok forståelse. For mye….du vet hva jeg tenker på. Se på listen over kjødets frukt…sinne og sinnesutbrudd, ..kjød som ikke er overgitt er ikke en behagelig ting. Det er fravær av kjærlighet, glede, fred…

Brutte ekteskap, dumme motiv og stygge tanker. Skadede følelser, beskyttende holdninger og alle de andre tingene som får deg til å føle der utilpass. De er alle kjødets gjerninger. Kjødet må dø…hver dang. Åndens frukt kan bare virke der kjødet ikke lenger styrer.

Onde ånder får adgang gjennom åpne dører i kjødet. I utfrielse er det viktigste vi gjør å fjerne de lovmessige rettighetene som en demon har. Dersom det er synd hos kandidaten som det ikke er tatt tak i og bekjent , så er vedkommende ikke en utfrielseskandidat.

Behovet for å bekjenne kjødets synder er absolutt nødvendig. Mange ganger vil folk spørre «hvordan vet jeg om jeg har med demoner å gjøre eller bare kjødet»?. Det er et godt spørsmål…og det enkle svarer er – er du i tvil, så kast det ut. Bekjenn og ta tak i det.

Takk for deres trofaste bønner og støtte.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930