Viktig – les dette først!

Forarbeidet er viktig!

Forarbeidet er todelt

1) Tilgivelse er viktig.  Forslag til bønner finner du under Bønn om tilgivelse

2) Les nøye igjennom dokumentet om mulige demoniske problemer. Be om den Hellige Ånds veiledning og strek under de punktene du tror du trenger utfrielse fra.

Husk at Gud er der du er.  Han er hos sine barn ved sin Hellige Ånd. Hos Gud er det ikke sted eller tid. Satan og alle hans demoner må adlyde Jesu navn.

Lytt til lydfilen – delta høyt eller inne i deg der du blir bedt om det.

Gud velsigne deg!