Mai 2020 «Det er et sannhetsmøte»

Mai 2020 DD Nyhetsbrev

Dersom jeg fortalte deg at en tredjedel av Jesu tjeneste blir utelatt av de fleste forkynnerne, hva ville du tro? Hva hvis jeg sa det på denne måten, “bare litt mer enn halvparten av det Jesus gjorde blir det undervist om i den kristne kirken i dag.” Uroer det deg?

Vet du også at for en stor del er det dette menighetene trenger?`Det er pastorer som skulle ønske de kunne forkynne og undervise om den andre delen av evangeliet, resten av evangeliet, men de er bundet av frykt for å miste medlemmer og forårsake splittelse?

235 ganger finner vi ordet “sannhet” i skriften. Jesus kalte den Hellige Ånd for “Sannhetens Ånd”.Og han sa dette om Satan, “Joh8,44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far..«

Joh14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Se på versene som følger og hvordan Jesus viser til den Hellige Ånd og kaller Ham Sannhetens Ånd. 

Joh 14,16-17 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.
Joh 15,16-17 I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn. 17 Dette byder jeg eder at I skal elske hverandre.

Joh16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Joh15,26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Våre moderne kirker forkynner et mindre evangelium og en mindre Jesus. Det skulle ikke være slik. Har du noensinne tenkt på hvorfor ingen føler seg komfortable når temaet “demoner” kommer opp? Hva er problemet? Kan du snakke om det med vennene dine? Hva med din pastor eller menighetslederne? Siden Jesus brukte ca en tredjedel av sin tjeneste til å “ta seg av” demonene, hvorfor snakker vi bare om de andre to tredjedelene? Har du tenkte på dette?

ØNSKER VI VIRKELIG Å KJENNE SANNHETEN?

Budskapet fra de fleste talerstoler inkluderer ikke budskapet om helbredelse og utfrielse. Jeg tror helt oppriktig at dette gir den Hellige Ånd sorg. Sykehusene har like mange kristne som ikke kristen som pasienter. Brutte familierelasjoner er de samme. Slik skulle det ikke være. Grunnen er et ufullstendig evangelium. Den helbredende og utfriende Jesus blir ikke presentert. 

Jeg finner dette virkelig vanskelig å forstå. Vet du at hvis jeg inkluderte skriftord som viser til demoniske ånder, så ville det bli fem ganger større enn dette brevet. Jeg har sett, personlig, ca 25.000 kristne som har blitt befridd fra “demonisering.” Troende som har blitt helbredet fra demonisk undertrykkelse.

…… fanger skal få frihet og …. blinde få synet igjen,…..sette undertrykte fri”. Jeg ser dette skje hele tiden.

JEG FORSTÅR VIRKELIG HVORDAN ALT HENGER SAMMEN.

Nå forstår jeg hvorfor prester, lærere, rådgivere….kristne ledere gir denne informasjonen..de vet ikke noe annet. Men det de sier er ikke veien ut av fangenskapet. 

Hans Navn og hans SANNHET er mektig også på video. Jeg mottok denne mailen fra en 7 år gammel gutt idag.

“Hei Don.

Mitt navn er Archer. Jeg er nesten 8. Jeg har hatt mareritt om natten siden jeg var 2. Jeg har også vært veldig sint. Mor og far har lest “grise boka” di og har bedt med meg. Jeg så på you tube videoen og rettssalen. Bønnen du ba i den videoen var virkelig til god hjelp for meg og min bror. Jeg har spurt mor om å få se “The pigman who prays (vanskelig å oversette)” Jeg føler meg så glad og fri.

Takk.

Kjærlig hilsen fra Archer M

Sent fra min Ipad.

Archer så på vår video  “Courtroom of Freedom”

 https://www.liberatedliving.info/courtroom-of-freedom-english/
STAKKARS UINTELLIGENTE MENNESKER

Tror du at Jesus bare snakket på forståelsesnivået til de fattige uintelligente menneskene på «Sin tid»? Hvilken hovmodig antakelse og fornærmelse av Jesus. At Skaperen av alle ting ville bedra oss til å tro at demonene eksisterte bare for å møte en uopplyst generasjon, og så , når mennesket til slutt var blitt så opplyst som vi er at vi ville vite at de i virkeligheten ikke eksisterer…..at vi ville klassifisere våre problemer i andre kategorier enn åndelige.

Ser dette litt rart ut for deg? Forsvant bare demonene? Har de noengang eksistert? Hva gjør du med beretningene i Bibelen om dem og hvordan Jesus handlet i møte med dem? Hvordan skal vi forstå dette? De fleste velger å ignorere det. Hva med deg?

Det jeg vet er følgende …hvis du ikke anerkjenne dette som Bibelsk sannhet, så kan du ikke ta tak i dem som en kilde til mange problemer…jeg vet dette. Så lenge som jeg har vært en troende har jeg hørt det samme fra lærere, forkynnere og rådgivere…”Du må lese mer i Bibelen”. “Du må be mer”. “Du må lovprise mer…”

Dette er underfulle ting vi kan gjøre, alt sammen rett utifra Guds Ord..men det vil ikke fjerne demonene. Det kan holde dem nede, holde dem inaktive, men det er ikke veien ut av slaveriet. Jesus sa helt tydelig KAST dem ut.

Jesus kastet dem ut, det er hva Han gjorde og det er hva Han sa at vi skulle gjøre. Jeg finner det veldig foruroligende at kristent lederskap velger å ikke ta fatt i dette og at de troende blir værende i slaveri på grunn av uvitenhet.

En pastor fortalte om tre forskjellige damer som hadde kommet til ham for å få hjelp. En av dem fortalte at hun ble plaget om natten seksuelt av onde ånder. Den andre fortalte om noe skremmende og plagende som var tilstede i rommet. Den tredje fortalt om en tyngde på brystet kvelende opplevelse som om hun ble kvalt. Pastoren visste at standard svarene ikke ville hjelpe, men han visste ikke hva han skulle gjøre. Jeg tror ikke han er den eneste pastoren som møter tilfeller som disse. Det ser ut som om demonene skrur opp varmen og Kristi kropp er målet. Vi har i mange tilfeller forkynt en mindre Jesus, et mindre evangelium. Å tale bare om det som er sosialt akseptabelt er å forkynne en mindre Jesus

Jeg har snakket om dette tidligere og jeg kommer nok til å gjøre det igjen. Sannheten setter mennesker i frihet. Selv om du ikke ønsker å bli fri, så frigjør sannheten. Sannheten frigjør!

Du trenger ikke å tale om alt som er sant, men at det du sier burde være sant! Enhver troende fortjener erfaringen av hel og full frihet gjennom Kristus.

Bare for Jesus

Don

DNB 1930