Lytt etter hissingen

LYTT ETTER HISSINGEN

Nyhetsbrev fra DD 2020

Det er mange stemmer som sinnene våre fanger opp. Jeg har funnet at det er klokt å sjekke disse stemmene med Guds Ord. Dersom stemmen ikke stemmer med det Gud allerede har sagt, om så bare litt, SÅ HØR ETTER HISSINGEN. I 1 Mos. 3 hadde Gud allerede talt. Hans Ord hadde allerede blitt talt til mennesket og det var godt.!

Slangen var allerede der. Han hadde blitt kastet ut av himmelen. Han gikk omkring og snakket var sluere enn alle de andre skapningene. Jeg er sikker på at stemmen hans var myk som smør og lett og lytte til. Han plukket ut kvinnen som den svakeste og begynte å vri og vrenge på Guds ord slik at det passet til kjødet. Kvinnen kjente og kunne si Guds Ord.

Slangen krøp ikke på bakken. Han hadde kanskje sitt eget TV show. Han gikk i dyre klær, og han hadde sin egen versjon av Guds sannhet. Han snakket glatt. Han presenterte en versjon av Guds sannhet som appellerte til kjødet. Kanskje en plan for hvordan du kan bli rik eller frisk ved en mirakel vitamin. Men hun LYTTET IKKE ETTER HISSINGEN. Hun gjentok Guds Ord  : «1 Mos3,31 «Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven; men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø.»

Men den sleipe og karismatiske slangen forandret på Guds Ord bare litt for å appellere til hennes kjød. Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal sssslett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gudsssss og kjenne godt og ondt.» Hvilken røre farget sannhet får oss inn i. 1. Mosebok 3:4 – 5 N11BM

Gjennom hele Guds Ord er det formaninger som vi kan lære av. Lotsssss kone f.eks. Vi kjenner ikke engang hennes navn. Vi blir bare fortalt at vi skal huske Lots kone. Hun hørte ordet som ble gitt av en engel. MEN HUN VALGTE NOE ANNET. (ordspill på engelsk)

Jakob ville heller BEDRA ENN Å TRO. (ordspill.) En bolle ssssuppe, han ønsket å ha Guds velsignelser gjennom førstefødselsretten samme hva det måtte koste.

Josefs brødre. De var fulle av misunnelse p.g.a. en velsignet bror. De burde ha vært oppildnet av Guds hånd over hans liv, men i stedet forsøkte de å drepe ham. De var sssssjalu. SJALU I STEDET FOR IVRIGE. (ordspill)

Når du lytter etter Guds stemme, vær sikker på at du IKKE  HØRER HISSINGEN. (ordspill)

De 10 ssssspionene som ble sent ut for å få et overblikk over landet og fienden kjente Gud av egen erfaring, de hadde sett at Han var trofast på sin Ord og at han var mektig i kamp. De så og besluttet med FRYKT I STEDET FOR KAMP. (ordspill)

Gjennom hele Guds ord finner vi eksempler på mennesker som lytter til den gale stemmen til tross for at de kjenner Guds ord.

Filistinerne kontrollerte Israel, men Gud reiste opp Samson for å slå dem gjennom en overnaturlige styrke han fikk gjennom å leve som en Nazireer.

Nazireer løftet besto av tre ting……

  1. Avstå fra vin eller sterk drikk.
  2. Avstå fra å klippe håret gjennom hele perioden.
  3. Unngå kontakt med de døde. Samson brøt dem alle.

Han ville heller ha LYST ENN TILLIT (ordspill).

Jesabel, den falske profetinnen. Ikke den sminkede kvinnen. Opprøreren mot Guds forutbestemte orden. Hun bøyet seg ikke for noen mann, hun er mannen i huset. Hun var tilbeder av Baal, mor av abort, baby morder og den opprinnelige kvinnefrigjører. Hun ville vært i gatene i dag hvor hun ristet sin knyttneve mot alt som er rett og rettferdig. Hun ønsket å drepe Guds profeter. Hun angrep sannheten de talte. Dersom du tror du kjenner demonen Jesabel og tror den virker lyst, så tror du feil Jesabel liker å SKRYTE OG PLAGE (ordspill) Guds folk. Hun ville vært sjef for LBTQGWXT bevegelsen. 

Jona hadde et spesielt kall over sitt liv. Han skulle bringe vekkelse til Ninive. Han ville HELLER DØ ENN Å GJØRE DET. (ordspill). Han ville heller GÅ TIL GRUNNE ENN Å PREKE (ordspill). Han flyktet fra kallet, han forårsaket problemer med sin ulydighet overalt hvor han gikk. Men når Gud ønsker deg i Ninive kan reise med SEIL ELLER HVAL (ordspill), men du skal gå til Ninive. Han tilbrakte tre dager i en stor fissssk.

Israels store konge, utvalgt og salvet, en mann etter Guds hjerte. Stjernen på Israels flagg er til hans ære. Fantastiske seire, en stor seierherre, men allikevel en mann som levde i en kjødelig kropp. Han hadde sine ØYNE PÅ PRISEN og som samson lyttet han til kjødet, han trodde JEG ER ER KONGEN OG KAN GJØRE DET JEG VIL. Han ville heller leke enn be.(ordspill). Han begikk hor og drepte for å dekke over.

Gjennom restriksjonene med corona viruset har jeg begynt å forstå hvorfor hunder løper mot døren når den er åpen….slipp meg ut, jeg har blitt sperret inne for lenge.

Se på noen nytestamentlige eksempler. Den rike unge herren, som stilte det perfekte spørsmålet og så ikke likte svaret. Hva må jeg gjøre for å bli frelst? HAN VILLE HELLER MISTE ENN VELGE. (ordspill) Vær oppmerksom når dine valg er basert på cassssh. Han ville heller BEHOLDE ENN GRÅTE.(ordspill)

Kontanter var den avgjørende faktor i en viss rik manns valg. Han hadde så mye at han aldri tenkte på sjelen når samlet sammen kontantene da han døde om kvelden. Han ville heller BYGGE ENN OMVENDE SEG. (ordspill). Jeg vil bare rive ned løene mine og bygge større. Han hadde MASSEVIS ENDA HAN IKKE HADDE NOE.(ordspill)

Det er forunderlig hva folk er villige til å gjøre for et stykke sølv. Hvilken historie hadde ikke Judas å fortelle. Han som var valgt til å være en av Jesu nærmeste venner. Tretti stykker sssssølv, han vil heller SELG ENN Å FORTELLE. (ordspill)

Peter lovte seg bort, i ssssin stolthet skrøt han av at han aldri ville forråde Herren. Han visste ikke at ånden er villig men kjødet er sssskrøpelig. Han valgt å FORNEKTE HELLER ENN Å STOLE PÅ.(ordspill)

Ananias og Saffira var begge løgnere. De ble båret ut som døde mennesker. De LØY OG DE DØDE, heller STJELE ENN FORTELLE SANNHETEN. (ordspill)

Og kong Agrippa ansikt til ansikt med verdens største evangelist, han ble nessssten frelst. Men han VEK UNNA HELLER ENN Å BLI OVERBEVIS! (overbevist)

Vi opplever seire i utfrielsen daglig og vi har planlagt flere reiser til forskjellige kirker. Takk for dine bønner og din støtte.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930