2 – Om utfrielse

2 – Om utfrielse (av Don Dickerman)

La meg begynne med å si at utfrielse antakelig ikke er hva du tror. Det er ikke som i filmene. Det er ikke som i Hollywood. Det er som Guds Hellige Ord. Det er for troende. Det er ikke noe å være redd for og det er fullstendig ufarlig. Det er ganske enkelt indre helbredelse ved å ta vekk grunnen til problemet. Apostelgjerningene sier at JESUS GIKK OMKRING OG GJORDE GODT OG HELBREDET ALLE SOM VAR UNDERTRYKKET AV DJEVELEN. Dette er det utfrielse dreier seg om, å bryte den undertrykkende makten til fienden.

Den vanligste misforståelsen jeg møter er at det bare er onde mennesker som har demoner. Ingen ting kan være lenger fra sannheten. Dersom du er i live …så er du en kandidat.

En annen misforståelse oppstår når folk hører ordet utfrielse. Umiddelbart tenker de demon besettelse. Utfrielse dreier seg ikke om at en person er besatt. Besettelse har med eierskap å gjøre. Vi er derimot eiet av Herren Jesus! Vi er kjøpt og forløst ved Jesu blod. Vi er «besatt» av den Hellige Ånd som bor i vår ånd. Undertrykkelse finner sted i sjelen og i legemet. Sjelen er stedet vi blir plaget….i sinnet, viljen, følelsene…og det er her demonene gjør sine onde gjerninger. Dette er den krigen Paulus snakker om. I salme 116 beskriver David undertrykkelse og utfrielse helt perfekt. » Dødens bånd snørte seg om meg, dødsrikets redsler nådde meg, jeg fant bare nød og sorg. …Ja, du har fridd mitt liv fra døden, øyet fra tårer og foten fra å snuble.»

Demoner må ha lovlige rettigheter til ens liv. De kan ikke bare bryte seg inn som de ønsker. Det dreier seg alltid om lovlige tillatelser fra enten individet eller fra Gud. Generasjonsforbannelser involverer selvsagt ikke vår vilje, men gir tillatelse for onde ånder gjennom syndene til far og mor i tre eller fire generasjoner. Det betyr at hvem som helst kan bli født med en ånd som har lovlig tilgang ifølge          2 Mosebok 20.5. Dette er den vanligste måten demoniske ånder kommer inn på. Å tro at det ikke kan skje med deg viser bare deres bedrag.

Jeg ønsker å være kort selv om jeg står i fare for å overforenkle dette:

Demoner, onde ånder, urene ånder, djeveler, skrøpelighets ånder, myndigheter, makter osv. må ha tillatelse for å være i ens liv. Akkurat som den Hellige Ånd ærer vår vilje, så gjør demonene det samme. De kan ikke bryte seg inn uten tillatelse. (Tillatelse kan være så enkelt som å være ved et Ouija Brett, eller å oppleve overgrep eller traumer i barndommen, perioder med sinne eller utilgivelighet osv.) Når du fullfører spørsmålsskjemaet (skjemaet vil legges ut seinere i norsk versjon) (dondickerman.net) så be den Hellige Ånd om å minne deg om ting som kan ha gitt demoniske makter adgang til livet ditt.

Med en gang tillatelse er gitt så tar demonen opphold i sjelen eller legemet og begynner å bygge et kongerike for å ødelegge. Jesus beskriver Satans gjerninger som «røve, drepe, stjele, ødelegge». Jeg har ennå ikke funnet en demonisk makt med noen annen funksjon. Nå begynner undertrykkelsen fordi demonen har blitt gitt tillatelse til å være der.

I utfrielses prosessen vil vi finne ut av hvilke døråpninger eller adganger som har blitt gitt til onde ånder. Hvilke tillatelser de har for Å VÆRE DER. Tillatelse til å være der kan være f.eks. utilgivelighet i ens liv. Utilgivelighet er en Gudgitt tillatelse for demoner til å plage. Matteus 18,23 – 35. Dersom det er utilgivelighet i ens liv, så må ikke demonene gå. De har Guds tillatelse til å BLI VÆRENDE. Et annet eksempel på en tillatelse til å bli værende er synd i et menneskes liv som de er uvillige til å overgi til Herren. Det vil blokkere en utfrielse fordi demonen har lovlige rettigheter til å bli værende.

