Tillatelse til å fortsette

Tillatelse til å fortsette

JUN 23, 2021NEWSLETTERS Don Dickerman

Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.»“Kom,” sa Herren. Matteus 14:28-29 N11BM

Hva er Guds kall? Er det ikke slik at vi hører denne setningen ofte. “Gud kalte meg til å gjøre dette eller hint” eller jeg føler ikke Guds kall. Vær forsiktig hva du søker etter fordi du kan gripe det…..det kan gripe deg! Å forfølge en “drøm” er ikke nødvendigvis Guds kall. Jeg kjenner noen mennesker personlig som ganske enkelt forsøke å fullføre et kjødelig ønske om å være “viktig”…..å være kjent som åndelig betydningsfulle, men deres lære og livsstil står i motsetning til Skriften. Stemmen deres og visjonen deres drukner i deres handlinger og holdninger.

Mange er kalt, men få er utvalgt. Mange er kalt, men mange er ikke kalt…..Noen mennesker jager etter den overnaturlige erfaringen. Kan jeg få antyde at mange mennesker har grepet en overnaturlig erfaring bare for å finne at den ikke er av Gud. Ikke alt som er “overnaturlig” er Guds Ånd. Mange sier de hører hva Guds Ånd “sier”, det er noen som sier at de kan “se” hva Ånden viser…..og de vil fortelle deg. La meg si deg så forsiktig som jeg kan, så vennlig som jeg kan…mye av det er narrestreker. Beklager, jeg vet det høres hardt ut. Men jeg har sett for mye av det til å ta for lett på det. 

Det er alvorlig å hevde at man er Guds stemme og øyne. At man er  åndelig korrekt blir bekreftet av at det man sier kan kontrolleres av Skriften. Dersom du har et sikrere profetisk ord enn vi allerede har, så kan du være en profet. Hvis ikke, så kan du være en spåmann.

Vet du virkelig hva du ser etter? Hva forventer du å motta i den neste gudstjenesten? I seminaret, workshopen, eller helgekurset, hva ser du etter? Min erfaring er at i mange av våre kurs, så har folk søkt etter “noe”, men de er ikke sikre på hva det er. Ønsker vi ikke alle å ha fred? Formål med livet? osv. Er det ikke det som hjertene våre lengter etter? Å være ekte er vårt mål!

Jeg ser at noe av det passer i alle situasjoner. Folk gjør så godt de kan, jeg tror det. Jeg tror også at vårt perspektiv på ting ofte er situasjonsavhengig. Hvis vi opplever oppgaven som overveldende, så er den kanskje det. Dersom vi ser seier, dersom vi ser mislykkethet….du ser kanskje hvor jeg beveger meg.

Da David ble bedt av sin far å ta noe mat til brødrene sine som kjempet mot filisterne, så anklaget den eldre broren ham for bare å komme for å “se på kampen.” Davids svar etter å ha hørt filistinerens fornærmelser av Gud og Guds folk var noe slikt som – “Jeg kom ikke for å se på kampen, jeg kom for å VÆRE kampen!” Litt av en forskjell. Å se noe og å være noe….to forskjellige ting.

Personlig liker jeg heller å være noe i stedet for bare å betrakte. Det du ser er hva du får. Du kan se en fiende som er umulig å beseire eller en fiende som for stor til å bomme på. Du kan vurdere en situasjon i frykt eller i tro. Du kan basere din avgjørelse på hva andre ser eller hva Gud sier.

Tillatelse til å fortsette er Guds KALL. Guds kall er ofte enkelt og forsiktig. Se på Guds kall til Peter. I stormen, fra den vanlige båten, spurte Peter om tillatelse til å komme dit Jesus var….kallet, eller tillatelsen til å fortsette var ganske enkelt, “Kom”. Det var alt, bare “Kom”.

Dersom du ønsker å være hvor Jesus er, har du tillatelse til å fortsette. Legg merke til at Jesus gikk inn i båten, det gjorde Peter også. Det er bedre å være i båten med Jesus enn å være på vannet med Jesus.

