Den ene og eneste

Juni 2022 Nyhetsbrev Don Dickerman


For English translation please press:

https://www.utfrielse.com/the-one-and-only-june-2022/

Kol 1,13-14 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike, 14 i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.


Jeg husker at jeg i skoletiden ble invitert av en lokal radio-discjockey for å se det aller siste innen rock and roll-musikk. Dette var en farget radiostasjon som spilte rock and roll musikk som andre stasjoner ikke gjorde, den originale «Shake, Rattle and Roll». Jeg var 18 år gammel og hadde ikke overgitt meg til å forkynne. Jeg gikk til studioet og møtte diskjockeyen. Han sa, «gjett hvem som kommer til å være i byen…hvem bomp en lu bomp en bing bam boom…Lille Richard! Vil du bli med meg lørdag kveld, jeg har billetter?  Dette var i et kasino/teater i Lake Worth, TX. Jeg husker at han ble introdusert for mengden, «Her er han folkens, DEN ENE OG ENESTE Lille Richard. Den eneste.

Nylig hørte jeg at det kommer en film om kongen, kalt DEN ENE OG ENESTE . Kongen av rock and roll, Elvis Presley. Jeg ønsker å introdusere deg for min KONGE, den virkelige ENE OG ENESTE, Han er Kongenes Konge og Han er DEN ENESTE!

Les om denne kongen i Kolosserbrevet 1… Han åpenbarer, han hersker og han forsoner. Det har aldri vært noen som ham, aldri! Les det kapittelet. “For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. “ v. 13-14

Omtrent 80 milliarder mennesker har levd på denne jorden siden Adam og Eva, 80 milliarder! Av det tallet har 15 milliarder levd de siste 20 årene. Halvparten av dem er i live nå, og vi vil nå 8 milliarder i år. Mitt spørsmål er:, av alle menneskene som noen gang har levd er det bare en håndfull som har gjort noen forskjell i verden. 

Men det er en! Han steg ut av himmelen, tok på seg skikkelse av et menneske, Gud-mennesket…fullt og helt Gud og fullt og helt menneske, Guds-hodets fylde kroppslig! Legg merke til når du leser dette kapittelet at det behaget Faderen at Jesus er over alt og alle. Faderen trakk seg tilbake og Sønnen trådte fram! Jesus ønsker å være den fremste i våre liv, ikke bare viktig. Han er før alle ting, og ved ham består alle ting.  

Av 80 milliarder som har levd vet du om en som skiller seg ut, fortjener noen i det hele tatt å bli nevnt i samme åndedrag? Se på ordene Jesus sa om akkurat dette emnet i Matteus 11:27 : “Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.”   Jesus åpenbarer Faderen, Han er bildet av den usynlige Gud!

Det greske ordet for «bilde» er «ikon»…det uttrykte bilde. Hvis du har sett Jesus, har du sett Faderen. Gud er usynlig, kan ikke røres og utilnærmelig, det vil si at du ikke kan komme til Gud uten gjennom Sønnen.

Av 80 milliarder mennesker født på denne jorden kan bare EN få deg til Gud Faderen! Fornuft vil ikke bringe deg dit, religion vil ikke bringe deg dit, og heller ikke ritualer!

Tenk sammen med meg på et par ting. Så vidt jeg vet, skrev Jesus aldri en bok, men det er utallige bind skrevet om ham, biblioteker over hele verden er fylt med bøker om ham. Han malte aldri et bilde, men har inspirert noen av de største maleriene i historien, museer er fylt med Jesus-inspirerte malerier. Han dannet aldri en hær som kunne kjempe for ham, drepe andre og forsvare ham, men det er en enorm hær av frivillige som vil leve og dø for ham. Han reiste aldri utenfor det lille landet Israel, men du finner hans disipler ii alle land.

Han forkynte i bare tre år, faktisk, ikke så mange ord, men mens du leser dette, grunner  millioner rundt om i verden på hvert eneste ord, dissekerer, analyserer hvert ord. Oversetter til andre språk slik at andre også kan vite om ham.

Så vidt jeg vet skrev han aldri en sang, men han er gjenstand for flere sanger enn noen annen i historien. Akkurat nå, mens du leser dette, synger mennesker rundt om i verden om ham og til ham. Han hadde bare noen få utvalgte menn som gikk sammen med  Ham, den håndfullen av menn er nå multiplisert med millioner.

Jesus åpenbarer Faderen!  Han underviste i bare tre år, men universiteter og seminarer har blitt grunnlagt i hans navn. I en alder av tolv underviste han de mest lærde religiøse menneskene i sin tid.

Jeg er sikker på at en i mengden må ha spurt ham: «Sønn, hvor gammel er du?» Han kan ha sagt: “På min mors side er jeg bare 12, men på min fars side er jeg eldre enn min mor og like gammel som min far. Jeg er før  alle ting.” På sin mors side ble han sliten og sulten. På sin Fars side gir han hvile til de trette og gir mat til fem tusen. På sin mors side sa han: «Jeg tørster» på sin fars side gikk han på vannet. Han er levende vann på sin Fars side. På sin mors side gråt han over at Maria og Martas bror var død. På sin Fars side gikk han til gravstedet med dem og reiste ham opp fra de døde.

 Å forklare Jesus er umulig. Å ignorere Ham er katastrofalt, Å fornekte Ham er fatalt! Han ikke bare ÅPENBARER Faderen, Han REGJERER over universet! Han er limet i galaksen. Ved ham ble alle ting skapt og ved ham består alle ting. Synlige og usynlige. Fyrstedømmer og makter, troner og herredømmer. Alle ting! Det er ingen naturlover, alle lover ble laget av ham, og naturen adlyder. Han har kraft til å skape og kraft til å bevare, kraft med en hensikt utover vår fatteevne.

Menneskekroppen består av millioner av celler. I hver celle er det staver som kalles kromosomer, i disse er det gener, i genene det er en DNA-kode for hver del av den kroppen…hvis du kopierte disse kodene til bokform, ville det være over 600 000 sider. 

En ung mann spurte pastoren sin om han trodde det var liv på andre planeter. Pastoren sa: «Nei, jeg tror ikke det.» Så hvorfor gikk  Gud til så mange anstrengelser for å gjøre alt dette. «Hvilke anstrengelser?» sa presten. Solen er 93 000 000 miles fra jorden og reiser med 186 000 miles per time. Det  tar lyset  8,5 sekunder å reise den avstanden. Det ville ta 4 1/2 år å nå den nærmeste stjernen. «Hvilke problemer?»

 Han ikke bare ÅPENBARER Faderen og REGJERER  over universet, Han FORENER alle ting med seg selv gjennom blodet på hans kors. Ved ham, sier jeg, enten det er ting på jorden eller ting i himmelen. (Kolosserne 1:20)

Hvis du skal finne himmelen som din evige bolig, må det være gjennom Guds Sønn, for han er ikke bare en vei til himmelen, Han er den eneste veien!

Bare for Jesus. 
Don
NB 1930