Viktig – les dette først!

Forarbeidet er viktig!

Forarbeidet er todelt

1) Tilgivelse er grunnleggende.  Forslag til bønner finner du under Bønn om tilgivelse.

2) Les nøye igjennom dokumentet om mulige demoniske problemer. Be om den Hellige Ånds veiledning og skriv ned de punktene du tror du trenger utfrielse fra.

Husk at Gud er der du er.  Han er hos sine barn ved sin Hellige Ånd. Hos Gud er det ikke sted eller tid. Satan og alle hans demoner må adlyde Herren Jesu Kristi navn.

Lytt til lydfilen – delta med høy og tydelig stemme der du blir bedt om det.

Gud velsigne deg!

Dersom du føler at dette ikke har hjulpet deg, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi holder til i Stavanger. Vi kan organisere privat overnatting dersom du ønsker det. Alt er kostnadsfritt for deg og konfidensielt. Vår mail adresse er kontakt@utfrielse.com.