Frelsesbønn

Kjære venn som leser dette!

Det skjedde noe fantastisk da Jesus døde på korset. Han åpnet en dør inn i sitt rike for DEG.

Bibelen sier at alle mennesker er syndere. Vi er alle født med ryggen mot Gud. Av naturen er vi Guds fiender.

Jesus døde for å ordne opp i dette. Han døde og betalte for DINE synder. Ja, ikke bare for dine, men for hele verdens.

(Joh 3,16) «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. «

Dette er for fantastisk til å fatte, men allikevel sant.

Djevelen og alle hans demoner vet dette. De vet at de er beseiret av Jesus.

Dersom du er usikker på ditt forhold til Gud, så vil jeg anbefale deg å be denne bønnen sammen med meg.

Gud anerkjenner denne bønnen. (Og det gjør også Djevelen og demonene.)

Vær frimodig og ta imot!

Frelsesbønn

«Kjære Jesus.

Takk for at du møter meg slik jeg er.

Du vet at jeg har gått mine egne veier.

Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger.

Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg.

Tilgi min synd.

Takk for at du døde i mitt sted.

Takk for at du vil være min frelser.

Fyll meg med din hellige Ånd.

Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv.

Hjelp meg til å leve som en etterfølger av deg, Jesus.

Amen!»