7 bibelske måter å bli helbredet på, desember 2020

7 BIBELSKE MÅTER Å BLI HELBREDET PÅ

NOV 28, 2020NEWSLETTERS

(2 Kor 2,1-5) Jeg hadde bestemt meg for at jeg ikke ville komme en gang til og gjøre dere sorg. 2 For gjør jeg dere sorg, har jeg jo bedrøvet de eneste som kunne gjøre meg glad. 3 Det var nettopp derfor jeg skrev. Jeg ville ikke komme og få sorg av dem som burde gi meg glede. Og jeg har den tillit til dere alle at min glede også er deres. 4 Nedtrykt og med angst i hjertet skrev jeg til dere; jeg kunne ikke holde tårene tilbake. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet jeg skrev, men for at dere skulle forstå hvor glad jeg er i dere. 5 Det er sant at det er én som har vært årsak til sorg. Likevel er det ikke meg han har rammet, men dere alle – mer eller mindre, for ikke å si for mye.

Dessverre er det ikke mye snakk om Guds overnaturlige helbredelse i dag. Den er imidlertid en del av forsoningen og Skriften taler svært klart om den. Jeg skal dele med deg minst 7 forskjellige måter Skriften taler om Guddommelig helbredelse.

1 De eldste i menigheten kan salve med olje, be for den syke og vedkommende kan bli helbredet.

(Jak 5,14-16) Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. 16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jeg er sikker på at dere som leser dette  kjenner til vitnesbyrd om mennesker som har blitt helbredet gjennom denne lydige troshandlingen.

 

2 Guds folk kan kaste ut demoner, de kan legge hender på hverandre i bønn, og be Gud om helbredelse og mennesker kan bli helbredet.

(Mark 16,17-18) “Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder,…….. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Jeg har sett hundreder som har blitt helbredet når djevler har blitt kastet ut. Mange, mange ganger er de kilden til sykdom. Det er min erfaring, at helbredelsen kommer mer som et resultat av at demonene kastes ut, enn at de blir lagt hendene på. På en eller annen måte ser vi at å “kaste ut demoner og legge hendene på de syke” blir utelatt når man  snakker om. Man hopper rett over til tungetalen. Kristne ønsker en gave som viser hvor åndelige de er. Dessverre er dette sant i mange karismatiske kretser.

 

3 Gud kan gi noen helbredelsens gave med autoritet til å betjene andre med helbredelse.

“To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit…” (1Cor. 12:9)

(1 Kor12,9)” Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd,”

Det er åpenbart at ikke hver kristen har alle Åndens gaver. Gud avgjør og Gud deler ut gavene. Imidlertid er det slik at noen har helbredelsens gave som fungerer på mange forskjellige måter. Leger faller i denne kategorien. Alle ønsker helbredelse. Kong Hezekiah ønsket helbredelse fra en dødelig sykdom. Gud viste Jesaja hvordan han kunne hjelpe ham med en spesiell helbredende salve.

4 Gud kan gi helbredelse som svar på troen til personen som ønsker helbredelse.

(Matt9,22) “Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund.”

Tro kan alltid være et element, men her var troen FAKTOREN. Jesus sa helt tydelig: “Troen din har gjort deg hel.” Det var hennes tro og hennes handlinger basert på hennes tro. Helbredelse kan komme som et resultat av en annens tro, men i dette tilfellet, var det individets egen tro…ikke at Jesus kunne helbrede, men at han ville.

5 Gud kan gi helbredelse til noen på grunn av troen til andre.

(Mark 2,4-5) “Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, dine synder er tilgitt.»

Dette skulle alltid være en oppmuntring for troende å be med tro for andre. I dette tilfellet reagerte Jesus på “deres” tro. Å tro Gud for noen andre. Hvilken omsorg.

6 Gud helbreder ofte gjennom medisinsk behandling. 

(1 Tim5,23) “Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk.”

Når jeg behandler mine personlige sykdommer og smerter, så angriper jeg først problemet gjennom bønn og å befale demoner. Deretter søker jeg medisinsk hjelp.

(Luk10,34) “Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham.”

I lignelsen om den gode samaritan, så tømte han olje og vin i sårene til  mannen som var blitt overfalt.

(2 Kong20,7) “Så sa Jesaja: «Hent en fikenkake!» De gjorde det, og da de la fikenkaken på det syke sted, frisknet kongen til.”

Jeg tror de fleste av oss har erfart helbredelse gjennom hendene til medisinsk ekspertise. Det er ikke noe mindre enn et mirakel. Jeg er takknemlig til Gud samme hva slags metode som bringer helbredelsen. Hezekiah hadde fått dommen at han hadde en dødelig sykdom av profeten.

7 Gud utfører guddommelige nådehandlinger for å helbrede. Han tar initiativ. Han gjør arbeidet.

(Joh 5,5-9) “Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. 6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham: «Vil du bli frisk?» 7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet er rørt opp. Og når så jeg kommer, er det alltid en annen som går uti før meg.» 8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» 9 Og straks ble mannen frisk; han tok båren og gikk….”

Takk Gud for Hans utrolige nåde og timing. Jeg er sikker på at denne mannen hadde bedt. Jeg er sikker på at andre hadde bedt for ham, men her kom Jesus forbi. Mannen ønsket helbredelse og hadde en forventning. Kanskje han hadde gjort alt det han visste. Noen ganger er det ganske enkelt gjennom en guddommelig handling av nåde og barmhjertighet at vår helbredelse kommer. Men fellesnevneren er alltid Jesus. Han er helbrederen!

Jeg ber om at du blir oppmuntret og at din tro blir oppildnet til handling når du du leser disse sannheter fra Skriften. Ved tro ber jeg om helbredelse for alle som leser disse ordene. Gud velsigne deg.

Bare for Jesus,

Don

 

GOD JUL

OG ET VELSIGNET GODT NYTT ÅR!