8. Hvordan skal man forholde seg til fortiden?

Undervisning Don Dickerman

1. Det er vanlig med problemer!

2. Panikk er destruktivt!

3. Forsett å være sammen med andre!

4. Formålet med å rense seg ( Tilgivelse er et must)!

5. Guds nærvær i det som skjer (stol på at Gud vil «tale din sak»)!

6. Takk Gud istedet for å klage!

7. Gå videre til tross for alt det vanskelige du har opplevd!

Minnet ditt er en av de svært fantastisk fine delene som til sammen danner din komplekse person. Det fungerer som et nyhetssystem for hjernen. Det er som en historiebok for hjernen. Det er en tenkebank som inneholder millioner, kanskje billioner biter av informasjon. Det lagrer følelser og inntrykk, erfaringer, synsinntrykk, hørselsinntrykk og følelsesinntrykk.

Det er fantastisk at minnet vårt kan huske så mange ting, bare på impulsen av at vi ønsker å tenke på en tidligere hending. Vi er i stand til å tenke over den hendingen og til å huske enda flere detaljer dersom vi ønsker…Men dessverre er det slik at minnet vårt kan tjene oss eller gjøre oss til slaver – et valg som hvert individ gjør. Det er slik fordi det i ethvert menneskes minnebank finnes både positive og negative hendinger. Jeg kan huske det jeg ønsker. Jeg kan gjøre dem til dominerende deler av mitt minne ved å tenke på dem oftere enn andre minner.

Det er mengder av mennesker som føler at de ikke kan overleve skadene de har opplevd i fortiden. De tror at det er ting de aldri kan komme over. De tenker på dem og snakker om dem konstant, noe som ser ut til å styrke de negative følelsene. De sier at det er noen de aldri kan tilgi for en skade eller noe fryktelig som de har gjort mot dem. Mange av disse «mørke» hendelsene kommer fra ungdommen vår da vi var lett sårbare. En sorg som knuste oss og som vi føler vi aldri kan gi slipp på. Mange føler at de aldri kan tilgi noen som behandlet dem så stygt. Disse «mørke» minnene forårsaker at en vokser opp mistilpasset.

Sår som ligger under overflaten kan komme fra arbeidsplassen eller fra venner. Kanskje du ble lurt eller noen gjorde deg urett slik at du føler det er rett at du holder fast på sinne og utilgivelighet. «Mørke» minner kan være fra smertelig erfaringer i ditt ekteskap eller fra det motsatte kjønn. Kilden til smertelige minner er uendelig stor.

Men det grunnleggende er dette, det er ikke det som skjedde med deg, det er hvordan du reagerte på det som skjedde. Du kan bli ydmyket, løyet mot, bedratt, forrådt, du kan ha opplevd kroppslig skade og du kan fremdeles komme over det. Ditt svar på problemet bestemmer hvor stort problemet vil bli.

Det er vanlig med problemer

1 Kor10,13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Problemene du har opplevd i livet er ikke forskjellige fra hva andre har opplevd. Det vil si, andre har også hatt bitre og ubehagelige opplevelser. Skjønt de kan være svært forskjellige i innhold fra dine, kanskje heller ikke så store som dine. Enhver har hatt problemer som har etterlatt seg sår og smertelige minner. Du må hele tiden holde fast på at du ikke har blitt bestemt for lidelse og at problemer er vanlige i denne verden.

I fengselstjenesten møter vi ekstreme tilfeller av «smertelige minner», men problemet er ikke de smertelige minnene, men det er måten den enkelte valgte å takle problemet. Noen har brukt minnene om det vonde som ble gjort mot dem til å rettferdiggjøre gale handlinger.

Det som er viktig er at du må forstå at kriser er normalt, problemer er normalt, ubehagelige minner fra fortiden finnes hos alle…ikke bare hos deg. Hvordan du behandler fortiden vil avhenge ganske mye av hvordan du handlet da du var i problemet. Kriser er normale i vekstprosessen, for at vi skal bli modne.

