Bønn om tilgivelse.

Bønnene er formulert av Don Dickerman

Lytt til den Hellige Ånds stemme når du arbeider deg gjennom disse forskjellige bønnene. Kanskje Han vil minne deg på noe spesielt som han ønsker at du skal ta et oppgjør med.

En bønn om tilgivelse

«Far, fordi du har tilgitt meg, så velger jeg å tilgi andre. Jeg tilgir enhver som har skadet meg, løyet for meg eller skuffet meg. Jeg bekjenner som synd det jeg ikke har tilgitt og omvender meg fra det. Jeg mottar Din tilgivelse og bruker den i mitt liv til å tilgi meg selv. Takk for din nåde og miskunnhet i Jesu navn. Amen.»

En bønn for å bryte okkult aktivitet

«Far, jeg tar avstand fra ethvert bånd, eller avtale som jeg gjorde med Satan og mørkets rike. Jeg vet at det ikke kan være noen gyldig kontrakt med en løgner. Jeg tar avstand fra ethvert ord, ed eller avtaler som jeg gjorde med Satan og jeg velger å være totalt fri fra dem. Jeg velger å bli renset fra ethvert bånd med Satan i Jesu navn. Amen.»

Bekjennelse for å bryte sjelebånd

«Far, jeg bekjenner synden som gjelder seksuelle relasjoner utenfor giftemål. Jeg tar avstand fra denne syndige aktiviteten i Jesu navn. Jeg kaller tilbake den delen av meg som ble gitt til en annen, og jeg tar avstand fra delen av en annen som kan ha kommet til meg. Jeg tar avstand fra sjelebånd med .. og velger å være fri i Jesu Kristi navn. Amen.»

Bekjenn og ta avstand fra falske religioner.

«Far, på grunn av mitt forhold til deg gjennom din sønn Jesus Kristus, og i Hans navn, så tar jeg avstand fra alle forbindelser med hedensk tilbedelse, falske guder, falske guddommer, og enhver befatning med dem. Jeg tilgir mine forfedre for deres befatning med dem og jeg bryter alle bånd til enhver religion som fornekter at Herren Jesus er Gud. Han alene er Herre. Han alene kan tilgi synd og gi mennesket evig liv. Jeg stoler helt og fullt på Jesus Kristus, og jeg tar avstand fra syndene til mine forfedre, i Jesu Kristi navn. Amen.»

Bryte generasjonsforbannelser

«Herre Jesus Kristus.

Jeg tror at du er Guds Sønn, og den eneste veien til Gud. Jeg tror at du døde på korset for mine synder, og at du sto opp fra de døde.

Jeg tror at du på korset ble gjort til en forbannelse for enhver forbannelse som skulle ramme meg. Slik kan jeg bli forløst fra forbannelsen og komme inn i velsignelsen.

Herre, jeg bekjenner enhver synd som er gjort av meg eller av mine forfedre. Jeg ber om din tilgivelse. Jeg tilgir også enhver annen person som har skadet meg eller gjort meg vondt. Jeg tilgir dem som Gud har tilgitt meg. Jeg tilgir også meg selv.

Jeg tar avstand fra all kontakt med det okkulte i enhver form og jeg overgir meg til å kvitte meg med ethvert okkult objekt som måtte være i min besittelse.

Da jeg nå har mottatt Din tilgivelse ved tro med den autoritet jeg har som et barn av Gud, så løser jeg meg selv og de under min autoritet fra enhver forbannelse over våre liv akkurat nå i Jesu navn.

Jeg erklærer lettelse. Jeg gjør krav på det og jeg tar imot det ved tro i Jesu navn.»

 

 [:]