«Å ligge i strid med djevelen»

Å LIGGE I STRID MED DJEVELEN

2020 Nyhetsbrev DD

Jud1,9 Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse dig!

 Når det gjelder å stride med djevelen, så er det minst to nivåer av åndelig krigføring. På denne jorda har vi blitt gitt autoritet over alle djevelens “gjerninger”, og vi har blitt gitt makt til å trå på slanger og skorpioner, demoner som finnes på jorda. Men hva er det andre nivået i det himmelske?

NIVÅET MIDT IMELLOM

Det ser ut til at som Kirke vet vi litt om åndelig krigføring på denne jorda og vi vet noe om himmelen. Men vi vet ikke så mye om (og er undervist lite om) krigføringen som finner sted i det himmelske, nivået midt i mellom. Det er stedet hvor engler og demoner kjemper. Det er et slikt sted og på dette stedet er det konstant aktivitet. Det raser en kamp om kontroll og posisjon av mennesker og steder på jorda.

I skriftstedet ovenfor ser det ut som at Mikael kan ha blitt gitt oppgaven å begrave kroppen til Moses. Satan argumenterte med ham om det. Mikael helt enkelt minnet Satan på at han er beseiret og sa : Herren irettesette deg. Han gjorde ikke narr av ham, han utfordret ham ikke, men han satte ham på plass. Det er en kamp som foregår i det himmelske, på de høye steder.

Dette er hvor forbønn kan utrette mektige ting. Slik som demonene kjemper for å få kontroll over individer og områder, så fører bønnene til de hellige til at englene kjemper på våre vegne. Husk, det er mot makter og myndighet vi kjemper, ikke mot kjøtt og blod. Det er mot morkets herskere og mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Det er et nivå av kamp som finner sted i en annen dimensjon.

VI KUNNE JO BARE BINDE DEM ALLE OG GJØRE OSS FERDIGE MED DET.

Da Jesus ga autoritet til troende, i Hans Navn, så var autoriteten over demoniske makter på denne jorda som angriper mennesker. Han sendte de 12 disiplene og de 70 til mennesker, til de jordbundne demonene. Han sendte dem ikke til å kjempe mot demoniske makter i det himmelske. Autoriteten rakk ikke til denne dimensjonen. Hvis den gjorde det, så kunne vi bare binde dem alle og sende dem til avgrunnen og bli ferdig med det.

Dersom en demonisk makt har tillatelse, det vil si, lovlig tillatelse, til et menneske (som utilgivelighet, synd som ikke er bekjent, forbannelse fra forfedrene osv.) så gjelder ikke autoriteten. Min erfaring har vært at dersom tillatelsen er godkjent av troende, så hjelper det ikke hvem som kommanderer demonen å gå, demonen kan gå, men den trenger ikke å gjøre det. Det er viktig å forstå tillatelse så vel som autoritet. Så, hva med prinsene og maktene i luften?

PRINSEN AV PERSIA….EN OMRÅDE ÅND

Da Daniel ble gitt åpenbaring og profeti, så overveldet det ham og han fastet og søkte Gud i 21 dager. Det ser ut som om engelen ble sendt for å gjøre åpenbaringen klar. Engelen fortalte Daniel, : «Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet.Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen.”

Daniel 10:12 – 13

Prinsen av Persia? Mikael, erkeengelen? Kamp og motstand i det himmelske? Er det fortsatt slik? Absolutt. Hva er vår rolle? Da det har å gjøre med makter og myndigheter i det himmelske så må vi be. Autoriteten til å binde og løse når ikke dit unntatt når det gjelder hver enkelt individuelt. Jeg tror vi åpner oss for demoniske angrep når vi går imot disse høytstående maktene.

Skriftstedet i Judas sier ganske klart at selv Mikael ikke turte angripe Satan. Det er annen type krigføring som vinnes i forbønn og fjerning av lovlige tillatelser.

Tillatelsene må brytes, forbannelsene og de demoniske rettighetene fra tidligere handlinger på bli bekjent. La meg si deg. Ikke gå imot demonene i det himmelske. Jeg har sett mye ødeleggelse i livene til mennesker som begitt seg ut av sitt område hvor de har autoritet. Vår autoritet er begrenset til det som er vårt og til de som ønsker å komme under den autoriteten. Å angripe myndigheter og makter er ikke etter skriften og kan være svært dumt.

Men samtidig sier jeg med stor frimodighet, ikke ta imot noe fra demonene som angriper livet ditt.

ER ENGLER MAKTER OG MYNDIGHETER?

Engler er makter og myndigheter. Selvfølgelig er de det. Hva så med englene? De fleste Kristne tenker automatisk på demoner og mørke makter når det snakkes om makter og myndigheter. Englene var der først!

Vit at englene alltid arbeider på våre vegne, men de arbeider for Gud, de tjener oss! Erkeengelen Mikael rørte ikke Satan, men sa: Herren straffe deg. vi ber og Gud sender englene. Husk Jesus kunne ha bedt om legioner av engler!

De er alltid klare til å adlyde når Han kaller. Vår krigføring i det himmelske er gjennom bønn. Jesus har kalt oss til å kaste ut demoner hos mennesker. Vi har blitt gitt autoritet til å gjøre det og befalt å gjøre det. Å “kaste ut” er ikke å “kaste ned”.

Vit hvem du er i Kristus. Vit det som har blitt gitt deg i Kristus. Ta alt som er ditt! Vi er Guds arvinger og medarvinger med Jesus Kristus.

Takk for dine bønner og din støtte…og oppmuntring!

Don

DNB 1930