Drep Ham Igjen

Drep Ham Igjen

Mai 2016 Don Dickerman

Joh 12,9-11 En stor mengde av jødene fikk da vite at han var der, og de kom, ikke bare for Jesu skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde opvakt fra de døde. 10 Men yppersteprestene la råd op om også å drepe Lasarus, 11 fordi mange av jødene for hans skyld gikk dit og trodde på Jesus.

Dersom en mann dør, skal han leve igjen?

Vel, det spørsmålet har sannelig blitt besvart. Det var en situasjon hvor mengder av jøder samlet seg for å se på en som «var» død og nå lever. Det var på grunn av dette de samlet seg…«for å se Lasarus, som Jesus hadde vekket opp fra de døde.»

Jeg skulle ha likt å se ham også….å se en som tidligere hadde vært død og begravet…..å kunne snakke med ham, spørre ham spørsmål og glede meg med ham. Og få bonusen å kunne møte ham som reiste ham opp fra de døde!

Kan du forestille deg opprømtheten som må ha vært der? Hvilke spørsmål ville du ha stilt ham?

Dette var bare noen få dager før Jesus ble drept og sto opp igjen. Maria og Marta var der. Jeg er sikker på at de hadde spurt ham mange av de samme spørsmålene som du ville stilt ham. De forberedte kveldsmat til Jesus. Marta serverte. Det ser ut som om hun fikk stor tilfredsstillelse av å tjene. Velsignelsene er i å tjene, ikke i å bli tjent.

Judas er der og sannsynligvis alle de andre. Det var ikke en liten lukket middag selv planene var slik. «Mange av jødene var der…»

Jeg tror at enken fra Nain..og hennes sønn var der. De også måtte ha hørt det og kjente til hvor stort det var å bli reist opp fra de døde. Hvilken fortelling. Hvis de hadde hørt om Lasarus, så er jeg sikker på at de var der.

Det er også sannsynlig at en ung tenåring var der med sin far, sjef for synagogen. Hun hadde dødd da hun var 12 år gammel i Dekapolis. Nå er hun en ung tenåring som er så takknemlig for at Jesus har gitt henne livet. Bibelen sier ikke at disse menneskene var til stede. Jeg bare tenker meg at de var det.

Jeg kan tenke meg noe av samtalen. Marta spør Lasarus om han har fått bedre apetitt. Hvordan var det å være vekke fra jorda noen dager? Fortell meg hva du så. Møtte du noen av forfedrene? Så du Abraham? Eller Moses? Kanskje tenåringen brøt inn og fortalte om sin dødserfaring. Den ungen mannen fra Nain sa kanskje» Jeg var i kista på vei til gravplassen. Men jeg var våken og min ånd kunne se alt som skjedde.

Jeg så fra min sjel og ånd at Jesus la merke til sorgen min mor hadde og gikk mot kista. Jeg ble så opprømt fordi jeg kunne sa hva som var i ferd med å skje…»

Lasarus kan ha sagt,» var du på vei til gravplassen?» Min kropp var i bakken i fire dager!!! Jeg gikk rundt i himmelen da jeg hørte at Jesus ropte på meg med en høy stemme. Lasarus. Kom tilbake! Jeg for rett gjennom himlene på et øyeblikk. Jeg reiste gjennom galaksene. Engler viste meg veien og på et blunk var jeg tilbake i kroppen min og forsøkte å komme til Jesus.»

Spenningen i samtalen roet seg litt når Maria begynte å rette sin oppmerksomhet på Jesus. Da hun salvet føttene hans med kostbar olje og tørket føttene med håret sitt…..da falt det noen tårer før stemmen til Judas avbrøt i et forsøk på å vise rettferdighet og at han hadde omsorg for de fattige. Det han gjorde var i virkeligheten å dra samtalen bort fra Jesus og hans mektige gjerninger.

Judas sitt utbrudd så ut til å gi en pause hvor ypperstepresen fikk anledning til å si til de andre, La oss drepe ham igjen. (Yppersteprestene samtalte om at de skulle drepe Lasarus også). La oss drepe ham. La oss drepe ham igjen.

De sa at Lasarus sin oppstandelse fikk folk til å tro på Jesus. Vi må stoppe det…..la oss drepe dem begge.

Nervøse vantro. Religiøse troende. Herskere, noen som trodde men ikke vill bekjenne det….hvorfor? Sjekk det ut.

Joh 12,42-43 Allikevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, forat de ikke skulde bli utstøtt av synagogen; 43 for de vilde heller ha ære av mennesker enn ære av Gud.

Til tross for en sannhet som var udiskuterbar. De hadde vært nær og hørt ordene til en mann som hadde vært død………..så valgte de å bli i lenkene til religiøst mørke. Utrolig!

De elsket ære fra menneskene mer enn Guds ære. La oss drepe ham igjen!

La oss stikke hodet i sanden. Det er for vanskelig å tro sannheten. La oss bli værende i fangenskapet, men ikke vedkjenne oss det. Vi vil bare kvitte oss med sannheten slik at vi ikke trenger å ta stilling til den. Som at vi later som om demonene ikke eksisterer slik at vi ikke trenger å gjøre noe med dem. La oss drepe sannheten slik at vi kan leve i usannhet.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930