I Guds plan er fluktruten ikke å «flykte fra» , men å «flykte til». Det første skrittet når du tar tak i fortiden er å godta at det er vanlig å ha problemer. De kommer til alle og er en vanlig del av livet. Hva du gjør med problemene vil bestemme hva de gjør med deg til slutt. Dessverre, for mange, så er det gårsdagen som kontrollerer dagen i dag…og for noen dager som kommer. Ikke gå i fellen ved å tro at fortiden din er Problemet. Din respons på fortiden er problemet.

Panikk er destruktivt.

Smertelige minner kan forårsake panikk når minnene synes å ikke forsvinne.

I vårt åndelige liv, forblinder panikken øynene slik at vi ikke tar imot Guds Ord. Panikken fører til en depressiv ånd, ødelegger bønnelivet, svekker troen og hemmer mottakelsen av Guds svar. Når minner bringer panikk til din ånd, så kan du være sikker på at det er fra fienden av din sjel. Panikk og depresjon er bror og søster. Ofte kommer panikk fra fortidens smerter når du vekkes tidlig om morgenen, du er ikke i stand til å sove, full av frykt, og du søker mentalt etter svar, men forgjeves. Du blir fristet til å slutte…ja, å avslutte livet, tanker om selvmord og total fortvilelse overvelder deg.

David kalte dette «redsler i natten». Noen ganger er søvnløshet et svært virkelig angrep fra fienden på sjelen vår. Disse redslene er fra en demonisk skapning eller mørkets nærvær som vil forsøke å skremme deg. Den vil legge en tanke i sinnet ditt som vil hindre deg fra å sove, eller den vil tale motløse tanker til deg når du er søvnig. Tanker som du begynner å godta og tro på. Psykologer som spesialiserer i søvnvansker gjenkjenner «redsler i natten» som et virkelig fenomen. Men de vet ikke hva som forårsaker det og de vet ikke hvordan det kan helbredes.

Ordsp14,30 Et saktmodig hjerte er legemets liv……David sa (Sal. 91, 5.9) Sal91,5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,……Sal91,10 intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.

Når du føler panikk over at minner fra fortiden overmanner deg eller all annen form for panikk, så sett på lovsangsmusikk. Sett på opplesning fra Bibelen eller lovpris Gud med din ånd….ikke sett på TV en, ikke fyll sinnet ditt med søppel laget av mennesker som ikke er helliggjort Dette er tidspunktet for å fornye sinnet ditt med å bli vasket med Ordets vann. «Studier viser at TV øker depresjon og ensomhet, selv om de som ser på tror at det vil minske deres følelse av depresjon og ensomhet.» (Ed Cole)

Ikke få panikk. Vær produktiv. Panikk er et redskap Satan bruker, og han bruker den til å oppnå tap og ødeleggelse. Når disse følelsene kommer, så ta avstand fra dem i Jesu Navn! Nekt å overgi deg til disse negative og depressive tankerne som kommer som gamle smertelige minner. Lær å ta avstand fra dem som det de er – redskaper som Satan ønsker å ødelegge deg med.

Fortsett å være sammen med andre

Ikke slutt med å være sammen med andre eller med Gud. Ikke isoler deg fra andre.

Ensomhet og isolasjon vil bare virke ødeleggende på tankene dine. Bevar balansen ved å fortsette og ha et normalt forhold til andre selv om du føler at fortiden tynger deg ned.

Ikke gi djevelen rom. Gudfryktige råd er en av måtene Gud bruker for å tale til oss. Dersom du søker råd, så vær sikker på at du søker det fra gudfryktige mennesker. Ikke nødvendigvis en betalt rådgiver, men dersom du mener at du trenger å snakke med noen om det du føler, så snakk med noen som kjenner Gud og som vil gi deg gudfryktige råd. Gode råd er ikke det samme som gudfryktige råd. Evangeliet er Gode nyheter, ikke gode råd. Alle vil forsøke å gi gode råd, men dersom det ikke er gudfryktige råd forvirrer det bare og skygger over sinnet. Ofte vil det gjøre at du tar gale beslutninger.

