Satans fire åndelige svakheter

Nyhetsbrev 6. juni  2019

SATANS FIRE ÅNDELIGE SVAKHETER

1 Mos 3,1-5 Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven? 2 Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven; 3 men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø. 4 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; 5 for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

Husk Bill Brights lille bok Fire åndelige lover som er en hjelp til å vitne. Flott verktøy for å nå mennesker med budskapet om Jesus. Visste du at Satan har en plan for å holde deg borte fra å kjenne Guds plan og hensikt med livet ditt.

Hans fire åndelige svakheter finner du i 1 Mos. 3:1-5. Satan var en evangelist og den første han omvendte var Eva. Hans motiv er mord og hans metode er bedrag.

Satan søker folk som en god evangelist. Han forsøker å gjøre dem til slaver! Han går frem og tilbake over hele jorden og opp og ned på den. Han er luftens prins og makt. Han vandrer rundt i det himmelske riket med sine makter og myndigheter, han søker herredømme, han er gud i denne verden, og han søker å drepe, stjele og ødelegge, hans demoner leter etter måter å komme inn i livene til de troende. Som en god evangelist går han der det er en mulighet til å forkynne hans ord og der mennesker kan konvertere til hans lære … det er det han gjør, det har han alltid har gjort. Hans motiv er mord og hans metode er bedrag. Han er både en løgner og en morder fra begynnelsen. Han jobber hardt for å få folk til å «slave».

Hans første åndelige svakhet er at han stiller spørsmål ved Guds Ords gyldighet. Har Gud virkelig sagt dette? Kanskje du misforstår Hans ord?. Hvorfor skulle Gud si at du ikke kan gjøre noe, hvorfor vil Han hindre deg fra å  glede deg. Han planter frø av tvil om Guds ord og om Guds karakter. Slangen var mer slu enn noen skapning, listig, slank og var smart når han brukte ord for å oppnå det han ville. Eva var den første Satan omvendte. Hun var den første som ble fanget inn i spørsmålene om Guds ord. Han appellerte til hennes menneskelige forståelse og vurderingsevne. Hans motiv er mord og hans metode er bedrag.

Den andre av hans fire åndelige feil er at Han planter tanker hvor han  stiller spørsmål ved Guds karakter. Hvis Han er en god Gud, hvorfor ville han så holde noe godt vekke fra deg? Hvilken Gud er det som vil be deg om ikke å gjøre noe som Han vet, vil gi deg glede. Han høres ut som en kontrollfreak, hvorfor vil du adlyde en slik Gud, Han har sikkert ikke ditt beste i tankene. Hvorfor ville Han plassere deg i denne vakre hagen og så holde noe tilbake for deg. Hvis det føles bra å gjøre det, så er det sikkert ingen skade skjedd ved å  gjøre det som du har lyst til. Han er en tyrann hvis Han vil at du skal avstå fra noe som vil gjøre deg glad. Sannelig, Gud elsker deg virkelig ikke hvis Han ber deg om ikke å gjøre noe som vil gjøre deg glad.

Satans tredje åndelige feil er å få mennesket  til å reflektere over Guds ord. Eva visste hva Gud sa, hun gjentok det for Satan. «Vi kan spise av hagens trær, men av frukten til treet midt i hagen har Gud sagt: Du skal ikke spise av det, og du skal ikke røre ved det, ellers så vil du dø. ”

Det er godt å vite hva Guds ord sier, og det gjorde hun, det er bedre å vite og tro det! Selv djevlene tror og skjelver! Lydighet er en handling som viser tro. Satan møter det med rasjonalisering og logikk. «Du vil sannelig ikke dø». Tenk på det Eva. Hvorfor skulle Gud skape deg i sitt bilde, gå og snakke med deg i hagen. Gjøre deg til den første kvinnen i hele skapelsen og så fortelle deg at du skal dø, tenk deg om Eva. Vurder det Eva, ville Gud tillate noe slikt å skje med deg, det må være noe du ikke har forstått med det Han sa. Det gir ikke mening. Hvis Han er hellig, ville han ikke gjøre det. Du vil ikke dø, tro meg, tro MEG.

Hans fjerde åndelige svakhet er å appellere til menneskelig forståelse og å skape tvil om Guds talte og skrevne ord. Tenk på det Eva, Han forteller deg ikke alt. «For Gud vet at på den dagen du spiser det, da skal dine øyne bli åpnet, og du skal være som gudene, du skal kjenne godt og ondt.»

Og det er mer, Eva, du vil kunne se nye måter å finne glede på, ikke bare vil du bli som gudene, du vil se at det er mange andre guder, kunnskap som ikke stiller noen krav til deg, det vil det bli en ny tid for deg. Du vil lære om mystikere, og snarveier til himmelen, du kan til og med finne opp en egen religion. Du vil kunne gjøre som du vil. Gud vet dette, så han holder tilbake informasjon fra deg.

Du vil virkelig ikke dø, men du vil være som gudene, du kan lage dine egne regler og din egen religion, du kan få fremtidige generasjoner til å følge deg, se om du kan overtale Adam til å spise også, dere to vil være opphavsmennene til mange veier  til Gud, så snerpete av Gud at Han holder denne kunnskapen borte fra deg.

Satans måte å handle på har ikke endret seg, hans motiv er mord, hans metode er bedrag. Løgner som er vakkert pakket inn, men løgner likevel!

Det har vært min erfaring at helt enkelt, når du tror en løgn, så åpnes dører for demoner. De beste løgnene er de med noen åpenbare sannheter ved dem. Vanligvis er løgnene veier til Gud som utelater Jesus i ligningen som verdens eneste Frelser. Et sammendrag av hans bedrag er at det er greit å ikke adlyde Guds ord. Da har du kjøpt  løgnen. Her er de fire åndelige lovene:

  1. Gud elsker deg og har en underfull plan for livet ditt.
  2. Mennesket er syndig og adskilt fra Gud, derfor kan det ikke kjenne og erfare Guds kjærlighet og plan for sitt liv.
  3. Jesus Kristus er den eneste Gud har gitt for å legge en bro over denne kløften.
  4. Vi må hver enkelt ta imot Jesus Kristus som Frelser og Herre. Da kan vi erfare og kjenne Guds kjærlighet og plan for livet vårt.

Når du besøker vår nye nettside og ser våre videoer, så ønsker vi alltid å høre fra deg og hvordan Gud velsigner deg i ditt liv.

Takk for deres mange vakre hilsener når det gjelder bulldogen min, Ellie, som døde.

Bare for Jesus.

Don

DNB 1930