Å vandre i frihet (av Bruce Jenkins)

Å vandre i frihet (av Rev. Bruce Jenkins)

Nå avdøde Rev. Bruce Jenkins, Eagle, Michigan har skrevet denne artikkelen. Han var i utfrielsestjenesten siden 1971. Han ble utdannet i en konservativ baptist skole. Don Dickerman Ministries distribuerer dette materialet med hans velsignelse. (Gjengitt etter tillatelse fra Don Dickerman Ministries)

Har du blitt utfridd fra demoniske makter? Pris Herren! Utfrielse er en viktig tjeneste i dagens Kirke ved den Hellige Ånd. Kristi legeme er engasjert i en åndelig kamp med mørkets makter. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6,12 ) En stor del av Jesu jordiske tjeneste var viet til å drive ut demoniske makter, og denne autoriteten ble gitt videre til de som tror på Jesus Kristus (Mark. 16,17)

Å leve i Ånden etter en utfrielse er grunnleggende viktig for at en person skal bli bevart i friheten. Faktum er at Satan er fast bestemt på å stjele fra oss vår frihet og alt godt som vi har fått fra Gud. Vi må lære å stå fast ved de våpen som vi har fått å kjempe med. (Ef. 6, 13 – 18)

Det kan være at de demoniske maktene som du nå har blitt fri fra har vært knyttet til deg i lang tid. I slike tilfeller kan du forvente at Herren gradvis gjennom flere uker vil helbrede ditt sinn og dine følelser. Den Hellige Ånd er alltid forsiktig og gir oss ikke mer enn vi kan

ta til oss på en gang. Men, uansett hvor lang tid det tar, så fullfører Han alltid arbeidet som Han har begynt i oss. Uansett hva som skjer, så husk at Jesus Kristus i virkeligheten vant seier for deg for nesten to tusen år sigen. Satan kan bare forsøke å få deg til å tvile på denne sannheten eller å overbevise deg til å gi opp friheten din frivillig. Ikke bli overvunnet av negative tanker, følelser, eller omstendigheter. «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» (Rom 8,37)

For å unngå fiendens snarer så hjelper det å kjenne igjen noen av hans strategier. Han angriper oss på hovedsakelig fire forskjellige måter etter utfrielsen.

1. Skriften sier at Satan er løgnens far. Selv om de nå er på utsiden av deg, så kan demoniske makter fremdeles tale til deg. Ikke godta at tanker, ideer eller ledelse kommer fra Herren med mindre det stemmer med Skriften, at det gir deg fred og at det er en del av normal kristen oppførsel. Den Hellige Ånd motsier aldri Bibelen, Han skaper aldri kaos inne i oss og Han forteller oss aldri å gjøre underlige ting. Typiske løgner fra fienden kan høres slik ut: «Du har ikke blitt utfridd», « Det var ikke virkelig», « Det ble ikke

fullført», «Friheten din vil ikke vare», «Demonene er fortsatt inne i deg», eller «Gud forlanger at du skal gjøre slik ellers..» Ikke tro på det. Stå fast på Guds Ord. «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8,36 )

2. En betydning av ordet «Satan» er «anklager». Du kan føle deg skyldig for å ha hatt demoniske makter eller for dine tidligere synder. Husk at alle dine synder og svakheter er under Jesu Kristi rensende blod, og at Gud har lagt dem vekk fra Sine tanker. På den andre siden så kan du høre at du er for svak til å stå mot djevelen, du svikter Gud, og du er helt enkelt en ussel person. Trikset bak disse løgnene, og de vi har nevnt over, er at du skal se på deg selv istedet for å feste blikket på Jesus. Kristus. Uansett hva vi er eller har vært, så er Jesus Kristus fullkommen og Han elsker oss. Husk at din styrke kommer ikke fra din egen trofasthet, men heller fra din trofaste Herre.

«Mitt hjerte skal juble over din frelse» (Salme 13,5) Hvil i Guds fulle frelse for deg. Navnet «Jesus» betyr «Gud frelser» – ikke «mennesket må frelse seg selv.»

3. Fienden kan forsøke å skremme deg med å vise deg sin makt.

Ikke bli skremt dersom ting går skeis for deg en stund eller dersom symptomer fra før utfrielsen synes å vise seg igjen. Husk at dersom Satan er så mektig som han gjør krav på å være, så hadde han ødelagt oss for lenge siden. Grunnen til at vi fortsatt er her er at hans kraft er svært begrenset. Det er bare en allmektig Person og Han er den samme Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som sender oss sin Hellige Ånd for å bo i oss, og i Ham blir vi døpt. Vi er på vinnerlaget.

