Desember 2021

Nyhetsbrev des. DD

Kjære venn,

Takk for at du er en trofast leser av vårt månedlige nyhetsbrev. Når vi nå beveger oss mot ferietid ber vi deg å å huske på vår tjeneste i dine gaver på slutten av året.

Takk for dine bønner for Don og teamet vårt. Vi ber om at Far vil sende mange velsignelser til hver enkelt av dere

Ordsp26,2

Som spurven i fart, som svalen i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse – den rammer ikke.

INGEN ÅRSAK  – INGEN FORBANNELSE

DEMONENE ØNSKER AT DE KUNNE PLAGE DE TROENDE UTEN Å HA LOVLIGE RETTIGHETER

 Demonene ønsker at de kunne plage troende uten å ha lovlige rettigheter. De ønsker at de kunne ha mer enn kraften som ligger i en løgn. Hadde det vært slik så ville vi alle vært syke eller døde. Dersom demoner kunne gjøre skade slik de ville, så ville vi hatt store problemer. Men de er begrenset av sannheten i Guds Ord og prinsippene som Gud selv har gitt. Se på skriftordet i Ordspr. 26:2.

 Det er ingen forbannelser uten årsak ..ingen rettighet, ingen forbannelse. Er det ingen rettigheter, så er det ingen forbannelse! Ingen døråpninger, ingen demoner.

 Det er viktigere å finne “årsaken” enn å se etter “forbannelsen”. Jeg tror at dersom du forstår denne sannheten, så vil det hjelpe deg mye i den åndelige vandring. Demoner må ha lovlige rettigheter, rettigheter som anerkjennes av Herren Gud og som gir dem adgang til troende.

Noen vanlige “ Årsaker” som gir Lovlige Rettigheter.

Generasjonene som ligger bak2 Mos20,5 … for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig,

Løgn – Å fortelle en løgn kan åpne for en demon. Lever du en løgn, så har du en demon!  Du dekker det til, Gud vil åpenbare det. Du bekjenner det, Gud vil dekke det. Å tro en løgn ER demonens kraft.  Å seire som en troende er avhengig av å gjenkjenne fiendens løgn. Joh 8,44…. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Løgner….årsaken til forbannelse.

 Utilgivelighet……Matt 18,34-35 Og hans herre blev vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig. 35 Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin bror.

Utilgivelighet…årsak til forbannelse.

Sinne/Bitterhet/Hat synder som er relatert til detteEf 4,25-27 Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer! 26 Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede, 27 og gi ikke djevelen rum!

Ef 4,30-31 og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag! 31 Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap; årsak til forbannelse.

 Avvisning…Jes53,3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Han framfor alle forstår smerten som er i avvisning. Avvisning, sorg, forakt, de verste av smertefulle følelser. Å bli avvist er en døråpning for plagende ånder. Årsak til forbannelse.

Jeg lister ikke opp alle årsaker til forbannelse, bare noen få av de mest vanlige som jeg møter. “Årsak” er lovlige rettigheter som demoner har for å plage troende. Uansett årsak så KAN de fjernes gjennom omvendelse, bekjennelse, å ta avstand fra, fordømme…ved å ta imot og gjøre Jesu gjerning på korset til sitt eget…ved å godta det Gud sier. Her er noen de mest vanlige årsaker som jeg møter:

Traumer. Skuffelser, Frykt, Svik, Emosjonelle sår. Forlatthet, Overgrep når man var barn, alt dette kan være en årsak til forbannelse.

Seksuell urenhet. Dette kan være seksuell urenhet i ætten. Å bli utsatt for eller å forårsake seksuelle overgrep, perverse handlinger, seksuelle forbindelser utenfor ekteskap. Fødsel  utenfor ekteskap…..årsak til forbannelse.

Vanære kroppen….alkohol, narkotika, nikotin, kroppspiercing, tatoveringer, fikse på kroppen på forskjellige måter….årsak til forbannelse.

Okkulte/ Hemmelige organisasjoner…løfter, eder, seremonier. Frimurere, Eastern Star, Rainbow Girls, Oddfellows, Rebecca Lodge osv. Inklusive mange brorskap og foreninger for kvinner…..årsak til forbannelser.

Tvil/Vantro/ Stolthet….Dette er det siste jeg nevner fordi det er åpne dører for demoniske ånder. Det er årsak til forbannelse.

Årsak til forbannelse er ganske enkelt lovlig tillatelse som demoner har fått gjennom enten valg som har blitt gjort av våre forfedre eller erfaringer vi har gjort i våre egne liv. Husk det er ingen forbannelser uten en grunn.

Mens våre liv indirekte kan bli berørt av demoner som plager andre mennesker, så har vi kontrollen over det som kommer og går ved å bekjenne åpne dører og kaste ut demoniske ånder! Det er ingen årsak som ikke kan bli kansellert gjennom Kristus. Guds ord sier det er slik.

Derfor, dersom en person har demoniske ånder, så er nøkkelen å fjerne årsaken. Her er en enkel skritt for skritt framgangsmåte som alltid er sann.

Årsak…Hvilke hendinger ga lovlig adgang for demoner å plage?

Forbannelse….Hva er resultatene av denne roten-årsaken? Alle demoner dreper, stjeler og ødelegger. Hva er det som har blitt stjålet fra deg, hva er ødelagt, og hva er det som dør?

Konsekvenser…Dette henger sammen med forbannelsen, forbannelsen henger sammen med årsaken.

Valg…..Gud ærer alltid våre valg. Å velge å holde fast på en årsak til forbannelse gir konsekvenser. …Jeg har sjelden sett en demon gå uten å bli kommandert til det.

Bekjenn…Inntil det er en bekjennelse av synd og vedkommende godtar sannheten i sitt eget liv, så må de ikke gå. Bekjennelse kansellerer tillatelse.

Konfronter/Kast ut ……demoner må kastes ut, de kan ikke bli veiledet eller medisinert ut. Jesus sa, “Kast ut demoner.”

Behandling…Når demon åndene har blitt fjernet, så skjer det ofte fysisk helbredelse og følelsesmessige sår begynner å leges. Det er Guds prosess, og det virker alltid!

Takk for dine trofaste bønner og støtte! 

Med ønske om en fredfull jul og et godt nytt år.

 Bare for Jesus,

 Don

NB 1930