Fortell Gud om din situasjon – ikke mennesker.

Utenfor konfidensielle møter med gudfryktige mennesker du stoler på, så vær positiv når du snakker. Ingen trenger å vite det negative i din situasjon. Selv om du går gjennom følelsesmessig opprør eller lider av mental fortvilelse, så trenger ingen andre å kjenne til detaljene. Vi bedrar oss selv, og fienden av våre sjeler tar fordel av det når vi tror at vi må dele alt….det er bare ikke sant.

Dine barn trenger ikke vite om ditt sinne og dine bekymringer. Ikke formidle til dine barn, små eller store, hvor fattigslig du føler deg. For deg er det en krise som går over, for dem kan det blir en livsvarig smerte som de må slite med. At du har kunnskap om en situasjon fører med seg ansvar. Dine barn trenger ikke å ha ansvar for det du går gjennom. Det du deler med dine barn er det som du ønsker at de skal tenke på og bli, fordi det er det som vil skje. Ikke overfør plagen over din smertefulle historie til andre. Fortell det til Gud – ikke til mennesker, og spesielt ikke til dine barn. Ikke skam deg over å si til Gud det som er sant og å fortelle Ham alt det som du føler i hjertet ditt. Kvitt deg med alle negative følelser ved å øse ut ditt hjerte for Gud. Den negative bekjennelsen og de negative følelsene må bli kommunisert og de må bli kommunisert til Gud. Han kan helbrede dem.

Du er forpliktet på det du bekjenner.

Si det igjen. Forklar. Du er forpliktet på det som du bekjenner. Det som du bekjenner, det du sier er det du tror. Negativ bekjennelse gir deg negative følelser og en negativ livsstil. Den åpner opp for Satan og lukker igjen for Gud.

Bekjenn de positive løftene i Guds Ord. Tro at de vil materialisere seg i livet ditt, at de vil bli en realitet i ditt eget liv og at du vil overgi deg selv til dem. Bygg tro. Ikke tillat at negative bekjennelser vil ødelegge din bygning. Bygg din tro gjennom bønn, Guds Ord, gudfryktig råd, gudfryktige bøker, cder, lovsangsmusikk og en lovsangsholdning i hjertet ditt. Hør: Tro tiltrekker seg det positive, frykt tiltrekker seg det negative. Gi Gud det negative. Nekt å dvele ved det. Når du føler at du ønsker å klage om noen, om en urett eller et traume som ble forårsaket av en annen person, så ta det opp med Herren ute på en fjelltopp i ørkenen….ikke bring klagene dine til en annen person, og ikke tillat dem å bo inne i deg. Bekjenn synd, bekjenn dine og det som andre har gjort mot deg. Be om å bli renset. Godta det som samvittigheten din overbeviser deg om. Ikke dekk over. Den Hellige Ånd er sannhet. Når du blir overbevist om synd, så bekjenn det.

Baser din samtale på din tillit til Gud, ikke på dine følelser. Husk dette, Gud bygger alltid på det positive – aldri på det negative. Gud vil bruke dine egne ord for å skape et nytt liv for deg. Gud bor i lovsangene til sitt folk…ikke i anklagen og kritikken. Han bor i vår lovsang. Begynn å føre en positiv kommunikasjon, hold fast på det positive.

Tenk deg selv i et rom med to dører. En dør er alltid åpen, den andre er alltid lukket…ved ditt valg. Ved den ene døren står Gud, ved den andre står Satan….bare du kan åpne døren. Når den ene åpnes så lukkes den andre.

Formålet med å rense seg (tilgivelse er et must).

Herren Jesus er vårt eksempel for å «åpne» og «lukke». Tilgivelse åpner og utilgivelighet lukker.

