Problemer med kjøttet – kjempe med demoner

Newsletter (norsk) September 2022

Don Dickerman

…loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever?

«Eller vet I ikke, brødre – jeg taler jo til slike som kjenner loven – at loven hersker over mennesket så lenge det lever?.. For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt; for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke; 19 for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mere jeg som gjør det, men synden, som bor i mig. 21 Så finner jeg da den lov for mig, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hånden; 22 for jeg har lyst til Guds lov efter mitt innvortes menneske, 23 men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn og tar mig til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. 24 Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! – Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. «Rom.7,1.18-25

problemer med kjøttet –  kjempe med demoner

Det hadde vært en svært lang dag på kontoret, jeg var følelsesmessig utmattet og klar for å reise hjem for å slappe av og ta meg inn,. Da spurte noen meg hva jobben min var. Jeg sa: «Jeg tror ikke jeg kan beskrive for deg hva jeg gjør. I bunn og grunn så sliter jeg med kjødet og sloss mot demonene.»

Jeg skjønte at vi alle «har problem og kjemper.» Hele livet  sliter vi med loven. Alle sammen. De tingene vi vet vi bør gjøre, gjør vi ikke, de tingene vi vet vi ikke bør gjøre, det gjør vi. Guds predikant nummer én hadde den samme kampen! Han erkjente at Guds lov var god og fullkommen, men innrømmet at han ikke kunne overvinne syndige ønsker.

Guds lov har startet en krig mot vårt sinn og våre ønsker. Paulus sa at det bringer meg i fangenskap under syndens lov som er i mine lemmer. Kjøttet mitt er svakt.

Jesus fant disiplene sovende da han hadde bedt dem om å våke og be sammen med ham: «Ånden er villig, men kjødet er svakt.» (Mt 26:40) Paulus sa at loven har vist meg hva synd er, jeg ville ikke vite at begjær var synd med mindre loven sa: «Du skal ikke begjære.»

Loven blir dommer og jury og vi finner at vi er skyldige i henhold til Guds lov. Du kan ikke be om nåde før du er funnet skyldig! Tenk på det. Hvis vi da blir funnet skyldige, bør barmhjertighet være vårt rop. Guds lov er som et åndelig røntgenbilde som viser oss hvor vi er skyldige. Paulus sa: «Jeg ser en annen lov i mine lemmer …» i mitt sinn, min vilje, mine ønsker, mine tanker, mine hender, mine øyne, kjødet er svakt. Det indre menneske elsker loven, men kjødet hater loven.

LOVEN STARTET EN KRIG

Loven, som har herredømme over meg så lenge jeg lever. Guds lov som er god plager meg daglig. Den bringer meg i fangenskap. Mitt kjøtt, mitt sinn, min tenkning, min vilje som ikke vil overgi seg, mitt kjød reiser seg når jeg vil at det skal holde seg nede, følelsene mine går opp og ned. Mine ønsker som ser ut til å komme ut av ingensteds setter meg i fiendskap med Guds lov.

Guds predikant nummer 1 er plaget av Guds lov, han sier at “de tingene jeg vil gjøre finner jeg at jeg ikke gjør, de tingene jeg ikke vil gjøre, finner jeg meg selv i å gjøre…»For jeg har glede av Guds lov i henhold til til det indre menneske.»

Ja, jeg er helhjertet enig i at loven er god. Mitt indre menneske ser at det er Guds lov, det er bare det at jeg ikke kan holde den! Den plager meg daglig.

DET ER PROBLEMER  I SLOTTET

 En mann kommer trøtt hjem til “slottet” sitt og ønsker å bli møtt med en hyggelig hilsen, et godt måltid og en fredelig hvile. Guds lov kommer med ham! Det første han hører er «du vil ikke tro hvordan barna dine har oppført seg hele dagen.» Moren din ringte og ødela dagen min med at hun klaget, Vaskemaskinen er ødelagt, jeg har vært så sliten hele dagen at jeg ikke har hatt tid til å lage mat…

KAMPEN MOT PROBLEMENE GJØR DEG UTSLITT

Problemene vil gjøre deg fortvilet … de vil slite deg ut. Ikke bare hjemmelivet ditt, men “slottet” som Paulus refererer til som tabernaklet ditt, den kjødelige kroppen hvor du bor. Sinnet som den store apostelen kaller kjødelig. Det kjødelige sinnet som vi alle har er skremt av Guds lov, den hellige rettferdige loven vil ikke være stille, og vårt kjødelige sinn er skjørt, utmattet etter krigen. I stedet for å ta hver tanke fange, er vi ofte fangene. Paulus ser ut til å rope ut i kampen: «Hvilket elendig menneske jeg er.» 

VI HAR PROBLEMER MED AT VI BLIR “BEDRATT”.

Syndens appell. Vi blir blendet. Millioner av troende tiltrekkes av syndens bedrag!  Ja, jeg vet at det er feil, jeg vet at det mishager Gud, men jeg gir etter likevel. Jeg vet at bare en drink, kan føre til en annen,osv … men jeg gjør det uansett, jeg vet at jeg ikke burde være sammen med disse menneskene, jeg vet at jeg burde gå dit, men kjøttet mitt vil bli tilfredsstilt. Guds lov gjennom overbevisningen av Hans Hellige Ånd prøver  alltid å få oss til å ignorere det lokkende bedraget.

HA PROBLEMER MED KJØTTETÅ KJEMPE MOT DEMONENE

Som utfrielses pastor  er dettte jobbbeskrivelsen min. Folk kommer bokstavelig talt til kontoret vårt fra hele verden for å få frihet fra kampende har. Vi har over 300 personer på venteliste som ønsker å komme hit. Vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men vi kjemper.

For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Ef 6,12-13

Guds rustning er ikke noe du tar på og av. Det er tydelig at Guds rustning er det vi ER kledd i…det er Jesu Kristi rettferdighet, og vi blir fortalt å STÅ i sannheten. Du kan ikke ta det av, for Han forlater oss aldri eller svikter oss. Som troende er vi kledd. Vi kan bare unnlate å stå i sannheten. Du kan ikke ta av deg frelsens hjelm, den er der for evig. Guds evige ord er vårt sverd, det går ingen vei. Vi kan bare unnlate å stå. Å stå i Kristus er fullt tilstrekkelig til enhver tid.

I utfrielse taper vi aldri! Alle demoniske ånder må bøye seg i Jesu Navn. De kjenner ham og de frykter og skjelver foran det mektige Navnet.

Bare for Jesus

Don

NB 1930