3 – Tilgivelse er en forutsetning

3 – Tilgivelse er en forutsetning

Tilgivelse setter oss i en stilling der vi kan erfare full frihet og Guds fullkomne fred. Siden tilgivelse er en synd, så må den bli bekjent for Gud. Den må også bli uttrykket for individet som trenger vår tilgivelse. Uansett hvor rett vi føler det er at vi holder på utilgivelighet, så underviser Guds ord klart at utilgivelighet er synden som MÅ bekjennes hvis vi skal få fred.

Bitterhet og sinne vil til slutt ødelegge følelsene våre og gjøre livet vanskelig. Det står klart og tydelig i Bibelen at tilgivelse er behagelig i Guds øyne og utilgivelse er nesten gudsbespottelig. Da Jesus døde på korset ikke bare for å tilgi oss våre synder, men også tilga også de som ga ham smerte og plage, så er dette det optimale eksempel på tilgivelse.

«Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.»

De som ga oss stor smerte og ubehag visste ofte ikke selv at de gjorde det. Tilgivelse frigjør, utilgivelighet binder! Tilgivelse er betingelsesløs. Undersøk skriftene og se hordan Gud ser på utilgivelighet og hvordan Han verdsetter tilgivelse. Husk at tilgivelse er uten betingelser.

» Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26 Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.» Mark 11,25-26

«og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.» Matt 6,12,14-15

Utilgivelighet lukker himmelens dør.

Du har hørt mennesker si, «Det er som om bønnene mine ikke kommer ut av rommet» Kanskje de ikke gjør det?!

Den kraftfulle lignelsen om Utilgivelighet

Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! 23 Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24 Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25 Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26 Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: `Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.` 27 Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, SLAPP HAM FRI OG ETTERGA HAM GJELDEN. 28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: `Betal det du skylder!` 29 Men den andre falt ned for ham og ba: `Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.` 30 Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. 31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32 Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: `Du onde tjener! HELE GJELDEN ETTERGA JEG DEG FORDI DU BA MEG OM DET. 33 BURDE IKKE OGSÅ DU HA VIST BARMHJERTIGHET MOT DIN MEDTJENER, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?` 34 Og herren ble sint og OVERLOT TJENEREN TIL Å BLI MISHANDLET AV FANGEVOKTERE til han hadde betalt hele gjelden. 35 SLIK SKAL OGSÅ MIN HIMMELSKE FAR GJØRE MED HVER OG EN AV DERE SOM IKKE AV HJERTET TILGIR SIN BROR.» Matt 18,21-35

Vi er han som hadde en gjeld vi ikke kunne betale, men Gud tilga oss. Dersom vi har utilgivelighet for et medmenneske så er det å fornærme Gud. Straffen er streng for troende. Gud overleverer den utilgivende troende til plagerne, til onde ånder.

Vi mister ikke frelsen, men mange troende blir plaget i dag fordi de nekter å tilgi. «Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.»

Ef 4,30

«Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.»

Ef 4,31-32

Utilgivelighet er synd som vi må omvende oss fra og bekjenne.

Tilgivelse fra hjertet er en vellukt for Gud. Han tar alltid imot vår tilgivelse av andre. Helbredelse kommer gjennom tilgivelse.

Utilgivelse er plage. Gud overgir de som nekter å tilgi til «torturistene (fangevokterne på norsk)». Han løser de som tilgir fra fangenskapet. Vi får tilgivelse i frelsen. Gud ærer tilgivelse. Vi blir lik Hans Sønn når vi tilgir.

Dette er tilgivelse ikke. Noen mennesker tilgir ikke fordi de misforstår tilgivelse. Tilgivelse betyr ikke at det som skjedde er ok. Det vil alltid være smertefullt. Handlingene som som skadet og gjorde deg vondt vil alltid være smertelige når du tenker på dem. Jesus sa ikke at synd var OK da Han tilga meg. Synd er stygt og den førte Jesus til korset. Det Han sa er dette: Jeg elsker deg uansett, til tross for synden, de stygge, smertefulle handlingene.

Du kan gjøre dette. Du kan se på personen som gjorde deg vondt og si – «jeg ønsker ikke at du skal skades. Jeg ønsker at Gud skal elske deg slik som Han elsker meg. » Jeg overlater hevnen til Gud. Jeg fortjente ikke tilgivelse da Gud tilga meg. Personen som gjorde deg vondt fortjener kanskje heller ikke din tilgivelse, men fordi det er Guds vei og fordi Gud instruerer deg å gjøre det, så gjør det. Her er en typisk bønn om omvendelse fra utilgivelighet som du kan be:

«Himmelske Far. Jeg ber om Din tilgivelse for at jeg ikke har tilgitt. Jeg bekjenner at utilgivelighet er synd. Jeg omvender meg for Deg og ber om at Du vil gi meg fred. Jeg tilgir alle de som har skadet meg og jeg takker Deg for at Du har tilgitt meg for å ha båret på bitterhet og sinne mot dem. Jeg ønsker freden som Du gir. Jeg takker Deg for Jesus og for tilgivelsen som blir gitt på grunn av korset. I Jesu Navn.»