Jeg tror på utfrielse!

[:no]

Jeg tror på utfrielse!

«Jeg tror på utfrielse. Men jeg tror også at det meste av vår åndelige frihet kommer når vi lærer sannheten om hvem Gud er og vi virkelig tror det Han har sagt om seg selv, om oss, og om hvordan han virker i våre liv. Å stole på Gud, å stå imot fristelse, å angre og vende seg vekk fra synd, å ta avstand fra djevelens gjerninger og tilgi de som har skadet oss…….dette står for 98 prosent av vår utfrielse.

Men mange av oss finner ikke fullstendig frihet før vi har fått de siste to prosentene. Når vi befaler fienden å forlate oss.»

Sitat fra boka Unbound av Neal Lozano s. 16

……………………………………………………………………………………….

«Utfrielse fra åndelig slaveri setter oss i stand til å ta imot velsignelsen som Gud har gitt oss i Sin Sønn slik at vi kan leve til pris for Hans herlighet. Gud er tilfreds når vi søker alt som Han har for oss i Kristus.»

Sitat fra boka Unbound av Neal Lozano s. 31[:en]

I