4 – Forutsetninger for en vellykket utfrielse

4 – Forutsetninger for en vellykket utfrielse (av Don Dickerman)

Det er tre grunnleggende forutsetninger for utfrielse:

Utfrielse og helbredelse er BARNAS BRØD.

Matt 15,21-28 Og Jesus gikk bort derfra, og trakk sig tilbake til landet ved Tyrus og Sidon. 22 Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. 23 Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. 24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. 25 Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. 27 Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. 28 Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.

Det kan ikke være noen utilgivelighet.

Mt. 18,23-35 Utilgivelighet er en Gudgitt tillatelse for demoner til å plage troende. Dette er svært klart. Utilgivelighet vil blokkere en utfrielse. Dette inkluderer også utilgivelighet overfor en selv. Mange ganger har jeg erfart at det ikke har vært noen respons, ingen ting hendte og jeg fant at grunnen til dette var utilgivelighet som ikke var tatt tak i. Sinne, bitterhet, harme osv……

Ingen utfrielse vil finne sted dersom personen ikke er villig eller ønsker å bli fri.

Utfrielsen involverer ALLTID personens vilje. Dersom personen ikke er villig i å bekjenne og ta avstand fra ALL synd, så kan den/ vil den blokkere utfrielsen. Jeg har møtt «forherdet sinn» – ånder i folk som ikke er villige til å ta avstand fra homoseksuell eller pervers livsstil. Mennesker som ikke er villige til å ta avstand fra røyking er et annet eksempel. Rom. 1,24: «som vanærer sin egen kropp.» Det er lurt å finne ut om disse tingene før du begynner prosessen.

Personen må være frelst, ren og villig. Det er godt å lede dem i en bekjennelses bønn. Be dem om å be bønnen høyt for å bryte kraften til demonene som er på utsiden. Vi bruker kraften i bekjennelsen og handler på den. 1 Joh. 1,9

Jeg leder dem i en bønn som i bunn og grunn er tredelt. Å bekjenne frelsen, å omvende seg fra åpenbare festningsverk og demoniske tillatelser og anerkjenne den fulle betydning av korset…Jesus som Frelser og Herre, Utfrier og Helbreder, og Den som bryter forbannelsens makt. Bønnen kan lyde omtrent slik: (Personen gjentar det høyt etter deg. Vedkommende har også mulighet til å bruke andre ord):

«Far. Jeg takker Deg for Jesus og for min frelse. Jeg er så glad for å ha blitt født på ny og for at jeg har evig liv. Du er Frelseren og jeg er synderen. Takk for din tilgivelse. Fordi du har tilgitt meg, så tilgir jeg andre. Alle som har skadet meg, løyet for meg, skuffet meg, gjort ondt mot meg tilgir jeg. Jeg omvender meg fra utilgivelighet, jeg vet det er synd. Jeg omvender meg fra sinne, bitterhet, hevn, hat, harme, misunnelse, sjalusi…og alle lignende synder. Jeg legger dem under Jesu Kristi blod. Jeg bryter Satans makt og rett til mitt liv. Jeg bekjenner Jesus som min Frelser og Herre, min Utfrier og Helbreder og som Den som bryter forbannelsens kraft. Jeg velger å være fri og jeg vil bli fri i Jesu Navn. Amen.!

Det er ikke uvanlig for kandidaten at han begynner å kjenne det demoniske nærværet selv før du begynner å tiltale demonene. Onde ånder føler seg svært ukomfortable og begynner ofte å manifestere seg på en eller annen måte. Det mest vanlige er ubehag i magen, uvanlig nervøsitet, bekymring, kanskje skjelving. De kan begynne å ha bisarre tanker, tanker som ser ut til å angripe deg, kaster tvil og falske anklager i sinnet til kandidaten mot deg…eller som forteller deg at de må være gale som tror at noe slik til virke osv.

Det er nyttig å advare kandidaten om demonenes taktikk slik at deres kraft og den forvirringen de forsøker å skape svekkes. Forklar for kandidaten hvordan demonene går ut – vanligvis gjennom pusten, med et sukk eller et dypt pust, host, gjesp, kanskje kvalme og oppkast, men vanligvis er det enkelt og lett og det er ingen grunn til å være redd. Forsikre dem om at demonene ikke vil forlate dem og gå til noen annen. Demonene vil ikke gå til barn eller familiemedlemmer. Demonene forsøker å gi kandidaten en slik frykt. Forklar at du vil binde demonene og gi dem spesielle instruksjoner og de vil adlyde befaling gitt i Herren Jesu navn. (Det er viktig å bruke Herren Jesu Kristi navn….»Jesus» var hans jordiske navn og demonene vil forsøke å gjemme seg bak det ved å si «han mener Jesus fra Mexico» eller noe slikt. Han er HERRE og HAN ER KRISTUS, Guds salvede. Ingen demoner kan stå imot det navnet.)

Det er nyttig å forklare hvilken respons personen kan forvente seg å få når du begynner å befale onde ånder. Responsene er mange og forskjellige. Det vanligste er at kandidaten hører responsen i sinnet og rapporterer hva de hører til deg. Det er også vanlig for personen å se mentale bilder eller ord. Det er bra å be kandidaten holde øyene lukket slik at de ikke blir distrahert og å fokusere på det som blir åpenbart. De kan også føle mange forskjellige ubehag under prosessen. «Brystet mitt brenner», «jeg føler trykk i ryggmargen», «magen min blir urolig», «hodet mitt singler på toppen», «jeg kan ikke stoppe øynene mine fra å flakke opp og ned», «hendene mine brenner», «jeg blir svært kald….eller varm», «jeg har fått en forferdelig hodepine», «nakken og skuldrene mine blir stive», «det føles som om det er noe som beveger seg i pannen min», …..mulighetene er mange når de onde åndene begynner å manifestere seg.

