Les dette først!

Don Dickerman er en amerikansk fengselsevangelist. Han hadde en «vellykket» tjeneste.  Mange innsatte tok imot Jesus.

Han la imidlertid merke til at mange av de som ble «herlig frelst» begikk nye kriminelle handlinger. Det ble en nød for ham – hvorfor var det slik?

Denne nøden ble starten på en ny tjeneste. Utfriertjenesten. For 20 år siden ledet Gud ham inn i denne tjenesten og ga ham innsyn i  Bibelens budskap om utfrielse fra onde ånder.

Jeg har forsøkt å sette meg inn i det han forkynner. Jeg har studert talene hans, bøkene han har skrevet og materiellet som er tilgjengelig. Jeg har forsøkt å trenge meg inn i det så godt jeg har kunnet. Sjekk hjemmesiden dersom du behersker engelsk. https://www.liberatedliving.info

Dette er noe mange kristne trenger også her i Norge. Utfrielse fra onde ånder fører til indre helbredelse og av og til også til helbredelse fra fysiske sykdom.

Utfrielse er ikke noen quick fix som løser alle problemer, men det kan være en god hjelp til å komme videre i livet.

Jeg har fått tillatelse til å oversette alt materialet på hjemmesiden til norsk.

Jeg besvarer ikke teologiske spørsmål, men jeg kan være tilgjengelig med råd og vink dersom du ønsker å bruke dette redskapet i din tjeneste.

Dette er en tjeneste med svært gode frukter, men dessverre er det stor motstand mot Bibelens lære om satan og demonene her i Norge.

Lykke til og Guds rike velsignelse!!!