Herren Jesus Kristus er mønsteret for å gå og komme, gå inn i og gå ut av, åpne og lukke. For du ikke dette til å stemme? Å komme fra fortiden, men la fortiden ligge der..Jesu Kristi tilgivelse fra korset åpnet himmelen for alle. Tilgivelse åpner. Utilgivelighet ville ha lukket oss alle ute fra noen sinne å komme til himmelen. Memorer denne sannheten: Tilgivelse åpner, utilgivelighet lukker.

Livet er basert på relasjoner, så å åpne og lukke dørene i relasjonene er grunnleggende viktig. Det er alltid et valg. Du kan lukke din ånd og du vil lide. Du kan velge å åpne din ånd og tilgi, det er et valg. Når du gjør det valget så har du åpnet himmelen slik at den kan smile over din relasjon. Utilgivelighet vil ødelegge vennskap, assosiasjoner og muligheter. Det er en syre som til slutt vil ødelegge sin egen container. Dette er et grunnleggende viktig område når du tar tak i din fortid. Dersom du velger å ikke tilgi, så velger du at din smertefulle fortid vil ødelegge deg.

Ekteskapet er et eksempel på hvordan tilgivelse lukker en relasjon. Å gå inn i ekteskapet betyr å forlate livet som enslig og sin familie. Dersom en mann tar med seg sin måte å leve på som enslig inn i ekteskapet, så vil han ødelegge det. Når to personer gifter seg, så forlater de et område av livet og går inn i et annet. Dersom kvinnen tar med seg sine «foreldre» inn i ekteskapet, så vil hun ødelegge det. Det er et nytt og forskjellig forhold. Vær snill og les det følgende utsagnet av Ed Cole nøye: «Ektefeller som ikke tilgir sine foreldre vil til slutt finne at deres utilgivelighet ødelegger ekteskapet.» Det spiller ingen rolle hvor ubehagelig opplevelsen var eller hvor berettiget en føler for å ikke tilgi. Dersom du velger utilgivelighet så vil du ødelegge relasjonen din. Å holde fast på nag og la fordommer ødelegge intimiteten er ikke en måte å leve på! Utilgivelighetens ånd bli overført fra en persons ånd til andre og lukker dem ute.

Tilgivelse er en gave. Den kan aldri fortjenes. Den kan bare bli gitt slik som Gud gir sin tilgivelse til oss. Vær så snill, ikke så frøene fra fortiden inn i relasjonens åker. Du vil ødelegge den. Når du tar vare på utilgivelighet mot andre, så vil det vise seg i så og si alle områder av livet ditt. Den lukker deg ute fra tjeneste. Du vil aldri være i stand til å tjene en som du bærer nag til. Først må du tilgi.

Mediter på disse ordene fra Voltaire. «Livet er sydd sammen med torner, og jeg vet ingen annen løsning enn gå raskt gjennom dem. Jo lenger vi dveler ved våre ulykker, jo større blir deres kraft til å skade oss.»

La det ligge! Matt6,14 For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder;

Guds beskyttende omsorg når noe skjer (stol på at Gud vil «tale din sak».

Rom12,19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Stol på at Gud vil gi deg din rett dersom du føler du trenger å erfare det. Dersom du føler du at du har blitt urettmessig behandlet, så ikke gjengjeld ondt med ondt. Den bibelske måten å gjøre noe med det som ligger i fortiden er å be for de som behandlet deg dårlig. Overgi resten til Gud. Du kan ALDRI, ALDRI, ALDRI, ALDRI forandre noe som skjedde i fortiden. Men den kan forandre deg!

En del av problemet med å hanskes med fortiden og smerten som følger med er at du vet du aldri kan gå tilbake og omgjøre det. Fortiden vil alltid være der. Alle har det slik. Noen ganger føler du at livet er urettferdig. Livet er ikke urettferdig – slik er livet i en syndig verden. Ikke klag over livet – takk for det istedet. Ikke dvel over feilgrep du har gjort i fortiden eller sår som andre har forårsaket. Gud har alltid hatt kontrollen og hadde kontroll da den ubehagelige smerte kom for første gang. Stol på ham og gå videre. Han vil fri deg fra det onde. Det er ikke din sak, det er Hans.

