16 – Middel mot avvisning av Frank Hammond

16 – Middel mot avvisning av Rev. Frank Hammond

Artikkelen er hentet og tilpasset fra «Overcoming Rejection( Å Seire over avvisning)» av Frank Hammond

Jer 30,16-17:» Derfor skal alle som fortærte deg, selv bli fortært, alle dine motstandere må gå i fangenskap. De som plyndret deg, skal selv bli plyndret, alle som ranet deg, gir jeg til rov. 17 Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren, du som ble kalt Hun som er drevet bort, Sion, som ingen spør etter.»

Vår Gud har gitt et absolutt løfte om utfrielse og helbredelse. Det er på tide at den undertrykte kommer til Herren i tro. Jesus sa: «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri» Luk 4,18

Den Store Lege har lagt ned visse betingelser for at helbredelse og utfrielse skal skje. Disse betingelsene for gjenoppretting er enkle, men nødvendige.

La deg undervise

Den første betingelsen for gjenoppretting er at du er villig til å la deg undervise.

1. Mange forandringer må til. Gamle måter å reagere på må forandres. Dårlige vaner når det gjelder holdninger og oppførsel må bli reversert.

2. Alt i ens liv som ikke er lik Kristi standard må komme opp til den.

3. Pastorer og rådgivere er åndelige leger. Den gjennomsnittlige personen kan ikke diagnostisere nøyaktig sine egne plager.

4. Vær klar over at KORRIGERING ER IKKE AVVISNING.

Tilgi

1. Tilgivelse av alle som har fornærmet deg er en absolutt betingelse for utfrielse. Matt. 18.23-35. De som ikke vil tilgi er utsatt for Guds tillatelse til å bli plaget. Demonene er de som plager.

2. Tilgivelse er ikke en følelse. Det er en rasjonell bestemmelse, an viljeshandling.

3. Når Gud har overgitt noen til demonene så kan ingen utfrielses tjener bringe ham ut av det fengselet før han oppfyller Guds betingelse…TILGIVELSE.

4. At man ikke tilgir seg selv kan låse en person i slaveri så sikkert som utilgivelighet for andre.

Glem

Demonen som bringer smertelige minner må kastes ut.

1. Vedvarende minner av tidligere fornærmelser holder utilgivelighet, bitterhet og hat i live.

2. Apostelen Paulus hadde besluttet seg for å «glemme» de tingene som hørte til fortiden.

3. Vi må huske å glemme.

Angre

Sal 139,23-24 «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! 24 Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei! «

1. Det er mulig at ens egne handlinger er grunnlag for skader som andre har påført en.

2. Hvor mange ganger har vi tatt avstand fra andre og gitt dem sorg?

3. Utfrielse kan ikke finne sted uten ekte anger.

Vær forlikt

Forlikelse er gjenopprettelsen av en brutt relasjon.

1. Gud forlikte oss med seg selv gjennom korset.

2. Forlikelse skjer ved Guds kjærlighet gjennom oss.

Bli stabil i menneskelig kjærlighet.

Å stole på Guds kjærlighet er et fundament som gir mot til å «risikere» menneskelige relasjoner basert på kjærlighet. ALL menneskelig kjærlighet kan feile.

1. Omgi deg med stabil menneskelig kjærlighet. (Den avviste har blitt frastjålet stabil kjærlighet.)

2. For å bli stabil i kjærlighet, så må man utøse sin kjærlighet over andre uten å kreve gjengjeld.

3. Må møte gjentatt avvisning med tilgivelse. Vil ikke tillate sinnes reaksjoner, harme eller selvmedlidenhet.

Gjennomgå utfrielse

Utfrielse fra onde ånder er noe vi har fått gjennom korset og er frelse. Det greske ordet «soteria» betyr utfrielse, bevaring og frelse.

1. Jesus beseiret Satan, ødela djevelens gjerninger, og ga sine etterfølgere makt over all fiendens makt.

2. Utfrielse skjer når de troende konfronterer de demoniske åndene med Gud gitt autoritet.

3. Middelet for å bli fri fra demonisering er å kaste ut de undertrykkende, forstyrrende, plagende, kontrollerende og hindrende åndene.

4. Utfrielse er veien til indre helbredelse.

Fyll huset

Ut ifra Matt. 12.43-45 så er det en ting å kaste demoner ut og noe annet å holde dem ute.

1. I det ovennevnte skriftstedet så understreket Jesus viktigheten av å ta vare på utfrielsen.

2. Et menneskes utfrielse er bare så god som dets lydighet.

3. Huset kan bare bli fylt ved å leve et disiplinert kristenliv.

4. Gal 5,16:» Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. «

Ta imot trøst fra Gud

Utfrielse tar seg bare av en del av problemet som er forårsaket av avvisning. Det kan sammenlignes med å rense infeksjon i et sår. Infeksjonen hindrer såret fra å leges, men med en gang infeksjonen er vekke, så kan helbredelse finne sted. Såret etter avvisning forårsaker «sorg». Ordsp 15,13: «Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig, sorg i hjertet gjør motløs.»

1. Trøst kommer fra Gud.

2. Den mottas som en gave av Guds nåde.

3. John 5:6 «Vil du bli frisk?» Joh. 5.6

4. Gi dine sår til Jesus. Velg å bli trøstet!

        

 

*  Frank Hammond ble uteksaminert fra Baylor University og Southwestern Baptist Theological Seminary.Theological Seminary.

Childrens Bread Ministry, Plainview, TX

Books by Frank Hammond:

Breaking of Curses Comfort for the Wounded Spirit Demons and Deliverance Pigs in the Parlor Kingdom Living for the Family Overcoming Rejection Saints at War Souls Ties (Booklet) Familiar Spirits (Booklet)

 


 [:]