Utfrielse kan ikke finne sted mot noens vilje og det kan også involvere mer enn akkurat deres villighet til å bli fri. Ofte trenges det et ønske om å bli fri.

Demoniske ånder er svært organiserte og fungerer i et hierarki. De er svært strukturert. Du kan se for deg at deres kongerike er som en stor bedrift med visepresidenter, direktører, inspektører og arbeidere. Eller enda bedre som en militær organisasjon. Det vil være en «sjef» som driver alt. De liker å kalles «prinser». Prinsen kan ha flere prinser under seg som alle har forskjellige funksjoner som er innrettet på den troendes ødeleggelse. Men, de vil alle bøye seg for Jesu Kristi navn. Du trenger ikke å frykte.

Noen av demonene er gitt tjenesten som «portnere» og det er deres oppgave å hente andre demoner inn ved enhver anledning. Under utfrielsen så vil jeg kommandere disse åndene og det er nyttig at du vet det før utfrielsen. Utfrielsenssesjonen kan variere i lengde fra en time til mange timer, men vanligvis kan den utføres i løpet av et par timer. Jo bedre forberedt personen er, jo enklere er prosessen ..med noen unntak. Det er ikke et ritual og det er mulig for kandidaten å stille spørsmål under prosessen, ha en pause for å gå på toilettet eller drikke vann.

Settingen under en utfrielse er avslappet, men Hellig. Vi er avhengige av det hellige nærvær av Guds Ånd for å lede oss i sannhetsmøtet…det er ikke en kraftkonfrontasjon.

Demonene er løgnere og de vil underordne seg sannheten i Guds Ord og det mektige Jesu Kristi navn. Demoner forstår fullstendig kampen, de vet at de er beseiret og de vet at de må adlyde Jesu Kristi befaling. De vil gå når de blir befalt å gå.

Det er ikke uvanlig for en person som søker utfrielse å erfare manifestasjoner fra den onde før sesjonen. Demonene kan bli svært nervøse fordi de vet at deres tid er kort. De vil forsøke å skremme gjennom mareritt eller gjennom å manifestere seg ved et ondt nærvær…de kan forvirre eller disorientere personen…og true gjennom svært negative og skremmende tanker. De kan angripe personenes sinn for å for å få dem til å tenke at de må være gale dersom de tror at demoner er problemet. De kan «fortelle» personen at personen som er ansvarlig for utfrielsen ikke vet hva han gjør, at dette ikke vil fungere osv. Alle disse tingene er vanlige. Det er et forsøk på å holde deg vekk fra frihet.

Jesus sa, «når Ånden er i deg, så vil den være i din mage, en kilde med vann som veller fram til evig liv..» Jesus taler om Guds Hellige Ånd. Imidlertid ser det ut til at magen også er der de onde åndene befinner seg. Det er svært vanlig for dem å manifestere seg i dette området med uro eller en kvalmende følelse. Dette er svært vanlig. Hodepine er svært vanlig før og under utfrielse. Demoniske ånder lever også i sentralnervesystemet. Dette er deres kontroll senter. Svimmelhet er også svært vanlig når åndene blir uroet. Ikke bli redd, de vil ikke skade deg. Bare vit at disse manifestasjonene er svært vanlige. Jeg har bokstavelig talt sett tusener og det sjelden at en eller annen av disse manifestasjonene ikke viser seg.

Når demonene blir kastet ut, befalt å gå, så vil de vanligvis komme ut i pusten. Noen ganger med et dypt sukk, et host, en gjesp …noen ganger kvalme, men de vil løse deg og de vil adlyde. De kan ikke være ulydige til Herren jesu befaling.

Når de går så vil de bli befalt å gå inn i avgrunnen og aldri vende tilbake. De vil bli befalt at de ikke kan skade deg, eller at de kan gå til noen andre. De kan førsøke å skremme deg med, «Jeg vil gå, men jeg vil gå til barna dine..osv.» Ikke frykt for deres trusler. De vil gjøre som de blir befalt!! Du vil vite når du er fri.

