LES MINE LEPPER

LES MINE LEPPER

JUL 10, 2020NEWSLETTERS

Sal 40,1-4 Til sangmesteren; av David; en salme. 2 Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. 3 Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste. 4 Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.

Du er forpliktet til det du bekjenner. Si det igjen? Forklar. Du er forpliktet til det du bekjenner. Det du bekjenner, det du sier, er det du tror. Det du tror er det du vil gjøre. Negativ bekjennelse gir negative følelser og en negativ livsstil. Den åpner for Satan, og lukker seg for Gud. Bekjenn de positive løftene i Guds ord. Tro at de vil bli virkelighet i livet ditt, bli en virkelighet i ditt eget liv og du vil bekjenne deg til dem. Bygg tro.

Ikke tillat negative bekjennelser å ødelegge bygningen din. Bygg din tro gjennom bønn, Guds Ord, gudelig rådgivning, taler, lovsang og en holdning av lovprisning fra hjertet. Hør : Gi Gud det negative. Nekt å bli værende i det. Når du føler at du vil klage på noen, om en urettferdighet eller et traume som ble begått av en annen person, så tal til Gud på en fjelltopp eller i ørkenen….ikke snakk med et annet menneske om din klaging. Ikke la klagingen leve inne i deg. Bekjenn synd, bekjenn din egen og det som andre har gjort mot deg, be om å bli renset. Bekjenn det som samvittigheten overbeviser deg om, ikke dekk det til. Den Hellige Ånd er sannferdig, når du er overbevist, så bekjenn det.

Baser din samtale på din tillit til Gud, ikke stol på dine følelser. Husk dette, Gud vil bruke dine ord til å gi deg et nytt liv. Gud bor i lovprisningen til sitt folk…ikke i klagene og kritikken. Han bor i vår lovsang. Begynn å kommunisere positivt, bli i en kommunikasjon som er positiv.

Forestill deg selv i et rom med to dører. En dør er alltid åpen, den andre er alltid lukket…..et valg du har gjort. Ved en dør står gud, ved den andre står Satan…bare du kan åpne døren. Når en dør er åpen, så er den andre lukket! Du kan lovprise din vei ut av alt. Selv smerten fra fortiden. Selv om du blir matt av å høre dette, så vil det synke inn når du har hørt det lenge nok. Det er et valg DU må gjøre. DU må bestemme deg for om du ønsker å bli fri fra fortiden. DET ER DU SOM MÅ GJØRE VALGET. Dersom du ønsker helbredelse så er det noen ting DU må gjøre. TILGIVELSE OG LOVPRISNING er ikke et valg du kan gjøre. DU MÅ GJØRE DET. 

Lovprisning har en underfull løftende kraft. 1 Samuel beretter om en tid da Kong Saul ble plaget med en ond ånd. Hvilken underfull vei å bli kvitt fienden når han angripe med plaging i tankene….. Lovprisning. Pris Gud, pris folket du elsker. Aldri fordøm eller kritiser, det er som boomeranger for ånden.

Martin Luther sa, “Når jeg ikke kan be, så synger jeg”. Det du fokuserer på vil til slutt bli en del av deg. Fokuser på Gud. Forsøk KIKK OG STIRR prinsippet..bare kikk på problemene og omstendighetene, men stirr (vær opptatt av) Jesus! I 2 Krøn er det en beretning om Josjafat. Han ble fortalt at det var en hel mengde mennesker som kom mot ham fra andre siden av sjøen. Han innså til fulle vanskeligheten og han gikk til Herren med problemet at DET VAR FOR STORT FOR HAM. Kampen ble vunnet gjennom lovprisning. Ord kom til Josjafat gjennom en av de unge mennene: Han satte sangere til å gå syngende foran armeen. To av fiende armeene begynte å kjempe mot den tredje. Når de hadde ødelagt dem, så gikk de løs på hverandre til dalen var fylt med døde kropper av fienden og “ingen slapp unna”. Ikke bare ga lovprisning seier, men den ga en stor belønning. De fikk en rikdom som ikke hadde drømt om.

Det var to sanger i denne kampen. Før kampen var det en lovsang. Etter kampen var det en sang om utfrielse! Husk, dersom du VELGER å takla din smerte og din fortid på Guds måte…Kampen er Herrens og du kan erfare både seier og belønning når du lovpriser Ham. Ikke dvel ved hva du har forsøkt og har mislykkes med, vær opptatt med hva som er mulig for deg å gjøre. Gå framover!

Fortiden er en sump…en forferdelig sump! Det følgende verset sier,” …og han la en ny sang i min munn, lovsang for vår Gud: mange skal se det, og frykte, og stole på Herren.” David kjente godt til ulykke. Han hadde en smertefull fortid. Saul behandlet ham ikke bra! Når noen hater deg så mye at han forsøker å drepe deg, så kan vi konstatere at det er et smertelig minne. Når du blir minnet på av Guds profet at du har begått ekteskapsbrudd og mord og at din synd er åpen for himmelen, så kvalifiserer det til psykiske plager. Når barna dine nekter å tjene Herren og søke det som Gud har gitt deg, så kvalifiserer også det til bekymrede tanker.

Det var en periode da David var “svært bekymret” i begynnelsen av sitt liv. Han ledet sine menn i kampen og vendte hjem bare for å befinne seg midt i “ødeleggelsen.” Folket snakke tom å steine ham. De gråt til de ikke hadde krefter til å gråte mer. Deres koner, deres barn, deres eiendeler hadde blitt tatt til fange. Det enkle svaret til hans enkle bønn var: “1 Sam30,8 Og David spurte Herren: Skal jeg sette efter denne røverflokk? Kan jeg nå dem igjen? Herren svarte: Sett efter dem! Du skal nå dem igjen, og du skal frelse fangene!ne”. Noen av de mest utfordrende ordene i hele Guds Ord finner vi i dette kapitlet.

Oppmuntre deg selv i Herren. Ikke vent på andre, kanskje ingen vil komme, de har sine egne problemer. Oppmuntre deg selv i Herren – SETT ETTER DEM. Antakelig er det slik at dersom du venter så er det ikke sikkert andre vil oppmuntre deg allikevel. Kanskje vil de kritisere deg og fordømme deg. Oppmuntre deg selv i Herren. Ansvaret for helbredelse ligger i DINE HENDER. I ulykken, så ta tak i livet ditt ellers så vil noen andre gjøre det. Du kan velge å bli helbredet. Smerten i fortiden er bare smerte fordi du tillater deg å være det. Rens fortiden, FORFØLG dagen i dag.

Jeg har lært gjennom mange års tjeneste…dersom du er avhengig av andre at de skal forandre ting i livet ditt, så er faren stor for at ting vil bli værende uforandret. DU må ta initiativet. Gjør noe annet. John Hagee sier: “LES MINE LEPPER, GÅRSDAGEN ER FORBI”. Satse på dagen i dag, planlegg for i morgen, du har ikke noe annet! SETT ETTER DAGEN I DAG. SE FRAMOVER! RENS FORTIDEN – SETT ETTER DAGEN I DAG!

“Jeg søker ingen reise tilbake over tidens hav. Jeg vil alltid gå framover. Jeg tror Gud ønsker at dagen i dag skal bli bedre enn fortiden, og at framtiden skal bli bedre enn i dag”. John Ireland

Se alltid framover, å bryte løs fra fengselet og fortidens sump er et valg bare du kan gjøre. Bekjenn det…gjør din bekjennelse til ditt kall. “Fortiden er forbi og jeg går framover”.

Må Gud velsigne deg rikelig!

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930