FOR MYE AV DETTE, IKKE NOK AV DET ANDRE !

FOR MYE AV DETTE, IKKE NOK AV DET ANDRE !

Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier Galaterne 5:19-20 N78BM

Det er 18 kjødets gjerninger som blir nevnt i Gal. 5,19-21! Alle er støtende mot Gud og andre. Dessverre er disse ofte karaktertrekk hos mange troende som kommer til oss for utfrielse. Det er også interessant at det er dobbelt så mange kjødets gjerninger som det er Åndens frukt.

Kjødet er svakt! Det må overlates til Jesus, ellers kan ikke Åndens frukt bli synlig. Dette er svært tydelig i utfrielses tjenesten. Det er et utsagn som lyder slik : “Selv om noen ønsker å oppnå noe, så gjør den menneskelige kropp det ofte umulig.” Jesus sa til de utslitte disiplene i Getsemane at ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Kjødet ønsker bare å tilfredsstille kjødet….selv om det ofte hater handlingen som må gjøres for å tilfredsstille kjødet. Jeg tror de fleste troende ville foretrekke ikke å gjøre tingene som Gud misliker. Les listen over, folk som gjør disse tingene hater seg selv fordi de gjør dem, men de ser ut til å være hjelpeløse når det gjelder å forandre seg. Resultatene er skyld og skam. 

Åndens frukt står her som en kontrast. Se på dem. “Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse…”  Galaterne 5:22-23 N78BM

Halvparten så mange, men dobbelt livsforvandlende. Guds Ånds frukt viser seg ikke før kjødet har blitt beseiret. Det blir beseiret bare ved din godkjenning og villighet. Kjødet vil holde deg nede. Til min forferdelse ser jeg at folk fortsetter å kjempe med dårlige valg og ugudelige avgjørelser samtidig med at de undres over hvorfor Gud ikke velsigner dem mer.

Dersom du har vært i nærheten av en avhengig, så vet du at kjødet er svakt. Du vet aldri når den personen gir seg over til kjødets makt. Selv om personen ønsker å bli fri fra draget, så er det ikke nok kraft i kjødet….og de faller igjen. Det er fånyttes å argumentere med personen fordi han allerede “vet” hva han bør gjøre. Makten i “viljen” er for svak. Det som trenges er Guds Hellige Ånds kraft! Men Hans Ånds kraft kan aldri bli realisert uten gjennom et overgitt kjød.

Noe må kastes ut….noe kan ikke kastes ut så lenge det er en avtale med synden……så starten for den troende er å overgi seg. Demoner kan ikke kastes ut og Guds Hellige Ånd kan ikke gjøre sin gjerning så lenge kjødet hersker. Når kjødet er overgitt til Gud og man foretrekker Hans nærvær, så er resultatet Åndens Frukt. Den Hellige Ånd hjelper deg til å si nei og viser deg konsekvensene dersom du adlyder kjødets rop…men, Den Hellige Ånd vil ikke si NEI for deg.

Det er her seieren kommer. Du gjør et valg ledet av den Hellige Ånd. Sjekk listen over kjødets gjerninger og Åndens frukt. Er det for mye av dette og ikke nok av det?

Jeg kjenner svaret på det. Jeg også lever i denne verden. Det er for mye strid og for lite forståelse. For mye….du forstår hvor jeg vil hen. Se på listen over kjødets gjerninger…sinne og vredesutfall, raserianfall…kjødet som ikke er overgitt er ikke en behagelig ting. Det er fravær av kjærlighet, glede, fred….

Ekteskap som går i stykker, tullete motiv, og stykk tankegang. Sårede følelser, defensiv tankegang og alle de andre tingene som får deg til å føle ukomfortabel. De er alle kjødets gjerninger. Kjødet må dø… daglig. Åndens frukt kan bare operere hvor kjødet ikke lenger råder.

Onde ånder får adgang gjennom kjødets åpne dører. I utfrielse, er det “viktigste” å fjerne lovlige rettigheter som en demon kan ha.

Dersom det er synd som ikke er bekjent og tatt et oppgjør med i individets liv, så er de ikke kandidater for utfrielse. Så, behovet for bekjennelse av kjødets synder er absolutt nødvendig. Mange ganger vil folk spørre “hvordan vet jeg om det jeg har med å gjøre er demoner eller bare kjødet”? Det er et godt spørsmål….det enkle svaret er dette – når du er i tvil, så kast det ut. Bekjenn og ta tak i det. Godta det og ta avstand fra det. I mitt liv så bekjenner jeg ofte at det er for mye av det, og ikke nok av dette.

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Hvilket løfte!! 1. Johannes 1:9 N78BM

Mer info kan du finne på  www.dondickerman.com

Takk for dine trofaste bønner og din støtte.

Bare for Jesus,

Don

NB 1930