4. Du kan finne deg selv fristet av gamle vaner eller oppførsel som ikke passer med det kristen livet. Djevelen har en måte å gjøre «gamle dager» rosenrøde for oss, akkurat som da han lurte israelittene i ørkenen til å savne «purre og løk» som de hadde forlatt i Egypt. Selvsagt nevnte ikke Satan plagene og slaveriet som gikk sammen med den smakfulle løken. Ikke bli nostalgisk når det gjelder fortiden, men fest øynene dine på framtiden idet du forbereder deg til å gå inn i Guds lovede land. Jesus Kristus kom ikke for å ta gode ting vekk fra deg, men heller for å gi deg virkelig liv. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» (Joh 10,10) Sett din lit til JesuKristus og du vil få det ditt hjerte attrår. (Salme 37:4).

Å gjenkjenne fiendens strategi er nyttig, men det vinner ingen kamper. Det er viktigere at du lærer og praktiserer noen positive prinsipper som vil la deg vinne seier og beholde den. Følgende fem punkter er enkle å huske og vil hjelpe deg veldig.

1. VÆR OPPTATT MED JESUS KRISTUS. Hans blod er den mest kraftfulle beskyttelsen i universet. Jesus Kristus kom og utøste sitt blod fordi han elsker deg. Bekjenn det faktum at han elsker deg og gjenta den følgende bønnen hver morgen, både i ditt hjerte og verbalt. «Herre, jeg dekker mitt sinn, mine følelser, min kropp, sjel og ånd med Jesu Kristi dyrebare blod.» Snakk med Jesus Kristus gjennom hver dag, del de gode tingene og de dårlige med Ham. Du kan være sikker på at han vil ikke forlate deg. «De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.» (Åp 12,11)

2. TILLAT DEN HELLIGE ÅND Å LEDE DEG.

Be gjennom dagen. La Den Hellige Ånd vise deg negative holdninger, vaner, følelser og oppførsel som trenger å bli forandret. Den Hellige Ånd er Guds kraft som er gitt for at du skal bli som Jesus Kristus. Han vil vise deg ting gjennom Bibelen, gjennom andre mennesker, og gjennom dine erfaringer. «Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden!» (Ef 6,18a) «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører,»(Joh 16,13)

3. LEV I SKRIFTEN. Bibelen er Guds skrevne Ord. Guds Ord er levende og det arbeider i oss selv når vi ikke forstår det vi leser. Les så mye du kan, men ikke mindre enn et kapittel fra evangeliene hver dag. Dersom du mentalt er ute av stand til å gjøre dette akkurat nå, så memorer ett vers fra Skriften hver dag inntil Herren har leget sinnet ditt ytterligere. Gjenta verset for deg selv så ofte du kan. Velg vers som du føler gjelder deg. Du kan begynne med noen av versene du finner i denne artikkelen. «Hvis dere blir i mitt ord,

er dere virkelig mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» (Joh 8,31-32)

4. KOMMANDER DJEVELEN OG HANS DEMONISKE MAKTER, I JESU NAVN, TIL Å GÅ VEKK OG LA DEG VÆRE I FRED.

Gjør det klart at du akter å følge Jesus Kristus uansett hva som måtte skje. Fremfor alt, ikke argumenter med fienden og følg hans tankegang. Du kan ikke slå ham på den måten. Istedet, klargjør sinnet ditt ved å tilbe Jesus Kristus stille og rolig. «Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» (Jak 4,7)

5. VÆR SAMMEN MED ANDRE KRISTNE.

Det kristne livet er ikke en soloforestilling. Du vil trenge andre mennesker i den kristne forsamling for å støtte deg og oppbygge din tro. Det er ikke noe å skamme seg over. Det er derimot måten Gud foretrekker. Jesus Kristus tjener oss gjennom sin kropp. «Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» (Gal 6,2)

Dersom du praktiserer disse fem TROS prinsippene, så vil dine problemer etter utfrielsen være minimale og din framgang vil være stødig. Husk at Gud vil ikke forlate deg. Bli ikke mismodig over enkelte feil. Takk Faderen for at Han sendte Jesus Kristus og salvet Ham med den Hellige Ånd for å frelse oss ut av mørkets rike og inn i lysets rike. «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 19 og rope ut et nådens år fra Herren.» 20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» (Luk 4,18-21)