Dersom du føler at du ikke kan bli tilfreds inntil personen som gjorde urett mot deg blir straffet, så har du er større problem. Hvorfor vil du at en annen skal føle smerte når du vet hvor smertefullt det er? Kaller du det rettferdighet? Ønsker du virkelig rettferdighet? Har du noensinne gjort noe galt mot noen? Jeg tror ikke det er rettferdighet vi roper om når vi har det vondt, vi ønsker bare at fortidens smerte skal gå vekk. Av en eller annen grunn tror vi at vi vil få det bedre dersom overtrederen blir straffet. Det virker ikke på den måten. Dersom den følelsen bor i deg, så må du huske at hevnen hører Gud til. Hevn er ikke din venn. Den er helt motsatt. Den er en stor fiende og et redskap for Satan som han kan bruke for å gjøre ytterligere skade. Stol på at Gud vil ta seg av din sak. La Han ta del i alle dine omstendigheter, fortid, nåtid og framtid.!

Takk Gud i i stedet for å klage.Sal 67,6-7 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen. 7 Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.

Du har sikkert hørt denne frasen mange ganger: BØNN FORANDRER TING…. og det gjør den sannelig. Men du skal også vite at mange ganger når du ber så viker ikke fienden en tomme selv om du har bedt i dager og måneder. Fortet blir værende selv om du har holdt ved i bønn. I tider med stort stress, er ofte bønn ikke nok. Jesu sa engang: «Dette slag går ikke ut uten ved bønn og faste.» Noen ganger trengs det bønn og ….!

For fortidens høyborg, for et grep av uvilje, for en ambolt av sinne….så trengs det bønn og LOVSANG. Lovsang er en uttalelse foran Gud og Satan. Etter din bønn, så lovpris Gud med TAKK. Sal107,22 og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel.

Lovsynge når hjertet blør og er revet i stykker? Lovsynge når trykket er så stort? Lovsynge når du går gjennom dødsskyggens dal? Burde jeg ikke gråte i stedet? Vel, det er slik vi gjør av naturen og de må ikke nedtrykkes, men erstattes. Erstatt dem med lovsang. TAKKOFFERET…….Gi ham Lovsangens offer.

Du kan lovsynge deg selv ut av alt! Selv smerten fra fortiden. Kanskje du blir trøtt av å høre dette, men dersom du fortsetter å høre så vil det synke inn til slutt. Det er er valg DU må ta. DU må bestemme om du vil bli fri fra fortiden. DU MÅ GJØRE VALGET. Dersom du ønsker helbredelse, så er det noen ting DU må gjøre. Tilgivelse og lovprisning er ikke noe du kan velge, de er absolutt påkrevet.

Lovprisning har en underfull oppløftende kraft. 1. Samuelsbok forteller om en gang kong Saul ble plaget av en ond ånd. «Da David spilte på harpen, så forlot den onde ånden Saul og han ble frisk.» Hvilken forunderlig måte å bli fri fra fienden når han angriper med mental plage….LOVPRISNING.

Lovpris Gud, lovpris de menneskene du elsker. Fordøm eller kritiser aldri. De er som bomeranger for ånden. Martin Luther sa: «Når jeg ikke kan be, så synger jeg alltid.»

Det du fokuserer på vil til slutt fortære deg. Fokuser på Gud. Bare kast et blikk på problemet og omstendighetene,, men fokuser på Jesus.

I 2. Krønikerbok står det en beretning om Josjafat. Han ble fortalt at det kom en svær hær mot ham fra andre siden av sjøen. Han innså til fulle vanskeligheten og han gikk til Herren med problemet som var FOR STORT FOR HAM. «Vi har ingen makt mot denne stor hæren……og vi vet heller ikke hva vi skal gjøre: men våre øyne er på Deg.» Kampen ble vunnet gjennom lovprisning. Det kom en melding til Jehosaphat med en av de unge mennene: «Kampen er ikke din, men Guds…..dere trenger ikke å kjempe….ikke frykt, eller vær mismodig.» Han satte sangere til å gå foran armeen. De skulle synge: «Lovsyng Herren for Hans miskunn varer evindelig.» Uten et eneste synlig tegn på seier sang de lovprisning rett i ansiktet på fienden. Pris Gud rett i ansiktet på fienden.!