Det vanligste er at personen vil «høre» demonens svar i sitt sinn og gjenta for meg hva de har hørt..noen ganger kan de «se» noe når demonene blir befalt å adlyde den Hellige Ånd og de Hellige Englene tvinger dem til lydighet.

F.eks. talte Jesus til den demoniserte i Gaddera og sa, «Hva er ditt navn?» Demonene i mannen svarte, «Legion, for vi er mange». Jeg kommanderer prinsdemonen til å åpenbare sin identitet enten ved navn eller funksjon. Personen vil umiddelbart få et svar i sinnet sitt. Og jeg ber dem å fortelle meg hva de hører eller ser.

Ofte vil navnene være svært uvanlige, noen ganger navn som vil forundre personen. Mest vanlig er det at demonen vil si sin funksjon, f.eks. Frykt, tvil, hat osv. Det er ikke komplisert. Når demonen er identfisert, så er det bare et spørsmål, «Har du tillatelse fra Johova Gud til å fortsatt være der?» På dette punktet er det over dersom ånden ikke har tillatelse. Han vil bli befalt å gå ned i avgrunnen og han vil.

Antallet demoner som er til stede kan være forskjellig. Antallet er ikke viktig. Et tusen vil bøye kne like raskt som en vil i Jesu Kristi navn.

Symptomer på Demonisk angrep (Jeg vil legge ut en lignende liste litt seinere)

1. Tvangsønske om å spotte Gud.

2. Avsky for Bibelen. Ønske om å rive den i stykker ller å ødelegge den.

3. Tvangstanker om selvmord eller drap.

4. Dype følelser av bitterhet og hat mot andre uten grunn: Jøder, andre raser, kirken, sterke kristne ledere.

5. Tvangsmessige fristelser som søker å tvinge deg til tanker eller oppførsel som du virkelig ikke ønsker å gjøre eller tenke

6. Ønsker om å rive andre mennesker ned selv om du må lyve for å lykkes. Ondskapsfull tale.

7. Fryktelige følelser av skyld selv om du har bekjent din synd ærlig for Herren.

8. Fysiske symptomer som kan komme eller gå plutselig uten at det er noen fysiske eller fysiologiske grunner.

A. Kvelningsfornemmelser

B. Smerter som beveger seg rundt i kroppen og som det ikke er noen medisinsk årsak til

C. Følelser av trykk rundt hodet eller øynene.

D. Svimmelhet, blackouts eller besvimelser

9. Dyp depresjon og motløshet

10. Plutselige anfall av voldelig raseri, ukontrollerbart sinne, eller skumme av raseri

11. Skremmende tvil om ens frelse selv om de en gang kjente gleden over frelsen.

12. Skremmende anfall av panikk eller frykt.

13. Drømmer eller mareritt som er skremmende og som repeterer seg. Drømmer som omhandler fremtidige hendinger som finner sted er oftest demoniske.

14. Unormale eller perverse seksuelle ønsker.

15. Spørsmål og utfordringer til Guds Ord.

16. Søvn eller spiseforstyrrelser uten en fysisk årsak.

17. Tvangstanker

18. Opprør og hat mot autoriteter

19. Bisarre fryktelige tanker som kommer ingensteds fra og som du ikke kan kontrollere

20. Fascinasjon for det okkulte.

21. Deltakelse i kriminell aktivitet.

Dette er ikke en fullstendig liste, men det er en god indikator.

Oppsummering:

1. Vi vil finne tillatelsene de har for å være der og kansellere hver tillatelse.

2. Vi vil be en bønn sammen for å kansellere den tillatelsen.

3. Vi vil lokalisere prinsen, sjefen osv. og ødelegge hans kongerike

4. Vi vil kommandere alle de demoniske åndene til å reparere all skaden de har forårsaket og så gå til avgrunnen.

5. Vi vil be den Hellige Ånd om å fylle ethvert tomrom som er i ditt liv med Hans lys of liv.

Høres dette enkelt ut? Det er det. Jesus gjorde det alt. Han betalte prisen. Vi bare gjør bruk av det og går inn i det fulle verket ved korset og oppstandelsen.

Forvent å bli fri.