Januar 2020 Hvor bor Satan?

Hvor bor Satan?

Tenk sammen med meg.  Hvis du var djevelen, hvordan ville du organisert de utallige falne englene du har til disposisjon? Siden han ikke er i stand til å være til stede overalt hele tiden, må han være på et hersker sted hvor han utøver sin autoritet og gir sine befalinger. Se for deg at du befinner deg  i denne mørke, men høye posisjonen. Du er «jordens gud» og du er klar over at det er 7 milliarder eller flere mennesker på jorden. Vil du få deg et «kabinett» av de mest strålende og mektigste av demonene? Hvor mange regjeringsnivåer vil du trenge, husk at du “kjemper mot de hellige”, du er imot Guds gjerninger.

Jeg tenker at jeg kanskje kan starte med minst en demon hver for de syv kontinentene. Disse må være de beste. Jeg ville sørge for at de syv velger demoner under dem for å styre forskjellige områder på disse kontinentene, de ville være fyrstedømmer. Etter at regionene er etablert, vil jeg også gjøre mindre fyrstedømmer for bestemte regioner i disse områdene. For eksempel i USA ville det være veldig likt den regjerings strukturen vi har.

En mektig demon som styrer med mange rådgivere og kabinett medlemmer og deretter de som styrer divisjons- eller regionale områder i landet, en over stater, en over visse fylker, en over fylkes hovedsteder og lokale byer. Hver av disse herskerne ville ha en stor regjering av demoner for å styre mørkets saker. En over lokalsamfunn og nabolag, gate kvartaler, visse hus og det ville være mange arbeidere i det store mørke riket. Det ville være så mange i denne statlige strukturen av ondskap at spesielt utnevnte får territorier over vann, fjell og ørkener, trær, karrige fjerntliggende områder … som dekker hele jorden. For øvrig har jeg møtt demon makter som beskriver deres territorier og ansvar på slike vilkår.

For eksempel kjenner jeg prinsen av Texas og mange av hans underordnede. Jeg har møtt mange fyrstedømmer i visse fylker og byer og mange av deres underordnede. Jeg kjenner prinsen i mange stater og regioner i verden, de dukker opp, og under ed foran Jehova Gud avslører de sine territorier. Jeg har møtt hundrevis av territoriale ånder; Jeg har registrert navn og geografiske områder. Jeg kjemper ikke med dem; de kommer for å beskytte sitt rike på innsiden av individet. Jeg har ikke autoritet til å kaste dem ned, ellers vil jeg gjøre det med hele verden. Jeg ber dem imidlertid om å vende tilbake til det himmelske riket og ikke forstyrre individets utfrielse. De adlyder alltid.

Hvor mange demoner jobber i dette enorme nettverket av ondskap mot Gud og Guds folk? Milliarder. Tusener på tusener. Fordi de er ånder, antar jeg ikke at det er noen verdi i å spekulere. Demon maktene som er i eller knyttet til mennesker, er tjenere av høyere rangerte ånder. Disse kan vi kaste i avgrunnen. Jeg har funnet ut at de kan splitte, dele, multiplisere, fragmentere og klone seg og bruke forskjellige andre måter å lure på for å unndra seg utfrielses prosessen. Jeg forbyr dem alltid fra å gjøre dette når jeg gir mine befalinger. Jeg har også funnet ut at disse ånds vesener har evnen til å ta beslutninger. Mange av dem ser ut til å ha en “drittsekk” personlighet, jeg  har ingen bedre beskrivelse. De kommuniserer med andre demoner og etterlyser faktisk hjelp fra de som har høyere rang.

Demoner er ikke ånder som er skilt fra sin kropp og som leter etter et hjem. De hadde aldri en kropp, så de kan ikke skilles fra noen. Mange utfrielses tjenester sier noe lignende.  Jeg har funnet ut at de er demo makter, de er uten tvil falne engler, som på alle mulige måter motarbeider Guds verk. De driver ikke eller flyter rundt uten formål. De blir sendt av ånder av høyere rang for å gjøre det demoniske arbeidet i mennesker som avleggere eller såkorn.

De blir sendt av ånder med høyere rang for å gjøre mest mulig skade på Guds rike. Når de finner åpne dører hos Guds folk, kan de komme inn i mennesker og undertrykke dem. De kommer inn i det sjelelige mennesket, ikke i menneskets ånden. De plager, fremfor alt er de løgnere som er mestere i bedrag. De er absolutt ikke  døde menneskers ånd.

