Info om Don Dickerman

Don har hatt en internasjonal fengselstjeneste siden 1974. Han personlig har tjenestegjort i mer enn 850 forskjellige fengsel i Nord Amerika, Karibien og Europa. I 1995 opplevde han et kraftig kall og salvelse til helbredelse og utfrielse. Det er nå fokus i hans tjeneste.

Han har skrevet bøker som When Pigs Move In, en bestselger i Charisma House. Keep the Pigs Out. People, Pigs and Principalities. Serpent in the Santuary. Turmoil in the Temple og Protected By Angels. Han har også skrevet i Charisma House sin Spiritual Warfare Bible.

Don har sett tusener motta utfrielse og helbredelse gjennom sin tjeneste. Han ble uteksaminert fra Trinity Valley Baptist Seminary og har lisens og er ordinert til tjeneste som Souther Baptist pastor. Han har tjenestegjort i mange menigheter som Norwalk Southern Baptist  i California, Shady Oaks Baptist, Harwood Terrace Baptist i Texas. Siden 1995 har fokus vært på utfrielse og helbredelse.

Don har tjenestegjort for noen av verdens mest beryktede fanger, bl.a. Ted Bundy, Mark David Chapman, Karla Faye Tucker, David Berkowitz og andre. (Don er nå involvert i en filmproduksjon om Son of Sam`s mirakuløse frelse og hans forvandlede liv). Han har også tjenestegjort for den «ondeste» mannen i Canada, Jim Cavanagh, og den mest beryktede fangen i Irland Eddie Ferncombe. Han har også blitt intervjuet av Sid Roth.

Han har  vært gjest på mange radio og fjernsynsprogrammer. Don tjenestegjør i menigheter over hele Amerika. Utfrielsestjenesten har en konstant venteliste på omtrent 100 mennesker som kommer reisende fra forskjellige steder i verden for å få erfare åndelig frihet.

Ny hjemmeside for Don Dickerman. Klikk på Home

https://www.liberatedliving.info/[:en]Don has directed an international ministry to prisons since 1974, having personally ministered in more than 850 different prison facilities in North America, the Caribbean and Europe. In 1995, he received a powerful anointing for healing and deliverance and that is now the focus of the ministry.

He has written such books as When Pigs Move In, a Charisma House Best-seller. Keep the Pigs Out;  People, Pigsand Principalities; Serpent in the Sanctuary; Turmoil In the Temple and Protected By AngelsDon is also a contributor to Charisma House publishers Spiritual Warfare Bible.

Don has seen thousands receive deliverance and healing through his ministry. He graduated from Trinity Valley Baptist seminary and is a licensed and ordained Southern Baptist minister. He has served in many churches begining with Norwalk Southern Baptist in California, Shady Oaks Baptist, Harwood Terrace Baptist in Texas and many in between. The focus of the ministry since 1995 has been in deliverance and healing. His pastor and close friend taught for ten years at Southwestern Theological Seminary.

Don has ministered to many of the world’s infamous inmates including, Ted Bundy, Mark David Chapman, Karla Faye Tucker ,  David Berkowitz and others. (Don is currently involved in a movie production about Son of Sam’s miraculous salvation and life change) He has also ministered to the so-called meanest man in Canada, Jim Cavanagh and Ireland’s most notorious inmate Eddie Ferncombe. Featured on Sid Roth’s Supernatural.

He has been a guest on many radio and television programs. Don ministers in churches throughout America. The deliverance ministry has a constant waiting list of approximately 100 people who travel from various locations in the world to experience spiritual freedom.

New website for Don Dickerman. Just click on Home.

https://www.liberatedliving.info/[:]