Dersom Jesus kaller deg til å være hvor Han er, så vil han også gjøre det mulig for deg å vinne over ting som til vanlig ville drukne deg. Guds Kall er en invitasjon til å investere. Mange ganger advarte Jesus oss om å beregne kostnaden. Hans invitasjon krever en investering fra vår side.

Ikke gå på utsiden av ditt kall. Jeg får “profetiske ord” i min mailboks nesten daglig. Det eneste problemet er at de ikke er profetiske i hele tatt….ikke bare er de sjelden korrekte, de er aldri korrekte. Jeg undres, hvorfor er folk så opptatt av dette? Hvorfor søker vi etter flere tegn fra Gud når vi ikke en gang ærer tegnet som allerede er gitt og som er det eneste tegnet som noensinne blir gitt! Disse folkene må ha spesielle titler for å forbedre sitt bedrag. De kaller seg selv “Profet”, “Apostel” eller kanskje en eller annen luftig tittel og gjør krav på å høre direkte fra Gud. Kirken må gjøre det bedre enn dette! Hvor er de ekte predikantene som proklamerer Jesu Blod og kraften i Hans oppstandelse?

Noen av dere som leser dette faller inn i denne kategorien. Vanligvis, når dette hender så er det fordi budskapet har gått fra fokus på Jesus til fokus på den Hellige Ånd. Jeg tror dette  bedrøver den Hellige slik at tillatelse demoner får tillatelse til å bedra og til å gi falske gaver og til å bedra med en “falsk” Hellig Ånd. Jesus må være i fokus. En genuin fylde av den Hellige Ånd vil få deg til å løfte opp Jesus. Den Hellige Ånd ønsker ingen oppmerksomhet, Han æres når Jesus blir opphøyes. Skjønt enhver  Guds gave gjennom den Hellige Ånd er legitim og gyldig, så har nesten de nesten alle blitt etterapt, latterliggjort og forfalsket! Ser du hvorfor Jesus kalt de som søker seg for et “utro” folk. De hadde skitnet ut det enkle, kraftige budskapet om oppstandelsen. Ikke jag etter tegn. Jeg kjenner mennesker som går til alle seminar og møter, konferanser og har alle videoene og materiellet, og som likevel ikke finner fred. De søker alltid, tror jeg, og tenker at en eller annen dag, gjennom en  taler så vil de høre de “magiske” ordene. Det finnes ingen slik ord. Guds Ord har allerede blitt talt og tegnet har allerede blitt gitt. Jesu oppstandelse var og er tegnet.

Jeg kjenner til menigheter som nesten har blitt ødelagt fordi de har begitt seg utover Guds ord, særlig når det gjelder å engasjere seg i åndelig krigføring utenfor området der vi har autoritet. Dersom du ønsker å ødelegge menigheten din, kanskje ødelegge den, så forsøk å gå utover det som Guds Ord lærer.

Vi har ikke fått autoritet i det himmelske…du kan ikke ta tilbake det som aldri var ditt, makter og myndigheter har autoritet fordi det har blitt gitt dem ved menneskers synd og ulydighet. Få mennesker omvendt, og la maktene være. De har rettigheter ved mennesker, og inntil menneskene bøyer seg, så har vi ingen rett til å ødelegge disse åndelige kongerikene eller “ta tilbake byer eller samfunn”…vi går på svært farlig grunn når vi gjør dette.

Lytt, dette er ikke en tilfeldig observasjon, det er en stemme som kommer etter mange års erfaring med dette. Ikke søk etter tegn. Ikke ta del i territorial krigføring. Det er ikke klokt og det er ikke bibelsk. Hvorfor ikke søke Jesus? Dersom du ønsker å være ren i din søking, så søk Ham, søk Ham. Tegnene vil følge etter deg. De som søker “tegn og under”….jeg undres på tegnene du søker. Hvilket tegn betyr mer enn døden, gravleggelsen og oppstandelsen av Guds Sønn? La meg si med kjærlighet, ikke bli forført.  Ikke kompromisse den enkle sannheten i Guds Ord. Onde og troløse mennesker søker etter tegn….disse er Jesu Ord, og de er til din oppmuntring og åndelige trygghet.

Bare for Jesus,

Don

NB 1930