Å være ekte er viktig

April 2017 Don Dickerman

Å være ekte er viktig!Mange av de hedenske praksisene og ritualene til de forskjellige demonmaktene som ble tilbedt i tidligere tider, blir fortsatt praktisert i dag i en annen form. Mange av de hemmelige samfunnsorganisasjonene gjennom deres løfter og gamle eder kaller fortsatt på demonene for å få hjelp av dem. De nevner navnene på demonene i sine private ritualene og blir ledet til å tro at de fører med seg makt og kontroll.

Løgnene er de samme. Demonene mottar tilbedelse på en måte som nå er akseptert og ettertraktet. Du ville ikke tro hvor mange mennesker som går gjennom utfrielse og somfinner ut at noen av edene som er gjort og løftene som er gitt, løfter og seremonier som en eller annen av forfedrene deltok i eller kanskje av de selv, som har gitt tillatelse til demoner i deres liv! Navnene på demonene vi møter gjennom disse hemmelige samfunnene, (brorskap og sororiteter), organisasjoner er bemerkelsesverdig konsekvente. Disse demonmaktene er de samme som deres forfedre tilba gjennom tilbedelse av solen, månen, elvene, osv. Mitt poeng er at demonene har tilpasset seg våre «framskritt» og deres strategi har endret seg noe.

Men … hva med forandringen som skjedde under Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse? 4.000 år med demonisk innsats for å stoppe Kristi fødsel mislyktes. Den intense innsatsen for å eliminere ham gjennom døden, mislyktes også. Tror du det var krise i djevelens hovedkvarter?

Jeg kan se det for meg. Alle topp demonene kalles inn. Festlighetene har stoppet. Det som så ut som en demonisk seier kaller nå på en snuoperasjon. Deres forsøk på å ødelegge Israel ville fortsette, men nå var det mer komplisert. Frelseren, den Underfulle rådgiveren, den Mektige Gud, var ikke død. Han var oppstått. Han hadde seiret over døden. Han hadde befalt disiplene å helbrede de syke og kaste ut demoner. Han hadde gitt dem autoritet i sitt navn.

Satan visste at noe var i anmasj. Han visste at Jesus hadde lovet å sende den Hellige Ånd. Han kjente til profetiene i Bibelen. Men nå er det ikke bare nasjonen Israel som han forsøker å ødelegge. Han må «ta seg av» en hærskare hedningekristne. Han måtte forsøke å ødelegge Kristi kropp. Det skrevne Guds ord ville bli en stor innflytelse i verden. Tror du at den demoniske verden har møter og strategikonferanser? Jeg tror at det var travelhet og møter som fant sted på høyt nivå da Jesus gikk ut av graven, og graven kunne ikke holde ham.

Jeg kan høre hvordan demonene skriker i smerte da den levende Herre Jesus sto opp fra de døde. Ropet etter hjelp fra lederne gikk gjennom atmosfæren. Satan skalv, men allikevel ropte han ut i sinne. Nå var det et nytt problem. Smarte angrep på viktige individer må finne sted. Drep apostlene, stopp budskapet, forfølg, skad eller drep etterfølgerne av evangeliet.

Jeg tror det er regelmessige strategi møter i mørkets kongerike. Selv nå en troende opplever utfrielse og nyheten om dette når fram til territorial åndene, så er jeg sikker på at de diskuterer ting som dette: «Hva virket tidligere? Hvordan fikk vi adgang til dette livet fra først av?»

La oss forsøke det igjen. La oss gjøre noe lignende og se hvordan han reagerer. Nye demoner blir satt på jobben. Ingen av demonene er allmektige eller allestedsnærværende, selv ikke Satan. Allvitenhet er ikke karakteristikk på en demonmakt. Og de er ikke uforanderlige, snarere det motsatte.

Mens deres taktikk alltid inkluderer å stjele, drepe og ødelegge, så må de tilpasse seg ulike situasjoner. Da Jesus gjorde det mulig for alle å bli frelst, måtte det gis stor oppmerksomhet for å hindre verden i å vite dette. Når folk trodde og mottok Kristus, måtte det legges stor innsats for å holde de nye troende i en viss grad av mørke. Satan visste hva Jesus kunne gjøre; Han vet at Jesu kraft kan utrette mirakler. Det han ikke visste, er hva Jesus kunne gjøre gjennom en troende.

Han visste at han ikke lenger hadde nøklene til døden, helvetet og graven. Jesus tok dem fra ham og sa: . Åp1,18 Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Han vet at han ikke kan gjøre noe for å hindre kraften og autoriteten som Jesus gir fra å være ekte … Han kan bare gjøre noe for å holde mennesket fra å kjenne og handle på det.

Jeg er ganske sikker på at det ble diskutert om «den lille Jesus» som de ville ha med å gjøre. De hadde hatt en Jesus å kjempe mot og nå ville det være tusenvis og millioner å kjempe mot som bar hans autoritet.

Den Hellige Ånd begynte å leve i hver ny troende. Han lærer, leder, trøster, går ved siden av og gir kraft til troende etter hvert som de lytter til Ham og lever etter Guds Ord. Demonene må være flittige. Jeg føler meg sikker på at dette ble diskutert på beredskapsmøtet. Satan må ha formant sine sterkeste demoner med inderlighet.

«Vi må hindre mennesket fra å tro, og vi må forhindre at troende tar i bruk sine rettigheter i Kristus.» Hensikten vil forbli den samme, bare med forskjellig og oppdatert taktikk, hele tiden med relevante oppdateringer om strategi. «Oppdateringene» må gå ut i det demonske riket oftere enn de gjør på våre datamaskiner. De må hele tiden søke etter nye og oppdaterte måter å skape tvil og vantro. Jeg forkynte en gang en tale som jeg kalte «Synden som kvinner oftest begår» … den fikk mye oppmerksomhet. Svaret bør ikke overraske deg , det er også synden som oftest begås av menn. Det er vantro! Det har alltid vært Satans metode; Skape tvil om hva Gud sier og hvem Gud er.

Jeg er trist i dag på grunn av bedraget som blir omfavnet på prekestolen. Det flommer over av «profetier» som sjelden eller aldri er nøyaktige, og allikevel er det mange i Kristi legeme som flokker seg om dette villedende budskapet. Kjødet ønsker dette de er aldri nøyaktige, og likevel mange i Kristi legeme flocker til denne villedende budskapet. Kjødet ønsker å bli oppildnet av dette budskapet. Jeg blir opprørt av søppelposten som blir spredt rundt av falske forkynnere. Demoner gleder seg over bedraget til disse falske forkynnerne av evangeliet.

Det som berører meg mest, er at dette kommer fra folk som vet bedre. Jeg er ikke lei meg for å si dette, men jeg beklager at det kan fornærme noen. Når vi går i autoriteten til Jesu navn, har jeg funnet at den er best kjent ved å være «fornuftig» og «normal». Å oppleve det overnaturlige betyr ikke at vi har blitt unormale. Jeg vet at mange av dere vet hva jeg mener. La oss bare være ekte når det gjelder evangeliet og Herren vi representerer.

Gjennom alle de årene jeg har vært i tjenesten så har jeg lært at det er få ting som er mer effektivt enn å «være ekte». Å være ekte er noe stort. Gud velsigne dere alle.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930