November 2016 – Det har skjedd underligere ting enn dette!

DET HAR SKJEDD UNDERLIGERE TING

                         ENN DETTE

Luk 5,21-26

Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks: «Hva er dette for en, som spotter Gud? Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» 22 Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hva er det dere tenker? 23 Hva er lettest å si, enten: Dine synder er deg tilgitt, eller: Stå opp og gå?

Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vendte han seg til den lamme – «så sier jeg deg: Stå opp, ta båren og gå hjem!» 25 Og straks reiste mannen seg for øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem med lov og takk til Gud. 26 De ble alle helt ute av seg av undring og priste Gud. De var grepet av frykt og sa: «I dag har vi sett det utrolige.!»

                                               HAN BA, MEN VAR FORTSATT LAM

Har du vært i denne stillingen? Du ba, men problemet ble værende? Denne mannen var håpløst lam. Jeg vet ikke hvor gammel han var og vi vet ikke hvor lenge han hadde vært slik….det jeg vet med noen grad av sikkerhet er at han hadde bedt, men han var fortsatt lam og håpet svant.

HÅP SOM SVANT

Det er mange definisjoner på håp. En er å holde fast på ideen at noe godt kan skje selv om det er svært liten sjanse for det. Du slipper ikke taket i drømmen eller ønsket ditt. Denne mannens håp svant hen. Hvilken desperat situasjon å være i når det ser ut til å være sikkert at det ikke blir noen forandring på din håpløse situasjon. Håp som svinner er når du føler deg svært nær å gi opp og godta situasjonen som du ikke øsnekr. Når du leser denne fortellingen i Luk. 5 eller i Mark. 2, så kan du forstå hvordan han hadde levd i Håp som svant.

Vi vet ikke hvor huset der Jesus var. Vi vet ikke hvor langt unna den lamme mannens hus var. Men vi vet hvor mange mennesker som var sammen med Jesus. Huset var FULLT.

Jesus var i huset. Uansett hvordan mannens situasjon var…hjelpen var nærmere enn han visst. Det var ikke sabbat ellers ville Jesus vært i synagogen. Det var bare en «viss dag» og huset var fullt av mennesker. Alle slags mennesker, skriftlærde, fariseere, leger, sakførere ….Hjelpere og Hindrer. Folk som lyttet, de hjerteløse og HAN SOM HELBREDER! De var alle der, Bibelen sier de kom for å høre Ham OG for å bli helbredet av Ham. I dag kommer vi bare for å høre Ham. Bibelen sier også at Herrens Kraft var der for å helbrede dem! Det gjør en forskjell!

Du kunne tro at folk ville vært nådige og gjort en åpning for den lamme mannent som ble båret på sengen sin…du kunne tro at de ville åpnet en passasje rett til Jesus. Huset var fylt med folk. Døråpninger og vindusåpninger var dekket av folk. Jeg lurer på hva slags tro disse fire mennene hadde? Jeg undres på hvordan de overbeviste den lamme til å gå med dem. De hadde hørt og sett noe om Jesus, de visste noe.

TRO KOMMER VED Å HØRE

Bibelen lærer oss at tro kommer ved å høre Guds Ord. Disse fire hadde hørt nok til å tro at Jesus ville helbrede deres venn..nok til at de fire bar ham på sengen for å komme til Jesus. Antakelig hadde de overbevist ham om at han måtte bli med. Kan du se for deg de fire som snakket med ham…hver av dem sto nær de fire hjørnene av teppet, klare til å transportere ham. Kan du høre samtalen? En sier, «Kom an, jeg var blind før, men Jesus helbredet meg.» Mannen protesterte kanskje og sa «Ja, men hos meg er det hele kroppen. Alt er galt. » Den fjerde sier, «Hei, navnet mitt er Lasarus, og jeg var død». Jeg kan se for meg at mannens tro ble forløst som gjorde ham villig til å bli med.

Det er ikke enkelt for fire mennesker å bære 75 til 100 kg over en viss distanse. Ikke bare bar de ham en strekning, de kom seg også opp på taket med mannen. De hadde besluttet seg å bære vennen sin til Jesus.

La sinnet ditt skape et godt bilde av dette. Deres tro så gjennom alle slags hindringer. Troen deres gjorde ikke Gud liten. Jesus tok seg av det umiddelbare behovet som ethvert menneske har. Først synden, så sykdommen!

ET TILGITT HJERTE

Matthew Henry sier, «Synd er den grunnleggende årsak til alle våre smerter og sykdom. Veien til å ta vekk effekten, er å ta vekk årsaken. Tilgivelse av synd tar tak i roten til alle sykdommer, og enten helbreder dem eller forandrer deres utvikling.» Hvilken kommentar! Bibelen sier «da Jesus så deres tro, » sa han til ham, «menneske, dine synder er deg tilgitt.» Jesus ikke bare erkjente troen til de som bar, han erkjente også at tilgivelse av synd må gå forut for helbredelse. Vi ser det samme i utfrielse og helbredelse…først synden, så helbredelsen.

Hvilken fred han må ha kjent denne mannen da Guds Sønn proklamerte at han var ren, benådet, tilgitt. Det var hans store behov. Jeg lurer på hva han følte da den religiøse, «rettferdige» mengden begynte å spørre Jesus om Hans Autoritet til å tilgi synd. Kanskje han følte en synkende,, tom følelse….antakelig var han fremdeles hengende i lufta da diskusjonen begynte.

Dessverre kan handlingene og ordene til den mengden også i dag stjele gleden og freden til andre. Hvorfor kunne de ikke bare glede seg over det som skjedde? Jesus, da han så og hørte alt dette, så sa han, hva er det som er enklest – å si at dine synder er tilgitt eller ta opp sengen din å gå…men slik at dere kan vite…»Stå opp, og ta opp sengen din og gå hjem.» Alt mannen måtte gjøre var å «adlyde» og det gjord han!

Mannen gikk hjem mens han priste Gud. Kanskje han hoppet og danset..mens mengden forundret så på og sa, Vi har sett merkelige ting her i dag! Vel, det har skjedd merkeligere ting enn dette!

En far kom til Jesus på grunn av sin syke datter som døde før de kunne hjelpe henne. Jesus gikk til huset allikevel og talte liv inn i den 12 år gamle jenta! Det har skjedd merkeligere ting enn dette!

En mor gikk i begravelsesfølget for å begrave sin eneste sønn. Hun gråt. Jesus så hennes tårer, stoppet følget, la sine hender på den døde og reiste mannen opp fra de døde. Han overga sønnen til moren…Det har skjedd merkeligere ting enn dette!

To søstre gråt og ba for sin syke bror. De gråt etter begravelsen. Jesus kom og gråt sammen med dem. Han reiste broren fra graven som var fire år gammel. Det har skjedd merkeligere ting enn dette!

Tror du at ditt behov er for stort? Svaret på din bønn kan være rett rundt hjørnet, eller på den andre siden av byen eller kanskje gjennom noen venner som tror på dine vegne. Det har skjedd merkeligere ting enn dette!

Føler du at situasjonen din er håpløs og at ting aldri vil bli bedre? Det har skjedd merkeligere ting enn dette!

Jeg hørte at de døde sto opp av gravene da Jesus sto opp fra sine… Det har skjedd merkeligere ting enn dette!

Bare for Jesus.

Don

PS. Jeg har aldri vært flink til å be om pengestøtte for denne tjenesten…men det er alltid bruk for penger. Det hadde vært fint hvis du kunne støtte oss med en gave.

.