Nyhetsbrev mars 2018 – Pris Gud midt i problemet

Pris Gud midt i problemet

Mars 2018 Don Dickerman

 En del av problemet med å håndtere fortiden og smerten av det er at du vet at du aldri kan gå tilbake og gjøre det om. Hendelsene fra i går står fast. Slik er det for alle.! Noen ganger føler du at livet er urettferdig. . . Vanligvis når vi føler denne måten, er det fordi vi har brukt feil målesnor. Jeg er ganske sikker på at du er mer velsignet enn andre. Ikke klag over livet, men vær takknemlig for det. Ikke dvel over tidligere feil eller blåmerker som andre forårsaket. Gi det til Ham og fortsett. Han vil dømme. Det er ikke din jobb, det er hans.

 Hvis du føler at du aldri kan bli fornøyd før personen som har gjort deg urett, blir straffet, så har du et større problem. Hvorfor vil du at noen andre skal ha det vondt når du vet hvor vondt det er? Kaller du det rettferdighet? Vil du virkelig ha rettferdighet?

 Jeg hørte om en mann som var gift med en svært velstående kvinne. De kranglet litt, men vanligvis var han veldig stille og behagelig. En kveld satt han i sin favorittstol og så på en Texas Ranger-baseballkamp på TV. Hun kom inn i rommet og sa med avsky og sa: «Den stolen du sitter i, ville ikke være her hvis det ikke var for pengene mine.»

 Han rullet bare med øynene og forstatte å se på kampen. Så brøt hun inn: «Den store TV-en du ser på, ville ikke være her hvis det ikke var for pengene mine.» Igjen sa han ikke noe, men bare sukket.

 Hun hevet stemmen sin og sa: «Huset som du bor i, ville ikke vært her hvis det ikke var for pengene mine!» Til slutt snakket han: «Ja, jeg ville ikke være her hvis det ikke var for din penger. «Sannsynligvis resulterte i et smertefullt minne.

 Har du noen gang gjort noe galt mot noen? Jeg tror ikke vi roper ikke om rettferdighet når det er noen som gjør noe galt mot oss. Vi ønsker bare at smerten fra fortiden skal forsvinne. Og vi føler at hvis gjerningsmannen straffes, vil vi føle oss bedre.

 Det er ikke slik det virker. Men hvis den følelsen blir værende i deg, så må du huske at hevnen tilhører Gud. Hevn er ikke vår venn! Den er i stedet en stor fiende og et verktøy som Satan bruker for skape ytterligere ødeleggelse. Stol på Gud at han vil dømme. Hold fast på at Han er involvert i alle dine omstendigheter, fortid, nåtid og fremtid! Salme 67: 5,6

 Fortidens smerter, nag til andre som plager deg, sinne som griper deg, – dette krever bønn og lovprisning! Lovprisning er en proklamasjon til Gud og Satan. Etter at du har bedt, når du ber, mens du ber, lovpris Gud med takk. Salme 107: 22

 Love Gud når hjertet blør? Prise Gud når trykket er så stort? Prise Gud når du går gjennom dødsskyggens dal? Skulle jeg ikke gråte i stedet? Det er ingen skam å gråte. . .men ikke gråt for lenge. Bytt tårene med takk. Gi Ham takksigelse som ditt offer. Gi Ham lovprisning som ditt offer. Du vil snart se at når du er tenker på dine velsignelser og takker ham, så vil Guds fred manifestere seg i din sjel.

Du kan prise din vei ut av alt! Selv smerten fra fortiden. Du du kan kanskje bli lei av å høre dette. Men kan hende det vil synke inn. Det er et valg du må gjøre, ingen kan gjøre det for deg. Du må bestemme om du vil være fri fra fortiden. Dersom du vil ha helbredelse, er det noen ting du må gjøre. Tilgivelse og lovprisning er ikke alternativer, de er absolutter!

