En utfrielsesbønn

Kjære venn!

Du har nå arbeidet deg gjennom bønnene som jeg foreslo. Det er grunnleggende viktig for at ut bønnen om utfrielse skal bli vellykket.

Du har også fått en ide om det som plager deg og som kan ha demonisk opprinnelse.

Bønnen jeg bruker er en oversettelse av bønnen Don Dickerman bruker i sin video Courtroom deliverance. Husk at det ikke er predikanten sin autoritet som er viktig. I Jesu Kristi navn får du og jeg vår autoritet.

Gjenta etter meg den første delen av utfrielsen. Deretter vil jeg binde demonene og befale dem å forlate deg. Til slutt vil jeg be om Gud`s velsignelse over ditt liv.

Husk at utfrielse ikke er for ufrelste  mennesker. Utfrielse er «barnas brød». Målet med utfrielsesbønnen er frihet til å leve et liv innviet til Jesus.

Vær frimodig!

En utfrielsesbønn