Oktober 2021

Takk til dere alle trofaste lesere og støttespillere. Don Dickerman Ministries håper at dere vil fortsette å støtte oss finansielt resten av 2021, mens vi forsøker å “Sette de fangne fri”. Takk for deres forbønn for Don og teamet vårt. Bill ble nylig innlagt på sykehus med Covid. Men han kommer seg nå og klarer seg bra. 

Vi ber om at Faderen vil velsigne dere alle.

Ef 1,3-4 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, 4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

“MIN HJELP KOMMER FRA HERREN”

Hvorfor peker idrettsfolk mot himmelen når de lykkes? Om de har et personlig forhold til Jesus eller ikke, så peker de mot himlene som en kilde til deres individuelle prestasjon….det ser ut til å være en del av vår indre natur å vite at Vår Hjelp kommer fra Herren.

Det åndelige rike er like virkelig som det naturlige rike. Det åndelige rike bestemmer på mange måter det som skjer på det naturlige plan. Selv om himmelen befinner seg høyt over jorda, så virker det over hele jorden og i våre hjerter.

Apg 1,9-11 Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. 10 Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, 11 og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Da Jesus steg opp til himmelen så ble Han mottatt, kanskje eskortert av Sine Engler inn i himmelen. Et par av englene ble igjen for å gi budskap til de som var samlet i øvresalen. Disse to englene var kledd i hvitt og kom fra det himmelske riket. De ville også returnere ganske snart tilbake til dette riket, men først så annonserte de de største nyhetene siden oppstandelsen. Han kommer tilbake. Den samme Jesus kommer tilbake og Han kommer tilbake på samme måte som dere har sett ham dra! Bibelen sier ikke at Jesus for opp til himmelen av egen kraft, “som en rakett”, men at Han ble tatt opp. Jeg er sikker på at Han kunne ha reist ved egen kraft, men Bibelen sier at han ble tatt i mot ved en sky, eller i en sky.

Hva er det som skjer i denne mystiske, men virkelige himmelske eksistens? Det er over vår fatteevne. Vi ser inn i denne virkeligheten i tro. Husk på historien om Elisha og hans redde tjener i 2 Kongebok 6. Den bekymrede tjeneren fryktet at de ville dø, men Elisha talte “: «Vær ikke redd! Det er flere som er med oss enn med dem.» 17 Så ba Elisja og sa: «Å, Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se!» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisja.

Som troende er dette alltid tilfelle. Det er fler som er med oss enn mot oss. Vi kan ikke se inn i denne himmelske virkeligheten.  Det er en av grunnene til at vi blir oppmuntret til å vandre i tro, ikke ved å se. Vår forsyning og beskyttelse er i den himmelske virkelighet. “All åndelig velsignelse” kommer fra det himmelske.

Måten vi tenker på enten det er korrekt eller ukorrekt blir påvirket av det himmelske. Se på Jakobs bok (Jak 3,13-17) Hvem er vis og forstandig blandt eder? Han vise ved god ferd sine gjerninger i visdoms saktmodighet! 14 Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! 15 Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk; 16 for hvor der er avind og trettesyke, der er urede og alt det som ondt er. 17 Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

Det er en visdom som er jordisk, sensuell, og demonisk. Den produserer misunnelse, strid, forvirring, og alt som er ondt. Demonisk visdom er tenkemåter som virker synd og opprør mot Gud. Husk at det er deres formål. Alt som er mot Gud, krig mot troende, det er bedragersk demonisk tenkning, det er demonisk visdom fra det himmelske.

Sett det opp mot ekte himmelsk visdom. Visdom i denne sammenhengen er en tankeprosess. Det er tenkning som oppstår ved å underordne seg Guds Hellige Ånd og motta fra Ham eller å lukke seg mot den Hellige Ånd og motta fra demoner og kjødelig begjær. Det er en stor aktivitet i det åndelige, og vi deltar uansett. Vi er fokus for aktiviteten i det åndelige.

Vår åndelige tenkning er basert på hvordan vi er i overensstemmelse med Guds Ord eller om vi er i opprør mot Ordets sannhet….kanskje uvitenhet om Guds Ord passer her også. Satan og hans demoniske makter blinder menneskenes sinn. Denne verdens gud har et formål med å blinde sinnet for sannheten. Har du opplevd dette….du er klar for å gå inn i en alvorlig bønnetid og plutselig, fra ingensteds kommer den mest ugudelige tanke…hva er dette? Jeg er ganske sikker på at mange av dere har opplevd dette.

 Kanskje du har bestemt å bruke tid på bibelstudium og så ringer telefonen eller noe annet distraherer deg. Hva tror du dette er? Ønsker ånder fra det himmelske å hindre deg i å komme nærmere Gud? Finner denne aktiviteten sted i det himmelske, dimensjonen som vi ikke kan se? Sender de virkelig tanker til våre sinn? Absolutt.

Tror du ikke at våre tanker blir influert av ånder? Husk da Jesus spurte disiplene hvem menneskene sa Han var, og Peter svarte: “Du er Messias, den Levende Guds Sønn.”

 Umiddelbart svarte Jesus ham og sa at det ikke var kjøtt og blod som åpenbarte dette for ham, men at det var Faderen i himmelen som ga denne åpenbaringen. Peter mottok denne sannheten fra Ånden selv. Men se hvor snart Peter ble berørt av demonisk tenkning. (Matt16,23)  Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Hvor snart Peters sinn ble influert av en annen ånd. Det hørtes ut som om han bare sa hvor mye han elsket Jesus, men det han sa kom fra en kjødelig, djevelsk, sjelelig tenkning. Han mottok en streng irettesettelse! Kanskje han snakket for snart, kanskje han snakket uten å prøve ånden for å se om den var av Gud.

Jeg er ganske sikker på at jeg kunne ha reagert på samme måten. Men Jesus sa til ham at du er ikke i stand til å motta det jeg akkurat fortalte deg. “(Matt16,21) “Jeg må gå til Jerusalem,, og jeg må lide mye av de eldste og yppersteprestene, og bli drept. Og på den tredje dagen vil jeg bli reist opp.”

Dersom det er Guds Ord, så er det alltid best å tro det, uansett.

 Dersom Jesus sier, “Jeg må,” så er det best for oss å ikke stille spørsmål ved det.

Egentlig skulle jeg ha fortalt dere om den fine turen til Vermont som skulle ha funnet sted den 2. og 3., men på grunn av covid så ble den avlyst. Vi skulle å reist for å ha et seminar i VALLEY BIBLE CHURCH i Vermont med pastor Ed Wheeler.

Pastor Ed har vært hos oss for å motta utfrielse, og har en byrde når det gjelder behovet i kirkene. Vi laget et spesielt opptak som skulle spilles under deres møte som også vil involvere flere kirker i området.  Vi vil sende deg en kopi for en gave.

Bare for Jesus.

Don

NB 1930