Det er mange uforklarlige historier om «hjemsøkte» steder. Noen ganger har jeg «følt» den undertrykkende tilstedeværelsen av demoniske ånder enkelte steder. Fenomenet kan ikke være annet enn demon makter.  Ånder etter avdøde kan ikke somle eller komme tilbake med et slags uoppfylt oppdrag. Å være fraværende fra dette legemet er å være til stede med Herren eller være i helvete. Legg merke til lignelsen om den rike mannen og tiggeren Lasarus, (Luk. 16: 19-31). Lasarus døde og ble båret av englene til himmelen. Den rike mannen døde, ble begravet og kom til helvete. Begge er fremdeles veldig levende i evigheten. Det er en stor uoverstigelig kløft som forhindrer en retur til denne jorden. Det er bare en mulighet for hus/ steder som er “hjemsøkte”, og det er demoner. Slik taler Skriften!

Du lurer på hvordan en demon ånd kan komme inn i en etterfølger av Kristus. Se på hvordan Satan med tilsynelatende lettheten gikk inn i Judas. Joh. 13:27 forteller: “ Da Judas hadde fått stykket, fór Satan i ham. Jesus sier til ham: «Gjør det snart, det du vil gjøre. “

“Gjør det snart, det du vil gjøre.”  sa Jesus til ham… ”Mørkets fyrste kjempet personlig med Jesus og han brukte mennesker for å prøve å oppnå seier. Han “gikk inn” i Judas. Demoner kommer inn i mennesker i dag også, og deres mål er fortsatt det samme, krige mot oss,  og motsette seg alt som har med Gud å gjøre. Vi kan best forstå dette ved å vite at det ikke er Satan selv det vi har å gjøre med, men demon makter på oppdrag fra hans mørkets rike. Jesus sa til dem “ut”… så de må altså være inne.

Tenk på tabernaklet som tre forskjellige deler: 1) Den ytre gården, 2) Det hellige og 3) Det aller helligste. Sammenlign dette med det menneskelige tabernaklet. 1) Kjødet, 2) Sjelen og 3) ånden. Ettersom ingen uren ting kunne komme inn i Det aller helligste, så kan ingen uren ting komme inn i en troendes ånd. De urene åndene kommer inn eller fester seg til et menneskes kjød og / eller sjel. Paulus omtaler kroppen vår som vårt ”jordiske tabernakel” i 2 Kor. 5: 1.

Jeg husker at jeg for noen år siden forkynte  i flere fengsler i Texas. Pampa, Amarillo, Dalhart og Tulia var byene der disse fengslene ligger. Det er to i Pampa og to i Amarillo. Fra det tidspunktet min kone satte meg av på DFW-flyplassen til jeg kom hjem flere dager senere, ble jeg trakassert av demon-ånder. Jeg vil ikke gå inn på detaljene; det kan trenge en egen bok. Etter å ha forkynt i tre dager i fengslene hadde jeg min siste gudstjeneste i Tulia. Til tross for all motstanden ble mange menn frelst og det var en sterk salvelse.

Under gudstjenesten ved overføringsenheten i Tulia så en av de spanske brødrene som satt bak, ut til å være ”låst fast” til meg da jeg forkynte. Da tjenesten var over, og mennene skulle gå tilbake til sine områder, kom denne mannen bort til meg og håndhilste. Han sa: «Bror, Den Hellige Ånd ba meg fortelle deg noe, jeg vet ikke hva det betyr.» Han sa så, «Han sa at jeg skulle fortelle deg at Satan har satt en høytstående ånd på deg. Vet du hva det betyr? ”Jeg sa til ham at jeg visste det, og han sa at han ville fortsette å be for meg.

I remember walking down the halls of that prison toward the front door.  There was a huge clap of thunder and the officer at the door asked which direction I was headed.  I told him Amarillo and he said, “Sir, be careful we just got word there is a tornado on the ground between here and there.”

Jeg husker at jeg gikk ned gangene i fengselet mot inngangsdøren. Det kom et stort tordenbrak og betjenten ved døren spurte hvor jeg var på vei. Jeg sa til ham Amarillo, og han sa: «Sir, vær forsiktig. Vi fikk nettopp opplysninger  om at det er en tornado på bakken mellom her og der.»

I min ånd hørte jeg en beroligende forsikring, “Den samme autoriteten, den samme autoriteten”.

Alt for Jesus,

Don