Vårt jordiske tabernakel er et tempel

Nyhetsbrev September 2020

Don Dickerman

2 Kor5,1 For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene.

Vårt jordiske tabernakel er et tempel

Vår “kropp” blir kalt vårt jordiske telt…Hmmmm….Å beskrive templet er nødvendig for å forstå hvordan tempelet blir urent og hvordan vi kan forsvare det. Tempelet hvor Gud lever i dag på jord er kroppen til en gjenfødt troende. Dette er en så overveldende tanke, at Gud virkelig lever i den troende med sin Hellige Ånd. Dette kan være forvirrende for en som spør slik: “Dersom Guds Hellige Ånd lever i meg, hvordan kan onde ånder også leve i meg?” Hvordan kan synd og onde tanker leve i Guds tempel? Men onde ånder kan komme inn i tempelet akkurat som som onde tanker og syndige handlinger. Ved valg vi gjør og dører vi åpner.

Vår kropp er en treenighet, vi er tre i en. Vi er en ånd som har en sjel som lever i en kropp. Den beste sammenligningen jeg vet er å se på vår kropp, eller mer korrekt – vårt vesen, som et tempel eller telt (tabernakel), som Paulus kaller det i 2 Kor5,1 For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene.

Husker du tabernakelet i GT? Det hadde tre deler; forgården og så bygningen med tabernaklet som inkluderte Det hellige og Det aller helligste. Det hellige var dobbelt så stort som det aller helligste. 

Tabernaklet er et bilde på hvem vi er. Forgården representerer vårt legeme, det hellige – sjelen vår, og det helligste – vår ånd. Guds ånd bor i det aller helligste. Det er viktig at vi forstår dette for å forstå hvordan templet blir gjort urent.

Hvor bor Guds ånd i en troende? I vår ånd. Ikke i vår sjel og legeme. Det er den delen som vi kan overgi til Gud eller til ulydighet. Vår sjel består av vårt sinn, vilje og følelser. Vårt legeme er det som kan sees, føles, berøres….det har substans. Ånden har ingen substans. Det er immaterielt. Det er vår ånd som er født på ny og det er i vår ånd at Guds Hellige Ånd kommer for å bo.

Kanskje ånden også er det “indre menneske”. Det er svært viktig å forstå at vi er en treenighet. Vi består av tre deler. Ånden må fødes på ny, sjelen og kroppen “blir frelst” når vi overgir oss selv og blir like Kristi bilde. Det er sjelen og legemet som kan huse demoniske makter. Det er i sjelen den åndelige kampen finner sted og ofte viser den ser i kroppen. “Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!” 1 Korinter 6:19 – 20 N11BM

Sinnet er kampplassen. Sinnet og hjernen er separate, men jeg kan ikke vitenskapelig bevise for deg at det er slik. Hjernen er fysisk, sinnet er “sjelelig”. Syndens såkorn er i sinnet, mens syndens frukt kan manifestere seg i kroppen. Demoner kan ikke besette en troende..men de kan og gjør det ofte “undertrykke” troende og undertrykkelsen finner sted i kroppen og sjelen. Det er nødvendig å forstå dette for å kunne takle demonene.

Hvordan blir Guds tempel urent? Husker du hvor sint Jesus ble da han kom inn i templet og så hvordan det var blitt urent av de som kjøpte og solgte og ved de som vekslet penger. Verdens gjøren og laden hadde blitt brakt inn i Templet. Det er hvordan det blir urent i dag, når vi inviterer verden inn i våre liv. Dette blir også en invitasjon til de demoniske åndene om å ta bolig i templet. Slik som rotter blir tiltrukket av søppel, når vårt liv har synd som ikke er bekjent, forbannelser som ikke er brutt og utilgivelighet, slik kommer demonene og de gjør templet urent. Det er viktig at du vet dette.

De må “drives” ut. De kan ikke medisineres ut, eller veiledes ut. Heller ikke kan de fjernes ved at du ønsker at de skal gå. All kristen aktivitet er nyttig for å holde demonene til en viss grad “i sjakk”. Men for å bli kvitt dem, så må de bli “kastet ut”. De må drives ut i Jesu Kristi navn. Jesus sa: “Kast ut djevler i mitt navn.” Kan templet bli gjort urent? Absolutt!

Akkurat som Jesus så Guds hellige tempel som urent, slik ser han oss urene med ting som vi har tillatt i våre liv. Løgnen som har trodd er at når vi har bekjent våre synder, så forlater demonene oss..slik er det ikke nødvendigvis. Omvendelse og bekjennelse av synd kansellerer syndens straff, men har demonene blitt befalt å gå? “Tillatelsen” den demoniske ånden har til å bli der har blitt kansellert, men jeg har ofte sett at de ikke går før de blir kommandert til å gjøre det. Legg merke til at helbredelsen kom etter at tempelet ble renset!

Ingen synd kunne komme inn i Det Aller Helligste. Det betød sikker død å komme inn i Guds Hellige Nærvær dersom Ypperstepresten hadde synd i livet sitt. Akkurat som synd ikke kunne komme inn i Det Aller Helligste, så kan ikke demon ånder komme inn i ånden til en troende. De som forurenset templet var ikke i det Aller Helligste, men bare i forgården. Så du ser at besettelse er ikke saken. Den Hellige Ånd eier vår ånd; Han er eieren; vi er kjøpt, forløst, kjøpt med en pris.

Å besmitte templet involverer sjelen og legemet. Vårt sinn, vår vilje, våre følelser og vårt legeme. Det er her plagerne skader oss. Et urent tempel er et tempel som har problemer. Et tempel som har problemer må bli renset av Herren Jesus. “Renset” betyr her mer enn å bli tilgitt. Kilden til urenheten må drives ut. Hvordan beskytter vi templet? Dersom demoniske ånder er tilstede, så må vi finne ut om de har lovlig tillatelse.

Tillatelsen må komme fra Herren Gud eller fra deg selv. Demoner kan være til stede på grunn av synden til forfedrene og hvis det er saken, så har disse åndene tillatelse til å være der. Generasjons synd er lovlig tillatelse gitt av Gud ifølge  2 Mos20,5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig,

Dette er et prinsipp i bibelen, eller lov om du vil. Det er lovlig tillatelse for onde ånder å gå fra en generasjon til en annen.

Husk at det ikke er besettelse, det er undertrykkelse og Jesus gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Har de tillatelse til å bli? Det er spørsmålet. Har du bekjent den forbannelse brytende makten som Jesu Kristi navn har over generasjons synd? Har noen befalt åndene å gå? Har du ikke bare tatt et oppgjør med utilgivelighet, sinne, bitterhet og lignende synder, men har ånder som kan ha kommet ved den åpningen blitt befalt å gå? Det er viktig at du vet dette.

Min erfaring har vært at onde ånder, vanligvis, ikke går før de blir befalt å gå. Omvendelse bryter deres tillatelse til å være der, men de går når de blir befalt å gå. Jesus drev ut de som gjorde templet urent med stor autoritet.  Han har gitt oss autoritet over all fiendens makt. Å holde templet rent er å holde døråpningene lukket som gir dem adgang. 

Les nøye dette utsagnet: Den Hellige Ånds nærvær holdet ikke demonene ute, å holde døråpningene lukket ved Den Hellige Ånds ledelse gjør det.

Menneskene kan velge å “slukke” eller å “såre” den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd kjemper ikke våre kamper, Han leder og veileder oss, men Han ærer alltid vår vilje.Jeg håper dette kan være en hjelp til å svare på noen av spørsmålene dine.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930