Mulige demoniske problemer

Be om den Hellige Ånds ledelse når du går igjennom denne lista.

Sett strek under det som gjelder deg.

Husk at disse temaene kan være symptomer på demonisk aktivitet. De  trenger ikke være det.

Jesus vant en fullkommen seier på korset. Takk Ham for det og ha tillit til at Han kan og vil hjelpe deg. Gud velsigne deg.

MULIGE SYMPTOMER PÅ DEMONISK INVASJON

(hentet fra boka Set at liberty av Bruce Jenkins)

sinne • raseri • vold • drap • død • sløser • gambling • banning

løgner • frykt • panikk • mislykkethet • avvisning • ensomhet

bekymring • abort

angst • depresjon • mismodig • usikker • lyst • sex • fantasi

samleie med demoner • pornografi • ekteskapsbrudd • hor

masturbasjon • incest

perversjon  • tvang • stress • bitterhet

hat • motstand • selvmord • utålmodighet • frustrasjon •

anger • tvil • forvirring • bedrag • vantro • skade • smerte • søvnløshet

stolthet • Det byr deg imot å lese i Bibelen/ å be • røyking • nikotin • medisiner • kokain

marijuana • avhengighet • alkohol • tretthet • trolldom • lidelse

påføre lidelse • sorg• tristhet • sorg • kritisk • opprør • sta

• vansker med å tilgi