10 – Kan en kristen ha demoner?

10 – Kan en kristen ha demoner? (av Don Dickerman)

En av de mest åpenbare mangler i min kristne utdanning er at kristne kan ha og ofte har demoner. Jeg har alltid blitt undervist, (og trodd) at en troende ikke kan ha demoner. Et skriftsted som ofte brukes for å understøtte dette er:

2 Kor6,14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

For det første snakker dette skriftstedet om jordiske relasjoner, ekteskap. Det er ikke et godt skriftsted for å understøtte en tro at onde ånder ikke kan bo i kristne. Jeg har lært en veldig enkel sannhet….når demoner er tilstede, så ER DET IKKE FELLESSKAP, MEN KRIG!

Ganske åpenbart er det ikke noe fellesskap mellom onde ånder og den Hellige Ånd. Dersom dette skriftstedet lærte at det ikke kunne være noe ondt i en troende, så kunne det heller ikke være noen synd eller onde tanker. Det er virkelig ikke noe fellesskap med synd eller syndige tanker, men de bor allikevel i en kristen. Selvsagt!

Et menneske kan ikke tjene to herrer.

Hva med (1 Joh. 4.4) «Han som er i dere er større enn han som er i verden.». Den Hellige Ånd er uten tvil større. Det er ikke spørsmålet. Tenk sammen med meg på denne måten. Den Hellige Ånd kan bli «slukket» av den troende og den Hellige Ånd kan bli «bedrøvet»……den Hellige Ånds kraft i våre liv er avhengig av oss. Vi kan gå «i ånden» eller gå i kjødet. Det er vårt valg. Ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene eller klynge seg til den andre. Som du ser kan det være to herrer, men den troende må hele tiden velge hvem han vil tjene. Vi kan bare tjene en herre …på en gang. Det er sikkert og visst at noen overgir seg til en annen mester enn Jesus av og til.

Demoner kan ikke «besette» (eie) en troende, for «besettelse» betyr eierskap og vi er kjøpt med en pris…vi er eiet av Jesus Kristus. Det betyr ikke at vi ikke kan gi kontrollen til noen områder av livene våre til demoner ved valgene vi gjør. De kan få eierskap (besette) områder av livene våre. Dr. Charles Stanley sier. «En kristen kan ikke bli fullstendig besatt (eiet) av demoner.» Men en invasjon av demoner inn i livet til en troende er sannelig mulig og sannsynlig mer vanlig enn vi noensinne kommer til å skjønne.

Når en kristen åpner livet sitt til demoner, så bor demonene i legemet og i sjelen, ikke i ånden. Menneskets ånd er der den Hellige Ånd bor. Sammenlign tabernakelet eller tempelet i GT med menneskets tabernakel. Mennesket er en treenighet – kropp, sjel og ånd. Vi er en ånd som har en sjel som bor i en kropp. Kroppen kan vi sammenligne med forgården i tabernakelet, sjelen med det hellige og ånden med det aller helligste.

Kanskje det vil hjelpe deg til å forstå og motta sannheten dersom du ser sammenligningen. Så lenge som du forblir blind for sannheten, så vil du være utsatt for bedrag og kontroll. Det er vanskelig å kjempe mot en fiende som du ikke vet at du har. Dersom du vil søke Skriften med den Hellige Ånds ledelse, så vil du se sannheten og med en gang du gjør det, så kan du hjelpe andre å bli fri. Dersom Skriften ikke var klar nok om dette, så måtte jeg allikevel tro det på grunn av tusener av troende som har blitt fri fra demoner. En av de mest kjente forkynnerne blant Sør statsbaptistene i Amerika ble nylig befridd fra demoner.

De kan ikke bare bestemme seg for å invadere en troende.

