1 – Et kort blikk på en utfrielse

1 – Et kort blikk på en utfrielse (av Don Dickerman)

Det er svært viktig at kandidaten er komfortabel og har en viss forståelse av det som skal skje. Det er så mange uriktige forestillinger om åndelig frihet at det kan være klokt å fjerne noen av dem fra begynnelsen av.

Hollywood har skapt mange falske forestillinger om det onde og deres aktivitet i menneskene. Utfrielsesprosessen er ikke komplisert og burde ikke fortone seg skremmende for den enkelte. Det er aldri nødvendig å heve stemen eller å bli emosjonell under utfrielsen. Autoriteten er ikke i stemmeleiet ditt. Autoriteten er bare i Herren Jesu Kristi navn. Demonene forstår dette bedre enn oss.

Når du hever stemmen så viser du bare at du ikke forstår prosessen. Noen av «pinse-» erfaringene når det gjelder demoner har vært ødeleggende for å erfare ekte utfrielse, og indre helbredelse. Du må være under under den Hellige Ånds ledelse og under autoriteten av Jesu Kristi navn basert på Guds Ords autoritet.

Jeg begynner hver samtale med en bønn ligner på denne:

Far. Takk for denne stunden. Jeg tror at den er bestemt av deg. Jeg tror at du svarer på bønn nå angående (navn.) Jeg anerkjenner nærværet til Din Hellige Ånd og jeg takker Deg for det. Jeg trenger Din hjelp og Den Hellige Ånds ledelse. Led oss bare til områder hvor vi trenger å gå for at (navn) skal bli fri. Jeg vet at uten Deg kan jeg ikke gjøre noe som helst. Jeg stoler på Deg og vi forventer fullstendig frihet for (navn) i Jesu Kristi navn.

Informasjon er svært viktig for utfrielsen. Innsikt den Hellige Ånd vil gi deg når du lytter til personen og når du ser mulige områder der personen er bundet ved å sjekke skjemaet som fylles ut før utfrielsen finner sted.

Skjemaet (en norsk versjon vil bli lagt ut seinere) som fylles ut i forkant gir ikke bare verdifull innsikt og retning, men er også terapeutisk for personen som kommer til utfrielse. Den Hellige Ånd minner dem om ting når de svarer på spørsmålene på skjemaet, og mange ganger blir de minnet om at en eller annen hending kan være kilden til undertrykkelsen. Det er bra om de vet i forkant hvilke områder som lederen for samtalen vil ta tak i.

Det er nyttig å vite forskjellen mellom «besettelse» som er det eneste ordet som noen folk vet når det er snakk om demoner, og «undertrykkelse». Kristne kan selvsagt ikke bli besatt av demoner. Besettelse impliserer eierskap. Som kristne er vi eiet av Herren Jesus Kristus. Vi har blitt kjøpt og forløst ved Jesu dyre blod. Demoniske ånder kan ikke få adgang til en troendes ånd. Det er sjelen og legemet som demonene  kan og vil demonisere. De fleste som kommer til utfrielse forstår dette.