Lovprisning har en fantastisk kraft til å løfte opp. 1 Samuelsbok forteller om en tid da kong Saul ble plaget av en ond ånd. Da David spilte på sin harpe, forlot den onde ånd Saul, og han var frisk. Hvilken fantastisk måte å kvitte seg med fienden når han angriper med mental plage. Lovpris!

Pris Gud, pris menneskene du elsker. Når du fordømmer eller kritiserer, er det som å kaste åndelige boomeranger. Martin Luther sa: «Når jeg ikke kan be, synger jeg alltid!»

Det du fokuserer på, vil til slutt fortære deg. Fokuser på Gud. Prøv å bare kaste et blikk på problemet ….men se på Jesus! Husk at hvis du velger å håndtere din smerte og din fortid på Guds måte. . . Så er kampen Herrens, og du kan erfare både seier og belønning ved å lovprise Ham.

Sal40,3 Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste.

Fortiden er en grøft. . . og en fryktelig grøft! Følgende vers sier: «Sal40,4 Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.

 
Sal40,5 Salig er den mann som setter sin lit til Herren og ikke vender sig til overmodige og til dem som bøier av til løgn.

 Sal40,6 Herre min Gud, du har gjort dine undergjerninger og dine tanker mangfoldige imot oss; intet er å ligne med dig; vil jeg kunngjøre og utsi dem, da er de flere enn at de kan telles.

 David var vel kjent med ulykke. Han hadde en smertefull fortid. Saul behandlet ikke ham veldig bra! Når noen hater deg nok til å prøve å drepe deg, vil jeg si det kvalifiserer som et smertefullt minne. Når du blir påminnet av Guds profet om at du har begått hor og er morder, og din synd ligger åpen for alle, så kvalifiserer det til mental plage. Når barna dine nekter å tjene Herren og forsøker å få tak i alt det Gud har gitt deg, så må det kvalifisere til bekymrede tanker.

 Det var en tid da David var «sterkt plaget» i sitt tidlige liv. Han ledet sine menn i kamp og kom tilbake for å finne seg selv midt i «ulykken». Folk snakket om å steine ham. Mennene gråt til de ikke hadde krefter til å gråte mer. Deres koner, deres barn og deres eiendeler var blitt tatt til fange. Men David styrket seg i Herren sin Gud. Det enkle svaret på hans enkle bønn «Skal jeg forfølge dem?» (1 Samuel 30). Var : Forfølg dem og gjenopprett alt. Og slik gikk det! Noen av de mest utfordrende ordene i hele Skriften finner vi i denne situasjonen.

  Oppmuntre deg selv i Herren. Ikke vent på andre. Kanskje du vil vente forgjeves. De har sine egne problemer. Mest sannsynlig, dersom du venter, vil de ikke oppmuntre deg uansett. Kanskje vil de kritisere og fordømme deg. Oppmuntre deg selv i Herren. Ansvaret for å komme deg og bli helbredet, ligger i dine hender. Når ulykken rammer deg, oppmuntre deg selv i Herren og hold ut! Ta ansvar for livet ditt eller så vil noen andre gjøre det. Du velger selv om du vil bli helbredet. Smerten fra fortiden er bare smerte så lenge du tillater den. I morgen, forfølg! I dag, press deg fram. I går, ta avstand fra tankene dine. Gårsdagen er forbi. Pass på at din lovsang ikke er innholdsløs.

 Lovsang er ikke alltid å synge en sang, selv om det kan være en del av det. Jeg tror det er en konstant bevissthet om Guds nærvær og hans løfter. Det er å bli i Ham og Hans sannhet. Det er et bevisst valg. Det er å rive seg løs … og det er å gripe tak i.

Første gangen jeg hørte dette var fra en fengselsprest i et kvinnefengsel i Georgia, «Du kan lovsynge deg ut av alt!»

 Jeg har nettopp returnert fra møter i Denver Colorado. Bill Morgan var sammen med meg. Vi møtte flere som ønsket utfrielse. Vi planla også et offentlig møte der.

For Jesus

Don

DNB 1930