Akkurat som Gud verken kan eller vil tvinge seg på noen, kan heller ikke onde ånder gjøre det samme. På samme måte som Gud respekterer vår frie vilje og vårt valg må også demonene gjøre det samme. Gud vil komme dit han er velkommen og invitert, slik også med onde ånder. De kan ikke bare bestemme seg for å invadere en troende. De kan gjøre det og de angriper oss, men for å få adgang og styre enkelte områder av livet vårt må de bli invitert. Troende skulle aldri frykte at onde ånder kan komme ut av en annen person og inn i dem. Demonene har ikke rett til å gjøre dette. Kristne inviterer demoner når de holder på utilgivelighet og når nærer opp under sinne. Dersom du leser Mt. 18.23-35 med bønn i hjertet, så vil du se at utilgivelighet er en «Gudgitt» rett for torturistene å komme inn i en troende. Det er en absolutt og ugjendrivelig sannhet som er åpenbart her, men det var ingen som fortalte meg dette på seminaret eller fra talerstolen.

Vi hadde en gjeld vi ikke kunne betale.

Se på liknelsen Jesus brukte for å illustrere bundetheten som kommer ved utilgivelighet. En mann hadde en skyld han ikke kunne betale….(60 millioner daglønner)…men den store gjelden ble ettergitt. Bare strøket vekk. Den samme mannen går ut og finner noen som skylder ham 100 daglønner og truer ham med fengsel dersom han ikke betaler. Da han som hadde ettergitt den store gjelden fikk høre dette, sa han «Finn mannen og overlever ham til fangevokterne til alt er betalt.» I Matt. 18. 35 sa Jesus: «Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Vi er den som hadde en gjeld vi ikke kunne betale og Gud tilga oss, strøk det vekk. Når vi nekter å tilgi noen etter å ha tatt imot Guds store tilgivelse, så er det en uendelig stor fornærmelse mot Gud og den blir straffet hardt. Gud overlater den utilgivende til fangevokterne. Vi mister ikke vår frelse, Gud tar ikke avstand fra oss, men han tillater at demonene får adgang til våre liv. Ikke lev i den tro at de ikke vil komme. De kommer og de har en gudgitt rett til å være der så lenge det er utilgivelighet.

Demonene gjør mye skade

Dette er grunnen til at mange er syke og hvorfor mange er deprimerte og desperate selv om de er frelst. Demonene gjør stor skade. De gjør sin herres arbeid. Deres herre er Satan, og han kom for å røve, drepe, stjele og ødelegge. Demonene vil ikke gå før vi har vi har bedt om tilgivelse for vår utilgivelighet. Selv om du angrer, så vil demonene bli værende til du irettesetter dem i Jesu Kristi navn. Dette forklarer hvorfor en person tilsynelatende kan ha alt sitt i orden, og allikevel erfare at han blir plaget.

Se på 2 Kor. 2.10,11 og du vil se at Paulus fortalte de troende i Korint at utilgivelighet gir Satan adgang i våre liv. I Efe. 4.26 forteller Paulus de troende i Efesus at sinne som blir værende gir rom for djevelen.

Jesus må ha tenkt på noe da han ga sine troende autoritet

Det er mange synder som kan bli en invitasjon til onde ånder. En troende kan ikke ha to herrer, han vil velge den som skal ha mest plass i livet. Onde ånder kommer der det er en åpen dør, og de vil bli værende til de blir befalt å gå i Herren Jesu Kristi navn. Jesus må ha hatt noe i tankene da han ga troende autoritet over onde ånder. Han må ha visst noe som vi ikke har klart å se når han sa: «Disse tegn skal følge dem som tror…I mitt navn skal de drive ut demoner.» (Markus 16.17)

Kan jeg få spørre deg hvorfor demoner skal kastes ut av ikke troende? Hva oppnår du med det? Den ikke troende har ingen motstand og de onde åndene kan komme igjen. Den ikke troende vil fortsatt gå fortapt, hvis han ikke tar imot Jesus Kristus som Frelser. All instruksjon i det nye testamente er for troende, og vi blir fortalt at vi skal kjempe. Vi blir fortalt at» .Ef6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

….vår kamp er mot demoner, «vi» står i kampen og bruker Guds mektige våpen for å rive ned festningsverk i oss selv. Det er troende som trenger å blil utfridd. Hvem tror du Jesus snakket om når han henviste til «den sterke» (Mt. 12.29)? Hvem er det som skal bindes? Hvorfor all instruksjonen i brevene om åndelig krigføring. Hvorfor blir vi igjen og igjen minnet på at makter og myndigheter har blitt beseiret?

