Demonens favoritt skriftsted

DEMONENES FAVORITT SKRIFTSTED

August 2019 Don Dickerman

Matt 12,43-45 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet. 45 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt.

DISSE VERSENE ER BLANT DE MEST MISBRUKTE I BIBELEN

I Mt. 12, irettesetter Jesus fariseerne og den generasjonen av Israel som han kom til. Jesus helbredet og kastet ut demoner. Han irettesatte dem for deres vantro og liknet nasjonen med en som har demoner. Han snakket om dem som en generasjon som ønsket  å fortsette og være demonisert og besatt, og og som ønsket å forbli under Satans makt, til tross for alle Guds forsøk på å redde dem og frigjøre dem. Jesus bruker en lignelse for å sammenligne dem med en som djevelen har gått ut av, men så kommer han tilbake med dobbelt kraft. Demonen kalles her en uren ånd.

Lignelsen illustrerer hvordan den urene ånder tar bolig i  mennesker … Matthew Henry sier: «Kristus har tidligere kastet ut en djevel, og jødene hadde sagt at Jesus selv hadde en djevel. Det gir Kristus anledning til å vise hvor mye de var under Satans makt.  Dette er et annet bevis på at Kristus ikke kastet ut djevler gjennom en pakt med djevelen. Da vil de snart komme tilbake igjen. Men utkastelsen som Kristus sto for var endelig, og den stengte for et ånden kunne komme tilbake. Vi finner at Kristus befaler den onde ånden å gå ut, og ikke komme tilbake. Mk. 9,25. Hvilket mektig utsagn. Det var ingen avtale med Satan som jødene hadde anklaget ham for….det er to nøkkelpunkt som klargjør hvor forferdelig dette skriftstedet har blitt misbrukt. 1) Det var en lignelse, og 2) ordet gått ut, ikke kastet ut.

Nok en flott innsikt fra Matthew Henry; «Sannsynligvis var  djevelen tilbøyelig til å leke med de han besatte; han ville gå ut og deretter vende tilbake igjen med mer raseri; slik ble de fredelige periodene fulgt med mer voldelige oppførsel. Når djevelen er borte, er han urolig, for han sover ikke uten at han har gjort ugagn (Ordspr. 4:16) “ De urettferdige får ikke sove om de ikke har gjort noe ondt. Har de ikke fått noen til å falle, mister de nattesøvnen.” Han vandrer omkring på tørre steder, som en som er svært melankolsk; han søker hvile, men finner ingen, før han kommer tilbake igjen. Da Kristus kastet legionen ut av den demoniserte mannen, ba de om å få komme inn i svinene. Der ble de ikke lenge “på tørre steder”. De kastet seg rett ut i sjøen.

Slik lignelsen brukes så representerer det besatte mennesket den jødiske kirke og nasjon.  Slik skal det være med denne onde generasjonen, som nå motstår og endelig vil avvise Kristi evangelium… og så skal Djevelen innta  den, og dette folkets tilstand vil sannsynligvis bli mer desperat enn tilfellet var før Kristus kom blant dem, eller den ville ha vært hvis Satan aldri hadde blitt kastet ut. Det er klart Jesus at Jesus sier dette i en lignelse til det han kalte en ond generasjon.

Før jeg skrev boken WHEN PIGS MOVE IN, så slet jeg med dette verset. For å være ærlig, så forsto jeg det ikke. Jeg sa til meg selv: Hva er poenget med å kaste ut demoner  hvis de kan komme tilbake syv ganger sterkere? Jeg kunne ikke få dette til å gå opp.

Jeg var helt overbevist om at det var rett å kaste ut demoner, men at de kunne komme tilbake med større styrke? Det finnes ikke ett tilfelle av at en demon blir kastet ut i Det gamle testamente, ikke ett. Utdrivelse av demoner begynte med Messias-tjenesten. Mange ganger blir jeg spurt om jeg tror at det å kaste ut demoner er en nådegave. Svaret er nei, det er en kommando! Det er ikke nevnt  som en Åndens gave, men det er et bud og en del av den store misjonsbefalingen. Jesus gjorde det og han ba oss om å gjøre det.

Misjonsbefalingen i Markusevangeliet sier at å kaste ut demoner er et av tegnene som vil følge med de troende, og det er det første tegnet som nevnes. Legg merke til at det er nevnt før “de skal tale med nye tunger” … morsomt hvor mange predikanter som snakker om tungetale, men aldri nevner å kaste ut demoner. Ikke bare blir det ikke nevnt, men mange underviser at troende ikke kan ha demoner. Synes du ikke det er merkelig?

Mark16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

Det er klart at Jesus kom for å opprette en ny pakt. Han sendte ut nybegynnere i sitt navn for å kaste ut demoner. For at demoner skal bli kastet ut, må de åpenbart være der. Han gjorde noe som aldri hadde blitt gjort i den gamle pakt, selv om det var rikelig med mirakler. Men ingen demoner ble kastet ut. Dette var en ny ting, og samtidig med dette kom helbredelser som et resultat av at demonene ble kastet ut. Hvorfor er det så stille på talerstolene. De som roper høyest om de nye tungene, nevner aldri demonene.

I Mark 9,38-39  leser vi om en mann som ikke var en disippel, men som kjente til autoriteten i Jesu navn og drev ut demoner! Mark 9,38-39 Johannes sa til ham: Mester! vi så en som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke var i følge med oss. 39 Men Jesus sa: Forbyd ham det ikke! for ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn, vil snart efter kunne tale ille om mig.

Og… Jesus kalte det et mirakel! Å kaste ut demoner er et mirakel. Hvorfor ser vi ikke mirakler i kirken –  fordi vi ikke tror nok til å bare adlyde Jesus… mirakler skjer i Jesus Navn.

Ordet demon skaper frykt hos mennesker, det plasserer deg på utsiden av den «normale» troende. Uvitende forkynnere fortsetter med tåpelige læresetninger om demoniske ånder.

Så tilbake til dem som kommer tilbake 7 ganger sterkere. Nøkkelen til å forstå dette skriftstedet er ordene «gått ut«. Demonene er ikke kastet ut med autoritet i Jesus navn! Å kaste demoner ut inkluderer å fjerne deres juridiske samtykke til å være der. Det lukker døra, det er utkastelse!

“Hvis de ikke tar nøklene til kontoret mitt, kan jeg bare rusle tilbake i morgen! Jeg kommer tilbake gjennom den samme døren som jeg gikk ut. Men hvis døren er lukket og jeg er lovlig kastet ut, så kan jeg ikke komme tilbake gjennom døren!”

Når demoner går for “egen maskin”, så kan de gå omkring, se etter et bedre hus, henge med kompisene og til og med ta dem med seg tilbake. Fordi de har en døråpning. Ikke fordi Den Hellige Ånd ikke har fylt huset deres, det er ikke en gang underforstått. Dette huset var rent og pyntet, men tillatelsen demonen hadde var ikke blitt kansellert, så han kunne komme tilbake når han ville. Å kaste ut demoner fjerner deres juridiske rettigheter! De liker å holde oss i uvitenhet om dette, det er en frykttaktikk som holder mange mennesker borte fra utfrielse.

Jeg holder på å skrive en ny bok akkurat nå. Takk for din forbønn.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930