3 – Tilgivelse er en forutsetning

3 – Tilgivelse er en forutsetning

Tilgivelse setter oss i en stilling der vi kan erfare full frihet og Guds fullkomne fred. Siden tilgivelse er en synd, så må den bli bekjent for Gud. Den må også bli uttrykket for individet som trenger vår tilgivelse. Uansett hvor rett vi føler det er at vi holder på utilgivelighet, så underviser Guds ord klart at utilgivelighet er synden som MÅ bekjennes hvis vi skal få fred.

Bitterhet og sinne vil til slutt ødelegge følelsene våre og gjøre livet vanskelig. Det står klart og tydelig i Bibelen at tilgivelse er behagelig i Guds øyne og utilgivelse er nesten gudsbespottelig. Da Jesus døde på korset ikke bare for å tilgi oss våre synder, men også tilga også de som ga ham smerte og plage, så er dette det optimale eksempel på tilgivelse.

«Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.»

De som ga oss stor smerte og ubehag visste ofte ikke selv at de gjorde det. Tilgivelse frigjør, utilgivelighet binder! Tilgivelse er betingelsesløs. Undersøk skriftene og se hordan Gud ser på utilgivelighet og hvordan Han verdsetter tilgivelse. Husk at tilgivelse er uten betingelser.

Mark 11,25-26 Og når I står og beder, og I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders Fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser! 26 Men dersom I ikke forlater, da skal heller ikke eders Fader i himmelen forlate eders overtredelser.

Matt6,12 og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
Matt 6,14-15 For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder; 15 men dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders Fader forlate eders overtredelser.

Utilgivelighet lukker himmelens dør.

Du har hørt mennesker si, «Det er som om bønnene mine ikke kommer ut av rommet» Kanskje de ikke gjør det?!

Den kraftfulle lignelsen om Utilgivelighet

Matt 18,21-35 Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham det? så meget som syv ganger? 22 Jesus sa til ham: Jeg sier dig: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger. 23 Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som vilde holde regnskap med sine tjenere. 24 Men da han begynte på opgjøret, blev en ført frem for ham, som skyldte ti tusen talenter. 25 Men da han ikke hadde noget å betale med, bød hans herre at han skulde selges, han og hans hustru og barn og alt det han hadde, og at der skulde betales. 26 Da falt denne tjener ned for ham og sa: Vær langmodig med mig, så skal jeg betale dig alt sammen! 27 Da ynkedes denne tjeners herre inderlig over ham, og lot ham løs og eftergav ham gjelden. 28 Men da denne tjener gikk ut, traff han en av sine medtjenere som skyldte ham hundre penninger, og han tok fatt på ham og holdt på å kvele ham og sa: Betal det du skylder! 29 Da falt hans medtjener ned og bad ham og sa: Vær langmodig med mig, så skal jeg betale dig! 30 Men han vilde ikke; han gikk bort og kastet ham i fengsel, til han betalte det han var skyldig. 31 Men da hans medtjenere så hvad som skjedde, blev de meget bedrøvet, og de kom og fortalte sin herre alt det som var skjedd. 32 Da kalte hans herre ham for sig og sa til ham: Du onde tjener! all din gjeld eftergav jeg dig, fordi du bad mig; 33 burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, likesom jeg forbarmet mig over dig? 34 Og hans herre blev vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig. 35 Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin bror.

Vi er han som hadde en gjeld vi ikke kunne betale, men Gud tilga oss. Dersom vi har utilgivelighet for et medmenneske så er det å fornærme Gud. Straffen er streng for troende. Gud overleverer den utilgivende troende til plagerne, til onde ånder.

Vi mister ikke frelsen, men mange troende blir plaget i dag fordi de nekter å tilgi.

Ef4,30 og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!

Ef 4,31-32 Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap; 32 men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt eder i Kristus!

Utilgivelighet er synd som vi må omvende oss fra og bekjenne.

Tilgivelse fra hjertet er en vellukt for Gud. Han tar alltid imot vår tilgivelse av andre. Helbredelse kommer gjennom tilgivelse.

Utilgivelse er plage. Gud overgir de som nekter å tilgi til «torturistene (fangevokterne på norsk)». Han løser de som tilgir fra fangenskapet. Vi får tilgivelse i frelsen. Gud ærer tilgivelse. Vi blir lik Hans Sønn når vi tilgir.

Dette er tilgivelse ikke. Noen mennesker tilgir ikke fordi de misforstår tilgivelse. Tilgivelse betyr ikke at det som skjedde er ok. Det vil alltid være smertefullt. Handlingene som som skadet og gjorde deg vondt vil alltid være smertelige når du tenker på dem. Jesus sa ikke at synd var OK da Han tilga meg. Synd er stygt og den førte Jesus til korset. Det Han sa er dette: Jeg elsker deg uansett, til tross for synden, de stygge, smertefulle handlingene.

Du kan gjøre dette. Du kan se på personen som gjorde deg vondt og si – «jeg ønsker ikke at du skal skades. Jeg ønsker at Gud skal elske deg slik som Han elsker meg. » Jeg overlater hevnen til Gud. Jeg fortjente ikke tilgivelse da Gud tilga meg. Personen som gjorde deg vondt fortjener kanskje heller ikke din tilgivelse, men fordi det er Guds vei og fordi Gud instruerer deg å gjøre det, så gjør det. Her er en typisk bønn om omvendelse fra utilgivelighet som du kan be:

«Himmelske Far. Jeg ber om Din tilgivelse for at jeg ikke har tilgitt. Jeg bekjenner at utilgivelighet er synd. Jeg omvender meg for Deg og ber om at Du vil gi meg fred. Jeg tilgir alle de som har skadet meg og jeg takker Deg for at Du har tilgitt meg for å ha båret på bitterhet og sinne mot dem. Jeg ønsker freden som Du gir. Jeg takker Deg for Jesus og for tilgivelsen som blir gitt på grunn av korset. I Jesu Navn.»

DNB 1930