Område ånder i Bibelen 11

Prinsen/ kongen over det persiske riket og prinsen over Javan.

Daniel 10, 1 – 20

Etter tre uker med faste og bønn, så får Daniel en visjon. Han ser en mektig engel sendt fra Gud for å åpenbare for ham det som skulle skje i framtiden.

Det er flere ting vi bør legge merke til i denne fortellingen. For det første, engelen ble sendt den samme dagen som Daniel begynte sin faste. v. 12

Det gir oss stor trygghet og visshet. Gud hører oss med en gang vi ber.

Gud sendte sin engel til Daniel. Vi kjenner ikke engelens navn, men det var en svært , svært mektig engel. Stor frykt falt på de som var sammen med Daniel, så de løp vekk og gjemte seg.

Daniel selv mistet all sin styrke og falt bevisstløst til bakken. Han var ikke i stand til å snakke før engelen rørte ved ham og ga ham styrken tilbake.

Vi kan prøve å forestille oss denne kampen mellom to mektige engler, men det blir bare gjetting.

Vær aldri i tvil – Satans utsendinger er utplassert for å stjele, myrde og ødelegge. Noen har stor makt, som Prinsen av Perserriket, mens andre gjør sitt ødeleggende arbeid blant oss vanlige mennesker.

Det er også en annen territoriell engel nevnt i dette kapittelet – prinsen av javanesisk (10.19). Javan er Hellas eller grekerne.

Vi kjenner ikke navnene på prinsene over Perserriket og Javan, bare titlene deres.

Titlene gir oss en indikasjon på at det er onde makter utplassert over alle land/land og folk. De er lokalisert der for å utføre og kontrollere Satans destruktive arbeid i de respektive områdene på vegne av Satan.

Legg merke til at Daniel ikke kjempet mot disse prinsene. Daniel ba og ydmyket seg for Gud. Bare Gud sender sine budbringere for å kjempe mot dem.

Vi har ikke fått autoritet til å føre åndelig krigføring mot disse maktene. De eneste kreftene vi kan kjempe mot og erobre i Jesu navn er demonene i våre egne liv og i livene til våre medmennesker der vi er invitert.

Husk at all autoritet vil bøye seg for navnet Jesus.

AHTG[:]