Den Hellige Ånd tvinger demonen til å respondere på navnet Jesus Kristus og til befalingene gitt i Hans navn. Englene kommer med hjelp gjennom denne kampen. Du vil seire i kampen og du må være trygg på det. Husk, det er ikke Jesu blod som er autoriteten. Det er Jesu Kristi navn. Blodet er for tilgivelse og rensing. Navnet er for autoritet.

Etter at du er sikker på at personen er klar og du føler at den Hellige Ånd leder deg til å fortsette, så er du klar til å befale i Herren Jesu Kristi navn.

En generell befaling til å binde onde ånder.

I HERREN JESU KRISTI NAVN, GUDS OPPSTANDNE SØNN, HAN SOM SEIRET OVER DERES MESTER OG TRAMPET PÅ HAM, JEG BINDER NÅ ENHVER ÅND SOM PÅ NOEN MÅTE ER ASSOSIERT MED (navn)

ENTEN DE ER I HAM/henne ELLER HENGER VED HAM/henne.

JEG PLASSERER DERE NÅ UNDER JESU KRISTI AUTORITET OG BEFALER DERE AT DERE SKAL VÆRE LYDIGE. JEG BEFALER AT DERE IKKE SKAL SKADE (navn)

DERE KAN IKKE FORLATE HAM/henne OG GÅ TIL NOEN ANDRE.

DERE BEFALES TIL IKKE Å DELE DERE OPP ELLER FORMERE DERE OG DERE KAN IKKE BRUKE NOEN SLAG AV LURERI OG BEDRAG. DERSOM DERE ALLEREDE HAR DELT DERE OPP, SÅ BEFALER JEG AT DERE SKAL FORENE DERE TIL EN.

JEG BEFALER OGSÅ AT DERE IKKE KAN BE ANDRE OM HJELP OG DERE KAN IKKE GI ARBEIDSOPPGAVENE DERES VIDERE TIL ANDRE. OM DERE GJEMMER DERE ELLER SOVER, OM DERE BRUKER HYLLER, OM DERE FLYTER FRITT RUNDT, OM DERE KOMMER ELLER GÅR —SÅ BETYR DET INGEN TING. ENHVER ÅND SOM PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED (navn)….DERE MÅ STOPPE ARBEIDET DERES OG UMIDDELBART STILLE DERE UNDER JESU KRISTI AUTORITET.

NÅR DERE BLIR BEFALT, MÅ DERE REPARERE ALL DERES SKADE, SAMLE SAMMEN ALLE DERES GJERNINGER OG IKKE LA NOE VÆRE TILBAKE.

DERE BEFALES IKKE Å NØLE ELLER HENGE IGJEN. DERE VIL GÅ UMIDDELBART OG DIREKTE TIL AVGRUNNEN I HELVETE.

I HERREN JESU NAVN BINDER JEG NÅ PRINS DEMONEN, DEMONEN SOM GIR UTTRYKK FOR AT HAN ER SJEF. JEG BEFALER DEG Å KOMME FRAM UMIDDELBART OG IDENTIFISERE DEG SELV. DU VIL TILKJENNEGI NAVNET DITT ELLER DIN FUNKSJON I KANDIDATENS LIV OG DU MÅ GJØRE DET NÅ!

(Da Jesus helbredet den demoniserte fra Gadarener landet, så spurte han «hva er ditt navn? Demonene svarte Legion, for vi er mange..»)

På dette tidspunkt så kan personen begynne å vri litt på seg, kanskje vri hendene, og være litt forvirret dersom du må gjenta befalingen til du får et svar. Ofte er det den første tanken som kommer opp i personens sinn. Vanligvis vil det være et navn fra Gresk mytologi, eller et bibelsk navn, noen ganger det det Beelzebub eller Abaddon, navn fra Bibelen. Jeg har møtt demoner som sier de er Satan. Men du kan være sikker på at Satan ikke bor i individer som ikke har noen innflytelse over verdensbegivenhetene.

Kanskje du blir ledet til å befale at prinsen gir deg informasjon om hvilke andre demoner som er tilstede. Hvor mange eller hvor mange «prins» demoner. ( En prins er vanligvis sjef for et lite kongerike som har blitt dannet i individet). Kanskje du vil la den Hellige Ånd vise deg hvilke ånder som er tilstede, men du har god informasjon fra opplysningsskjemaet som er fylt ut. List dem opp og befal dem å gi deg et «ja» dersom de er tilstede. Du trenger bare å bestemme om de har adgang til å være der…tillatelse som kan være fra individet eller fra Gud. Dersom de ikke har noen lovlig adgang, så må de gå dersom de blir kommandert til å gå i Jesu Kristi Navn.

Minn personen på at den Hellige Ånd kan åpenbare ting som ikke har kommet opp tidligere og be dem fortelle deg alt som blir åpenbart. Det kan være et «festningsverk» som må rives ned.

Dersom du er sikker på at det ikke er flere ånder, så gå tilbake og sjekk igjen…f.eks. slik:

«ER DET EN FRYKT ÅND TILSTEDE? DERSOM DET ER SÅ MÅ DU GI HAM ET «JA» AKKURAT NÅ I JESU KRISTI NAVN.» Vær helt sikker på at alt er borte. Be så om at individet blir fylt med Guds Hellige Ånd. Løs Åndelige frukt, spesielt når personen har vært røvet av de onde åndene. Oppmuntre dem og gi dem råd og verktøy om hvordan de kan leve videre i frihet slik at de ikke lar fienden infiltrere dem igjen.

DNB 1930