Da de begynte å synge og lovprise, sendte Herren bakholdsangrep mot Ammons, Moabs og fjellet Seirs barn…..og de ble slått. To av armeene begynte å sloss mot den tredje og da de hadde ødelagt dem, så begynte de å kjempe mot hverandre helt til dalen var fylt med døde kropper og «ingen slapp unna. Lovprisning gir ikke bare seier, men stor belønning. «I tre dager samlet Josjafat og hans folk sammen byttet, så mye var det.» De hadde fått rikdommer og belønning som de aldri hadde drømt om…og «den ondes vei ble snudd opp ned for ham.»

Det var to sanger i denne store krigen. En lovsang før og en sang om utfrielse etterpå. Husk, dersom du VELGER å ta tak i din smerte og din fortid på Guds måte…så er kampen Herrens og du kan få oppleve både seier og belønning ved å prise ham. Pave John sa: «Ikke vær opptatt med det du har forsøkt og misslyktes i, men det som er mulig for deg å gjøre.» Går videre!

Gå videre til tross for alt det vanskelige du har opplevd!

«Sal40,3 Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste.

Fortiden er et hull …og et forferdelig hull. Det følgende verset sier: Sal 40,4 «Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. » David var vel kjent med ulykke. Han kjente til en smertelig fortid. Saul behandlet ham ikke bra. Når noen hater deg så mye at han ønsker å drepe deg, så vil jeg si at det kvalifiserer til et smertefullt minne. Når Guds profet minner deg på at du har begått hor og mord og din synd er synlig for alle, så kvalifiserer det for mental plaging. Når dine barn nekter å tjene Herren og forsøker å ta alt det Gud har gitt deg, så må det kvalifisere til bekymring. Det var en tid da David var «svært bekymret» i begynnelsen av sitt liv. Han ledet sine menn i kamp og kom tilbake bare for å finne seg selv midt i «ulykken». Folket snakket om å steine ham. De gråt til de ikke hadde krefter til å gråte mer. Konene deres, barna, det de eide hadde blitt tatt til fange. David «spurte Herren om han skulle forfølge flokken. Skal jeg ta dem?» Det enkle svaret til denne enkle bønnen var: «Forfølg dem for du skal ta dem igjen. Og du skal ta tilbake alt.» 1 Sam. 30. Et av de mest utfordrende ordene i hele skriften finner vi i denne situasjonen: «…men David oppmuntret seg selv i Herren.»

Oppmuntre deg selv i Herren. Ikke vent på andre, kanskje de aldri vil komme, de har nok med sine egne problemer. Antakelig, dersom du venter på andre, så vil de kanskje ikke oppmuntre deg. De vil kanskje kritisere og fordømme deg. Oppmuntre deg selv i Herren. Ansvaret for å bli helbredet og hel ligger i DINE hender. I ulykken – oppmuntre deg selv i Herren og press på. Ta autoritet over ditt eget liv eller så vil noen andre gjøre det. Ta valget om å bli helbredet. Smerten over fortiden er bare smerte fordi du tillater den å være det. Press på i morgen, press på i dag. Glem gårsdagen. John Hagee sier: » Les mine lepper, gårsdagen er forbi.» Handle i dag, planlegg for i morgen, du har ikke noe annet. Press på i dag. Se framover. Press på i dag. Kvitt deg med fortiden – press framover i dag.

John Ireland: » Jeg ønsker ingen reise tilbake over tidens ocean. Jeg vil for alltid presse framover. Jeg tror at Gud akter å gjøre nåtiden bedre enn fortiden, og framtiden bedre enn nåtiden.»

DNB 1930