Døde som går omkring

DØDE SOM GÅR OMKRING

Newsletter by Don Dickerman Oct. 3, 2020

Matt 27,50-53 Men Jesus ropte atter med høi røst og opgav ånden. 51 Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet, 52 og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer stod op, 53 og de gikk ut av gravene efter hans opstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste sig for mange.

Forstår du dette? Hvem er disse menneskene som kom ut av graven etter Hans oppstandelse? Legg merke til at gravene ble åpnet under jordskjelvet ved korsfestelsen … de hellige, som tidligere hadde dødd, kom ut «etter» hans oppstandelse. Hva skjedde? Er disse gammeltestamentlige hellige? Jeg mener nei». Jeg tror de var noen senere hellige, som Sakarja, far til Johannes døperen, Johannes døperen selv, kanskje Simeon, (Luk. 2), Josef, Marias mann, og andre, godt kjent for personer som var i live. Jeg tror kanskje de var mennesker som levde da Kristus levde.

Det beste spørsmålet er ikke hvem de var, men hvordan de så ut . Vi vet at kroppen ved døden blir skilt fra sjelen og ånden. Kroppen blir forlatt og deretter går den til grunne. Den eneste muligheten er at disse hellige mottok et «herliggjort» legeme, et gjenkjennelig legeme … som Jesus gjorde. De dro tilbake til Jerusalem, og de viste seg for mange. Siden Bibelen sier utrolig lite om dette, må vi også  gjøre det. Min spekulasjon er at disse hellige hadde oppstandelses kropper og gikk tilbake til himmelen da Jesus gjorde det.

Sannsynligvis gjorde noen mennesker i Jerusalem kommentaren «Jeg ser døde mennesker». Det var ingen døde mennesker. Det var kropper av de som har dødd … men ingen «døde mennesker». Dette var levende hellige! Det er heller ingen «døde» ikke-troende. Vi er evige vesener, sjelen og ånden til de vantro slutter ikke å eksistere når kroppen gjør det. De blir umiddelbart skilt fra kroppen … og fra Gud … Jeg spekulerer ikke her (Luk. 16: 19-30). Denne mannen som var en vantro, ble skilt av en stor kløft som var ufremkommelig. Likevel hadde han alle sine fem menneskelige sanser.

Spørsmålet som reiser seg er, er det noen ånder av mennesker som streifer rundt, som fremdeles er knyttet til et bestemt sted? Eller ting … er det spøkelser av mennesker? Denne ideen er populær i noen kretser, men det er rett og slett ikke sant. Døden bringer øyeblikkelig separasjon og sjelen og åndens bestemmelse er forhåndsbestemt av avgjørelser som tas mens du er i kroppen. Umiddelbart i evigheten … ingen skjærsild, intet mellomstadium. Egentlig ikke noe som «døde mennesker» … bare ånden og sjelen til mennesker som en gang levde!

Så hvordan forklarer vi ”hjemsøkelsenes” mysterier? Det jeg kaller “demoner som henger rundt”. Det er som linjen fra ‘Boll Weevil’ sangen sunget av Tex Ritter. Bare på jakt etter et hjem, bare på jakt etter et hjem. De er som flytende demoniske ånder som ser etter et sted hvor de kan utøve sin aktivitet i denne verden.

Jeg hadde en venn som fortalte meg om et hus i Louisiana hvor det skjedde rare ting. Han beskrev dem for meg og fortalte meg om den lille jenta som en gang bodde der. Han sa at noen ganger svevet hun, og du kunne se det gjennom vinduene om natten. Pianoet spilte, du kunne til og med se tastene bevege seg, men ingen satt ved pianoet. Han sa at alle i det nabolaget visste at det skjedde noe der. Dette huset lå like ved huset der han vokste opp.

Jeg sa til ham at jeg gjerne ville dra dit en gang. Jeg har aldri sett eller følt noe slikt. En dag dro vi dit. Vi reiste faktisk for å fiske i en innsjø som ikke var så langt fra hans gamle nabolag, nær Jena, Louisiana. Jeg ba ham ta meg med til huset. Det var en annen familie der nå. Huset han vokste opp i var ødelagt av brann. Kona og søsteren hans var med oss da vi kjørte til huset der hjemsøkingen hadde funnet sted. De bemerket alle om følelser de hadde da vi nærmet oss. Gåsehud, hår som står opp i nakken osv. Jeg følte ingenting. Jeg vet ikke hva som kan ha skjedd i det huset, men minnene de hadde fra stedet, skapte frykt hos dem. Å være der berørte noe, jeg tror ikke jeg kan forklare det. Kanskje er det noen ånder som henger igjen i området fra tidligere hendelser.

