Håndtere fortiden

Nyhetsbrev fra Don Dickerman Juli 2023 Norsk

Vers

For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er — gi akt på det!  

 (Fil 4, 8)

 Din hukommelse er en av de svært bemerkelsesverdige delene av ditt komplekse vesen. Det fungerer som et nyhetssystem for hjernen, det er som hjernens historiebok. Det er en tenkebank som inneholder millioner, kanskje milliarder av notater. Den lagrer følelser og inntrykk, opplevelser, ting som er sett, ting hørt og ting som føles. Det er utrolig at minnet vårt kan huske så mange ting, bare ved impulsen av å ønske å huske en tidligere hendelse. Vi er i stand til å dvele ved det som skjer og bringe til minnet vårt enda flere detaljer ved å være villige til å . . . dessverre kan minnet tjene oss eller gjøre oss til slaver. Dette er et valg hver enkelt tar. For i hver persons minnebank er det både positive og negative hendelser. Jeg kan huske hva jeg enn velger. Jeg kan gjøre dem til dominerende deler av hukommelsen min ved å dvele ved dem oftere enn andre.

Det er mengder av mennesker som føler at de aldri kan overleve fortidens sår. De tror det er ting de aldri kan komme over. De tenker og snakker om dem hele tiden, noe som har en tendens til å forsterke de negative følelsene. De sier at det er noen de aldri kan tilgi for et sår eller en redsel som er brakt inn i livet deres. Mange av disse «mørke» minnene kommer fra ungdommen vår da vi var delikate og påvirkelige. En sorg som knuste oss slik at vi føler at vi aldri kan bli fri fra den. Mange føler at de aldri kan tilgi noen som mishandlet dem. Disse «mørke» minnene kan forårsake feiltilpasninger i livene våre og kan ofte være døråpninger for demoner.

LANGVARIGE SÅR

Langvarige sår kan komme fra arbeidsplassen eller fra kollegaer. Kanskje du føler at du ble lurt eller forurettet på en måte som du føler deg berettiget til å holde fast ved sinne og ikke-tilgivelse. Det kan være «mørke» minner fra smertefulle opplevelser i ekteskapet eller forholdet til det motsatte kjønn. Kilden til smertefulle minner er ubegrenset. Hovedpoenget er at det ikke er det som har skjedd med deg som er problemet, det er hvordan du har reagert på det som skjedde !

Mange ganger kommer sår fra dumme hendelser. Ord som ikke er ment å skade. Jeg hørte om en kone som ønsket skilsmisse fra mannen sin. Hun bestemte seg for å finne en advokat og få det gjort. Advokaten spurte henne hvorfor hun ville skilles. Hun sa: «Det går bare ikke.» Advokaten sa: «Det jeg mener å si er: har du har noe juridisk grunnlag for skilsmissen?» Kvinnen sa: «Ja, vi har 2 dekar.» «Nei, nei,» svarte han: «Har du noen juridiske grunner? «Ja, sa hun, «det hele er korrekt registrert i tinghuset.» «Ma’am,» sa han, «jeg mener, slår han deg noen gang? «Nei, jeg står tidlig opp, jeg tror aldri han har slått meg.» Frustrert spurte advokaten: «Frue, har du en grunn, har du nag til mannen din?» «Ja, vi har en garasje med to biler.» «HVORFOR?» spurte den frustrerte advokaten: «vil du skilles? «Å, det er enkelt, vi klarer ikke å kommunisere.»

Noen ganger, sannsynligvis oftest, er det din oppfatning av situasjonen som er problemet og ikke det faktiske problemet. Du kan bli ydmyket, løyet for, lurt, forrådt, kan til og med lide fysisk skade og fortsatt kan du komme over det. Ditt svar på problemet bestemmer omfanget av problemet.

Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.  

 (1 Kor 10, 13)

Problemene du har opplevd i livet kan være større enn det andre har opplevd, men sannsynligvis ikke! Andre har også hatt bitre, ubehagelige opplevelser. Selv om de kan være svært forskjellige fra dine, kanskje ikke så alvorlige som dine, har alle hatt problemer som har etterlatt seg arr og smertefulle minner.

Hvis du har kommet gjennom det … bli ferdig med det!

Takk Gud at du har kommet deg igjennom det. Takk ham for nåden som hjalp deg med å gjøre det.

Du må hele tiden være klar over at du ikke har blitt utpekt til lidelse, og at problemer i denne verden er normale.

I mange år med tjeneste i fengslene har jeg møtt ekstreme tilfeller av «smertefull fortid», men problemet er ikke den smertefulle fortiden, det er måten individene valgte å håndtere problemet på. Noen har forsøkt å rettferdiggjøre sine gale handlinger på grunn av feil som ble gjort mot dem tidligere. Når demoniske krefter får adgang til vår tenkning, blir det et område der demoner plager deg. Ikke tillat deg at selvmedlidenhet og «stakkars meg»-tenkning kontrollerer livet ditt.

KRISER ER NORMALT

Du må vite, du må få   tak i det faktum at krise er noe normalt, problemer er vanlige, ubehagelige minner fra fortiden finnes i alles liv. . . ikke bare ditt. Hvordan du håndterer fortiden vil avhenge ganske mye av hvordan du håndterte deg selv. Hvis du ikke håndterer fortiden, vil den håndtere deg.

PROBLEMER HAR ET FORMÅL

 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 24 For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser? 25 Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. 26 Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, 27 og han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. (Rom. 8,22-28)

Hele skapelsen stønner, vi stønner med den. Syndens og dødens lover er der vi bor. Paulus sa også i Romerne 7:1 at loven skal råde over oss alle våre dager. Vi klandrer demoner for mange av problemene våre, og i mange tilfeller er det sant … vi er alle produkter av våre aner. Våre velsignelser kommer fra og gjennom våre forfedre. På samme måte er det med forbannelser! Generasjonsforbannelse fra 6000 år med aner kan gjelde ethvert liv.

Tillatelsene demoner har fått gjennom forbannelse fra forfedrene må brytes. Mange ganger har jeg møtt demoner som har vært i en familie i tusenvis av år, ofte vil demonen svare med noe sånt som: «Ingen har noen gang fortalt meg å gå». Min kommando er da at dette er en dårlig dag for deg, i dag blir du kastet i avgrunnen!

Noen ganger betyr det å håndtere fortiden også å håndtere våre forfedres synder. Hver forelder bør frigjøre barna sine ved å håndtere ikke bare det de har gitt til barna sine, men det som kan ha kommet gjennom deres aner.

Bare for Jesus,

Don

(Bibelversene er hentet fra DNB 1930 Bokmål)