Ri av stormen

Nyhetsbrev 6. mai 2019

RI AV STORMEN

Apg 27,21-25 Og da de ikke hadde fått mat på lenge, stod Paulus frem midt iblandt dem og sa: I menn! I burde ha lydt mitt råd og ikke faret ut fra Kreta, så I hadde spart eder for dette vågestykke og denne skade. 22 Og nu ber jeg eder være ved godt mot; for ingen sjel iblandt eder skal forgå, men bare skibet. 23 For i denne natt stod for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører, som jeg også tjener, og sa: 24 Frykt ikke, Paulus! du skal stå frem for keiseren, og se, Gud har gitt dig alle dem som seiler med dig, til gave. 25 Derfor vær ved godt mot, I menn! for jeg setter min lit til Gud at det skal bli så som det er sagt mig.

Kjenn lukten av den salte luften når du leser kapittel  27. Hør tordenen og se lynene, den hylende vinden og de mørke skyene. Paulus  ble sendt til Roma, han var en fange på skipet, men før det var gått lang tid ble han kaptein. For å komme dit hvor Gud hadde kalt ham å gå, var det nødvendig å RI AV EN STORM. Noen ganger opplever vi det i vår vandring med Gud. Mange ganger påvirkes våre liv av andres beslutninger, som i tilfellet med Jonas. Hans beslutning om å løpe fra Guds kall, påvirket en «båtlast» av mennesker.

Vi kan befinne oss i minst fire typer stormer.

  1. Stormer som er en del av naturen. Bare det å være en del av verden. Det regner på den rettferdige og den urettferdige.
  2. Stormer som blir skapt av dumme beslutninger. (som Jona). Her forvillet de seg inn i en storm fordi de lyttet til verdslige i stedet for Guddommelig råd.
  3. Stormer som Gud sender oss inn i for å lære oss noe. Som da disiplene ble sendt i forveien for Jesus, og Han kom til dem gående på vannet.
  4. Stormer som vi blir dratt inn i av andre mennesker. Dårlige foreldre, dårlige venner, dårlig lederskap. Vi kan havne i stormer av mange forskjellige grunner.

Apostelen Paulus og 276 mennesker befant seg i en voldsom storm på grunn av en verdslig beslutning. Skipets eier hadde frakt å levere, penger var involvert. Høvedsmannen var sendt fra Roma for å bringe  Paulus, hadde en fange å levere. Værvarselet var ikke bra. Paulus, Guds mann rådet dem til ikke å seile. De fulgte ikke Guds råd og seilte inn i en massiv og ødeleggende storm på Adriaterhavet.

Det er interessant å merke seg «storm-stopperne» som tror at du kan snakke til  et værutbrudd og stoppe det. Paulus gjorde det ikke, og han visste selv navnet på stormen –  Euroclydon. Paulus lyttet til Gud etter visdom mens han var i stormen. Hans hjerte var i tråd med Gud og han rapportert til mennene hva Guds Ånd hadde gitt til ham. Paulus sa:”Ikke seil, ikke seil, vi kommer til å seile inn i en farlig storm. Det vil bli store  tap! “Men de seilte allikevel.

Jeg hørte en gang Dr. Adrian Rogers si at det var minst fem måter å gjøre en dårlig beslutning på. Det var det kapteinen og høvedsmannen hadde gjort. Disse dårlige beslutningene faller ifølge nå avdøde Dr. Adrian Rogers inn i disse.

Dårlige beslutninger er ofte:

  1. Gjort i hastverk
  2. Basert på verdslig visdom.
  3. Tar den letteste veien ut.
  4. Følger mengden, majoriteten tar som oftest feil.
  5. Baserer sin avgjørelse på omstendighetene.

Dette er absolutt det som skjedde her. Hvilke viktige leksjoner er det i denne stormen? Gud brukte et helt kapittel i Bibelen for å snakke om denne stormen. Les kapittelet. La Gud tale til deg. Paul skulle til Roma! Gud sa det var det han skulle. Han gikk villig. Jona skulle til Nineveh, Gud sa han skulle. Han kunne reise med seil eller med en hval, men han skulle. Førsteklasses eller fiske klasse, men han gikk, han tilbrakte tre netter på en “skumblubbermadrass”, men han dro til Nineveh. Paul skulle til Roma fordi Gud sa at han var på vei dit. Ingen storm på sjøen kunne forhindre det.

Denne stormen var så kraftig (vers 14-21) at mannskapet ikke klarte å hanskes med skipet. De måtte «la det ri av». Selv om du er i Guds vilje, betyr det ikke at du ikke trenger å rive av stormen! Selv midt i stormen vil Gud minne deg om hans kall og hans hånd over livet ditt. Hvordan du oppfører deg  i stormen, vil påvirke alle rundt deg, i dette tilfellet var det 276 menn. Paulus ble skipets kaptein. Mannskapet lot skipet seile sin egen sjø, de hadde ikke kontroll. De kastet sin last og sitt overskudd over bord, deres ressurser var nå oppbrukt.

Alt håp var borte . ALT HÅP VAR VEKKE!  For et forferdelig sted å være! Men da det viste seg at alt håp var borte, sendte Gud HERRENS ENGEL (kanskje Jesus selv) og fortalte Paulus: «Vær godt mot» Hva ??ved godt mot”  Hva??

Nesten alltid er budskapet englene kommer med: «Vær ved godt mot, ikke tap motet.» Kanskje Paulus siterte fra Salme 107 da dette skjedde, (v.23-29).

23 De som for ut på havet i skip, som drev handel på store vann, 24de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. 25 Han bød og lot det komme en stormvind som reiste store bølger. 26De for opp mot himmelen, de for ned i avgrunnen, deres sjel ble motløs i ulykken. 27De tumlet og ravet som en drukken mann, med all deres visdom var det forbi. 28 Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. 29 Han gjorde stormen til havblikk, og fikk bølgene til å tie.

Kanskje du aldri har vært på et skip som er midt i stormen, men jeg vedder på at du har vært i en annen slags storm. Kanskje du prøver å navigere deg gjennom denne stormen akkurat nå.

Kanskje alt håp forsvinner. Du ser ingen vei, men katastrofen  kommer i denne stormen. Du trenger et ord fra Gud. Det er folk rundt deg, men det ser ikke ut som de kan hjelpe. Du forårsaket ikke stormen, men du er i den. Paulus var midt i fortvilelsen da han sa: «I natt sto det hos meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener …» Merk at han ikke sa hvem jeg noen ganger tjener. Paulus visste hvordan det var å være i  fengsel og i tilsynelatende håpløse situasjoner, han visste hvordan det var å gå i tro og ikke i det øynene så. Han stolte på at Gud alltid er større enn stormene!

Noen ganger er det nyttig å vite hvordan du kom inn i stormen. Paulus var i stormen ikke på grunn av sin ulydighet, men på grunn av en dum avgjørelse fattet av noen andre, demoner  forsøkte å hindre ham i å komme til Roma. Engelen sa til Paulus: «Vær ikke redd, Paulus; du må føres fram for keiseren … «

Gud har sagt at det var hans vilje at Paulus skulle til Roma, det var tilstrekkelig og alle demonene i helvete kunne ikke hindre det. Noen ganger må du ri av stormen, selv om du ikke er årsaken til at du er i stormen, ri den av basert på Guds trofasthet. Stormen vil passere og du kommer tilbake på solid grunn, Paulus trengte bare at Gud var i stormen sammen med ham!

Bare  for Jesus,

Don

DNB 1930