Nylig fikk jeg en e-post fra en lege i en annen del av landet. Han sa at de hadde anskaffet en ny bygning som en gang hadde vært en abort klinikk. Han spurte om det kunne være demoniske ånder der  på grunn av det. Dette er et godt spørsmål og vi får det ofte. Takk Gud for denne legen og hans følsomhet overfor Guds ord og for det demoner gjør.

Det er demoner som ikke nødvendigvis er territoriale ånder som henger rundt på grunn av juridiske rettigheter som ble oppnådd der. Jeg tror ikke dette er territoriell krigføring. Ånder vandrer på jorden og ser og søker. Dette støttes av Skriften : 1 Pet5,8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

I Jobs bok leser vi at  Satan rapporterer til Gud om at han hadde gått frem og tilbake og opp og ned på jorden. De ser, ja de ser alltid. De ser etter muligheter til å stjele, drepe og ødelegge. Guds hellige engler ser også, de våker over oss. Det er interessant å lese hvordan Satan beskrev sin virksomhet for Gud «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan. Job 1:7 N78BM

Når demonene har fått en rettighet, har de en tendens til å beholde den. Jeg vet ikke hva som kan ha skjedd i et gitt hotellrom før jeg bruker det. Sannsynligvis mange ting som kan gi demoner rett til å henge rundt. Min tilnærming er ganske enkelt denne, jeg betalte for rommet og i kveld er det mitt. Jeg erklærer dette når jeg går inn i rommet, ”Jeg vet ikke hvem som eier denne bygningen, eller hva som har skjedd her. Det jeg vet er at det i kveld er rommet mitt, og jeg erklærer at det er Helligåndens hovedkvarter. ”

Ingen demon har en rett til meg på grunn av hva noen andre gjorde. Kanskje de har rettigheter til å være der, men de har ikke lovlig tilgang til meg. Jeg sier til denne legen:  Alt som skjedde der før, er nå under din dekke i Kristus. Det er din bygning, og du har rett til å gi den til Herren. Du trenger egentlig ikke en annen person for å gjøre dette for deg. Gud vil ære dine ord og dine krav til eiendommen. Befal i Jesu navn at urene ånder som er knyttet til stedet på grunn av tidligere eiere og deres ugjerninger ikke har noen juridiske rettigheter der nå. Gjør kontoret ditt til hovedkontoret til Herren Jesus der helbredelse foregår i Jesu navn.

Når du er i Kristus Jesus, har du rett til å gjøre ham til Herre over alt som er ditt. Kanskje bedre sagt, er at du har valget til å gi ham herredømme. Demoner blir ulovlige okkupanter til rettighetene deres er fjernet og de blir befalt å gå.

Jeg går ikke gjennom huset mitt og salver ting, men jeg vet hva som er her og hva som ikke skal være her. Jeg vet når “hengende” demoner kan ha fått litt adgang. Det er viktig at vi holder oss åndelig våkne over hva som kan gi  juridisk rett til demoner. Jeg har folk som ber meg komme og be over eiendommene deres. Eieren over eiendommen burde gjøre dette. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt historier om uvanlige hjemsøkelser. “Det er noe i skapet mitt, jeg hører fotspor i hallen, jeg føler at noe er bak meg, det er noe som alltid ser på meg.” Det kan være demoniske ånder involvert, det kan være en tillatelse som er gitt, du kan takle det. Du er den som trenger å ta autoritet.

Hva med spøkelseshistoriene og dokumentarfilmene på TV om hus og bygninger? Det kan bare være ett svar, det kan bare være demoner som forsøker å villede. Det er absolutt ikke ånder av døde mennesker.Kanskje det er demoner som bodde i en avdød person, men ikke de dødes ånd. Når noen dør, skilles deres ånd straks fra kroppen og er ikke lenger jordbundet. Det du kan vite om uforklarlige paranormale fenomener er at det alltid faller i området med demonisk bedrag. Jeg har aldri sett noen sveve. Jeg har aldri sett gjenstander bevege seg eller fly over rommet. Mitt råd er å ikke tenke for mye på disse tingene. Vi har det alltid bedre når vi fokuserer på det vi vet er sannhet.

Bare for Jesus,

Don

DNB 1930