Med fullmakt

Jesus sendte aldri ut disipler som han ikke ga autoritet til å kaste ut demoner. Han sa at all autoritet hadde blitt gitt til ham, i himmel og på jord, og han ga hver troende autoritet til å trå på slanger og skorpioner, (Satan og hans demoner). Han ga oss fullmakt til å handle i Hans Navn.

Jeg vet at mange av dere som leser dette blir ukomfortable fordi dere har alltid blitt undervist at kristne ikke kan ha demoner. Du foretrekker å tro dette og er klar til å forsvare deg. Slik hadde jeg det også. Jeg måtte ta tak i noe i min tjeneste som Gud hadde gitt meg. Igjen og igjen møtte jeg mennesker som var trygge i sin frelse, men som ble plaget. Jeg møtte en ung kvinnelig innsatt i et kanadisk fengsel som vokste opp i det okkulte hvor man forgrep seg på henne i ritualene de hadde. Hun endte opp i fengsel og tok imot Kristus som Frelser.

Hun kom til meg etter en gudstjeneste og sa: «Jeg vet ikke hvorfor jeg forteller deg dette, men jeg føler at jeg bør snakke med deg og jeg tror du vil forstå…»

Gud planla det

Hun begynte med å fortelle meg om hvordan hun var trygg på at hun var født på ny. Men hun ble fortsatt plaget av demonene som hadde kommet inn i hennes liv som satanist. Jeg måtte ta tak i dette. Frelst….med demoner. Jeg hadde møtt en utfrielses predikant som jeg hadde tillit til og derfor sa jeg til henne at jeg ville hente ham til henne slik at hun kunne bli fri. Gud hadde en plan med dette. Jeg er glad Gud gjorde det slik og at han lærte meg noe. Det ble gjort planer og en dato ble bestemt for utfrielsen. Men hva skjedde? Utfrielsespredikanten kunne ikke komme. Jeg var der alene og den unge damen ønsket å bli fri. Jeg visste hva Skriften sa, men jeg hadde aldri handlet på det.

Men denne dagen handlet jeg. Jeg bandt de demoniske ånder i Jesu Kristi navn. Jeg bandt «den sterke» for å røve hans hus. Jeg befalte åndene å være lydige. Jeg visste at Jesus sa at åndene var lydige mot troende. Og gjett hva. De adlød, de snakket, de truet, de sto imot, men de kom ut i Jesu Kristi navn. Jeg har lært at mange kristne har onde ånder. Jeg har sett tusener av troende utfridd. Innsatte, hjemmeværende, lærere, forretningsmenn, søndagsskolelærere, diakoner, fra alle samfunnslag, med alle slags nivå av bibelsk kunnskap og vekst. De fleste hadde trodd at de ikke kunne ha ånder siden de var frelst.

Nesten alle hadde utilgivelighet i livene sine.

Med en gang du ser mennesker bli satt fri og erfarer at Gud holder sitt ord, så vil du bli frimodig. Du vet at åndene lyder deg. En fantastisk opplevelse. Pastorer tillater at deres forsamlinger forblir i mørke fordi dette er en upopulær sannhet. Tiden for å gjemme seg bak skjørtene til kirkesamfunnene er over. Gud reiser opp et folk som vil handle på Hans Ord på tross av. Jeg tror at han ønsker at hans folk skal bli satt i frihet og jeg vet han kan gjøre det uten deg og meg…men jeg ønsker å være en del av det. Jeg elsker å gjøre det og jeg kan gi deg hundrevis av vitnesbyrd på troende som har blitt utfridd fra fiendens makt.

Jeg utfordrer deg til å søke Gud om denne sannheten. Den kan revolusjonere tjenesten din, livet ditt, din familie. Jeg vet en ting. En gang var jeg blind for denne sannheten, men nå ser jeg og jeg priser ham for det!

 

 DNB 1930