Det finnes ingen døde mennesker

DET FINNES INGEN DØDE MENNESKER

JUL 24, 2021NEWSLETTERS

Matt 27,50-53 Men Jesus ropte atter med høi røst og opgav ånden. 51 Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet, 52 og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer stod op, 53 og de gikk ut av gravene efter hans opstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste sig for mange.

Hvem er disse menneskene som kom ut av gravene sine etter Hans oppstandelse? Legg merke til at gravene ble åpnet under jordskjelvet under korsfestelsen…de hellige, som tidligere hadde dødd, kom ut “etter” Hans oppstandelse. Hva var det som hadde skjedd? Er dette hellige fra det Gamle Testament? Jeg mener “nei”.

Jeg tror heller at de var noen av de siste hellige som Sakaria, far til døperen Johannes, Døperen johannes, kanskje Simeon (Lk. 2), Marias mann Josef, og andre kjente mennesker som hadde levd på denne tiden. Jeg tror de kanskje var folk som levde på den tiden Kristus levde.

Det beste spørsmålet er ikke hvem de var, men hvordan de så ut. Vi vet at når døden inntrer så skilles kroppen fra sjelen og ånden, de forlater den og så går den i oppløsning. Det kan bare bety at disse hellige fikk en “herliggjort” kropp, en kropp som var gjenkjennelig….slik Jesus gjorde. De gikk inn i Jerusalem, og de viste seg for mange. Siden Bibelen er så merkverdig stille om dette, må vi også være det. Min spekulasjon er at disse hellige hadde oppstandne kropper og gikk tilbake til himmelen sammen med Jesus. Kanskje noen i Jerusalem kommenterte, “Jeg ser døde mennesker.” Disse var ikke døde mennesker. Det var kroppene til døde mennesker….men det var ikke “døde mennesker.” Det var levende hellige.

Det er ingen “døde” ikke troende heller. Vi er evige vesener; sjelen og ånden til ikke troende slukker ikke å eksistere når kroppen går til grunne. De blir straks adskilt fra kroppen…og fra Gud….Jeg spekulerer ikke her. Luk. 16, 19 – 30. Denne mannen som var en ikke troende ble adskilt ved en stor kløft som gjorde det umulig å passasjere. På tross av det så hadde han sine fem menneskelige sanser.

Spørsmålet som dukker opp er om det er noen menneskers ånder som vandrer, som fortsatt er bundet til et spesielt sted? Eller ting…er det menneskelige spøkelser?

Denne tanken er et populært synspunkt i noen kretser, men ut fra Skriften er det simpelthen ikke sant. Død fører til øyeblikkelig adskillelse, og destinasjonen til sjelen og ånden er forutbestemt ved avgjørelser som blir tatt mens mennesket lever. Den avdøde går øyeblikkelig til evigheten…ingen skjærsild, ingen mellomtilstand. Det finnes virkelig ikke noen “døde mennesker”……bare ånd og sjel av mennesker som engang har levd!

Hvordan skal vi så forklare mysteriene med hjemsøkelser? Det som jeg kaller demoner som holder seg på et sted. Det er som en linje fra Boll Weevil sunget av Tex Ritter. Ser bare etter et hjem, ser bare etter et hjem. De er som slike som flyter omkring, demon ånder som ser etter et sted de kan komme i aktivitet i denne verdenen. 

En venn fortalte meg om et hus i Louisiana hvor det skjedde merkelige ting. Han beskrev de for meg og fortalte meg om den lille jenta som levde der. Alle kunne se henne om kvelden der hun spilte på pianoet og svevet over pianokrakken. Barndomshjemmet til min venn hadde blitt ødelagt i en brann, men dette “hjemsøkte” hjemmet ble værende. Kona og søsteren hennes var sammen med oss da vi kjørte til huset hvor “hjemsøkelsen” hadde funnet sted. De kommenterte alle hvordan de kjente det på kroppen når vi nærmet oss, håret sto opp i nakken, frykt osv. Jeg kjente ingen ting.

Jeg vet ikke hva som hadde skjedd i det huset, men minnene til de som hadde levd i naboskapet tente frykt i livene deres. Ved å være der ble noe tent i dem. Jeg kan ikke forklare det. Kanskje noen “flytende” ånder i området fra tidligere hendelser. Nylig fikk jeg den følgende e – mailen fra en lege i en annen del av landet. Han sa at de hadde kjøpt en bygning som engang hadde huset noen som utførte aborter. Han lurte på om det var noen demoner der på grunn av denne aktiviteten. Dette er er et godt spørsmål som vi ofte får. Takk Gud for denne legen og hans følsomhet til Guds Ord og til arbeidene som demonene gjør.

Det er demoner som ikke nødvendigvis er område ånder som henger rundt fordi de har lovlige rettigheter på stedet. Jeg tror ikke dette er territorial krigføring. Ånder går rundt på jorda og ser og søker. Dette har vi støtte til å mene fra 1 Pet. 5,8.  “Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.”

Når demonene får en rettighet, så ser det ut som de ønsker å holde på den. Jeg vet ikke hva som har skjedd på et eller annet hotellrom før jeg leier meg inn. Det kan være mange ting som gir rettigheter til demoner å henge rundt. Jeg forholder meg til dette ganske enkelt slik. Jeg betalte for rommet og i kveld er det mitt. Jeg uttaler dette når jeg går inn i rommet. “Jeg vet ikke hvem som eier denne bygningen, eller det som har foregått her. Men det jeg vet er at i kveld er det mitt rom, og jeg erklærer at det er Den Hellige Ånds hovedkvarter.”  Ingen demon har en rettighet til meg, eller deg, på grunn av det andre har gjort. Kanskje de har rettigheter til å være der, men de har ingen lovlig adgang til meg. Jeg sa til denne legen. Det som skjedde  der tidligere er nå under ditt dekke i Kristus. Det er din bygning, og du har rett til å gi det til Herren. Du trenger ikke å ha hjelp av en annen person som kan gjøre det for deg. Gud vil ære dine ord og dine krav på eiendommen. Kommander i Jesu navn at enhver uren ånd som er til stede på grunn av tidligere eiere og deres ugjerninger har ingen rettigheter nå. Gjør kontorbygningen din til hovedkvarteret til Herren Jesus hvor helbredelse kan finne sted i Jesu Navn.

Når du er i Jesus Kristus så kan du velge å gi ham Herredømme. Demoner er okkupanter til deres rettigheter har blitt fjernet og de blir befalt å gå. Det er mennesker som ber meg om å komme og be over deres eiendom. Eieren av eiendommen skulle gjøre dette. Hvor mange ganger har jeg hørt historier om uvanlige hjemsøkelser. “Det er noe i skapet, jeg hører fottrinn i gangen, det føles som om det er noe bak meg, det er noe som alltid ser på meg…” Det kan være demoniske ånder som er involvert, der kan være en tillatelse som har blitt gitt, du kan ta deg av det. Det er du som må ta autoritet.

Hva med spøkelseshistoriene og dokumentarene på TV om hus og bygninger? Det kan bare bli et svar, det kan bare være bedrageriske demoner. Det er ikke ånder etter døde mennesker, kanskje demoner som levde i en avdød, men ikke den dødes ånd. Når noen dør så blir deres ånd umiddelbart atskilt fra deres kropp og befinner seg ikke lenger på denne jorda. Vit dette at det som dreier seg om uforklarlige fenomener av det paranormale er at det hører til under området av demonisk bedrag. Det er alltid bedre når vi fokuserer på det som vi vet er sannhet.

Bare for Jesus,

Don

NB 1930