Heavenly Realm Warfare, Feb. 2020

2 Kor 12,2-4 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale.

Synes i det siste at jeg har følt mer behov for å snakke om de åndelige farene ved å gå imot makter og myndigheter i det himmelen. Vi er ikke i stand til å vite alt, og det er heller ikke nødvendig for oss å kjenne til detaljer om himmelen. Snarere bør vi takke for at vi har et sted vi hører hjemme på grunn av Jesus. Hvor Paulus gikk hen, var han ikke en gang sikker på. Han visste ikke engang om det var en opplevelse i legemet eller ikke. Det han visste var at han ikke kunne forklare det skikkelig. Han hørte ord som han følte seg tvunget til ikke å uttrykke. Denne tredje himmelen kalles paradis.

Han forteller ikke hva han så i den tredje himmelen eller paradiset, men forteller oss at han hørte usigelige ord. Vi har ingen kjennskap til språket i den øvre verden: så mens vi er her i denne verden, har vi et sikrere profetord enn slike visjoner og åpenbaringer. 2. Peter 1:19.

Paulus kjente menneskers og englers tunger,  sannsynligvis mer enn noe annet menneske på jorden.  Denne beretningen som han gir oss om hans visjon skulle begrense vår nysgjerrighet om å søke etter forbudt kunnskap og å løpe etter “gaver”. Den skulle lære oss å søke åpenbaringen som Gud allerede har gitt oss i sitt Ord. Når det er sagt, så er det åpenbart at det er “områder” i åndeverdenen. Vi er bundet til jorden, engler og demoner kan reise og bo i disse himmelske områdene….vi kan ikke.

Det gamle Israel hadde forståelsen at det er tre himler. Det er åpenbart at de skrev på den måten som de var vant til. Jødene snakket om tre himler. Den første himmelen besto av jorda og atmosfæren  hvor skyene og fuglene var. Den andre himmelen var der hvor solen, stjernene og månen var. Den tredje himmelen var der hvor Gud bodde. Når Paulus sier at han var tatt opp til den tredje himmelen, så refererer han til selveste Guds bosted. Siden ingen vet og det ikke kan være noe sikkert, så ser jeg ikke noen grunn til å spekulere. Jeg vet ikke. Det er de som påstår at de kjenner til alt dette, og noen kan fortelle deg om syv himler. Det er nok å si at det er et område som vi går inn i gjennom bønn….ikke ved å gå imot demoniske makter.

Jeg ønsker å dele noe fra Jobs bok. Det er en bok som gir den troende mange spørsmål. Jeg ønsker ikke å snakke om Job, men heller om åndsmaktene som kom imot ham. Det er metodene og galskapen til demonene. Tenk over hvor de bor og hvor raskt og kraftfullt de kunne slå til. Hvilken dårskap vi uttrykker når vi våger oss inn i dette området for å kjempe. Det ser ut som i denne beretningen at Guds engler hadde kommet framfor Gud for å gi en beretning om deres tjeneste for mennesket på jorda….og Satan kom sammen med dem Det er åpenbart at djevelen fortsatt hadde rett til dette eller at han kanskje var blitt gitt en spesialtillatelse.

Han hadde blitt bannlyst fra Guds nærvær. Kanskje han kom med Guds tillatelse på grunn av et ønske. Han er brødrenes anklager. Uansett, han er der og Gud ba om en rapport. Satan sa: “Jeg  har streifet omkring på jorden”. (På engelsk : “opp og ned”) Opp og ned? Betyr det at han sjekket det himmelske med det samme? Han hadde sett etter hvem han kunne sluke. Han hadde helt sikkert undersøkt Job. Gud spurte ham. Og Satan kalt Job en leiesoldat. “Han tjener deg bare fordi du velsigner ham og hans familie.” Satan forsøkte å friste Gud til å skade Job, “rekk ut din hånd, og rør ved alt han har og han vil forbanne deg midt i ansiktet.” Gud ga Satan tillatelse til å gjøre det. Les den utrolige historien i Job 1.

Job 1,12 Da sa Herren til Satan: «Alt det han eier, er i din makt…………..”.

Legg merke til hvor raskt og hvor alvorlig angrepene blir så snart Satan og hans hær av demoner begynner sitt arbeid. De brukte mennesker på jorden (sabeerne). De stjal oksene og eslene og drepte tjenerne. Ikke før hadde budbringeren informert Job, så kom  det en annen budbærer som fortalte at det hadde kommet ild fra himmelen som hadde ødelagt alle sauene og tjenerne. Demonisk makt i det himmelske ble sluppet løs.

Skriften sier at mens han ennå talte, så kom det en annen beskjed at kaldeerne hadde tatt alle kamelen og drept tjenerne. Igjen brukte demonene mennesker for å gjennomføre deres tjeneste av hat og skade. Det verste var at Joh allerede hadde hatt mistanke om at dette ville skje. Job. 1,5:…«Kanskje har sønnene mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.»…

Jobs barn var beskyttet på grunn av Jobs liv og hans bønner. Det ser ut som om det han så for seg ville være tilfelle, var det. Barna hans ga kanskje noen lovlige tillatelser. Så kommer det nyheter igjen, “Job 1,18-19 Mens han ennå talte, kom den fjerde og sa: «Sønnene og døtrene dine satt og spiste og drakk hjemme hos den eldste broren.  Da kom det med ett en sterk storm borte fra ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge og drepte dem. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne si fra til deg.» Demonene hadde nå forårsaket en storm som skulle ødelegge barna hans. Huset ble lagt flatt av en vind som lignet en tornado.

Poenget er ikke at Job startet en kamp mot demoniske makter, men hvor raskt og enkelt de kan handle når de har fått tillatelse. De er ødeleggere, de har kommet for å drepe, stjele og ødelegge. Når vi går ut av området hvor vi har autoritet for å kjempe mot demoner, så gir vi dem tillatelse….de elsker å kjempe.

Det er interessant å legge merke til at selv om Satan hadde fått tillatelse til å ødelegge alt Job hadde, så tok han ikke hans kone. Jeg kan ikke gi deg en grunn for dette, men det ser ut som om det var en del av planen å bruke hans kone mot ham. De fleste av oss kjenner historien om Job og seirene til slutt. Jeg ønsker at du bare kikker inn i det himmelske sammen med meg og forstår hvor tåpelig det er å gå dit.

Gud hadde en fullstendig beskyttelse rundt Job og hans familie på grunn av Jobs liv. Det var umulig å passere den. Satan hadde forsøkt og kunne ikke finne en åpning. Det er en beskyttelse rundt meg også. Hvorfor skulle jeg gå på utsiden av den eller løfte knyttneven mot demonene? Ikke begynn en kamp mot demonene….det har aldri vært Guds tanke, bli værende der Gud har gitt deg autoritet. Det er alltid best å be FOR, ikke mot! Om fred for Jerusalem og ikke mot prins demonen over Jerusalem. Jeg har sett mange tjenester ødelagt, og mange familier brutt sammen på grunn av dette.

I april vil vi være i VERMONT. Jeg håper du kan klare å komme dit…vær så snill å be for tjenesten vår.

Bare for Jesus,

Do n